9 Snf Tbbi Etik ve Meslek Tarihi 4

  • Slides: 20
Download presentation
9. Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4. Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler

9. Sınıf Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi 4. Ünite Etik Kavramlar ve Etik İlkeler ETİK KURULLAR 28. Hafta ( 07 -11 / 04 / 2014 )

ETİK KURULLAR 2

ETİK KURULLAR 2

3

3

. . Sağlık çalışanlarının , mesleklerini uygularken uymak zorunda oldukları kurallar vardır. Bu Kurallar;

. . Sağlık çalışanlarının , mesleklerini uygularken uymak zorunda oldukları kurallar vardır. Bu Kurallar; . Bilimsel, . Hukuki, . Etik kurallardır… 4

. . Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, , mesleklerini yaparken bir çok denetim mekenizması

. . Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, , mesleklerini yaparken bir çok denetim mekenizması ile denetlenirler. . . Sağlık kuruluşlarında sorunlar yaşandığı zaman; o) yol gösterilmesi, o)danışman hizmeti verilmesi, o)Belirsizlik ve düşünce ayrılıklarının giderilmesi, 5

o)Çalışma ortamında verimin sağlanması açısından, , değişik disiplinlerin temsili ile Etik Kurul oluşturulması gündeme

o)Çalışma ortamında verimin sağlanması açısından, , değişik disiplinlerin temsili ile Etik Kurul oluşturulması gündeme gelmiştir. …tıbbi araştırılmaların yürütülmesi, , ve …yayınlanması Etik kurulun kurallarına uygun yapılır. 6

TIP ETİĞİ AMAÇLARI 7

TIP ETİĞİ AMAÇLARI 7

Her zaman hastanın iyiliği, yararı gözetilir. Neleri yapmalı ? Neleri yapmamalı? Sıkıntıları nasıl çözmeli?

Her zaman hastanın iyiliği, yararı gözetilir. Neleri yapmalı ? Neleri yapmamalı? Sıkıntıları nasıl çözmeli? . . Tıp Etiğinden beklenen, bu tarz sorulara cevap bulmaktır. 8

. . Bu gibi durumlarda; …yol gösterilmesi, …danışmanlık hizmeti verilmesi, …belirsizlik ve düşünce ayrılıklarının

. . Bu gibi durumlarda; …yol gösterilmesi, …danışmanlık hizmeti verilmesi, …belirsizlik ve düşünce ayrılıklarının giderilmesi, …verimli çalışma ortamı yaratılması Açısından değişik disiplerin temsili ile ‘’ETİK KURUL ‘’ oluşturulması gündeme gelmiştir. 9

Tıbbi Etiğin Amaçları : …. . Kısıtlamalar, baskılar ve yasal düzenlemelere bağlı yükümlülüklerden bağımsız

Tıbbi Etiğin Amaçları : …. . Kısıtlamalar, baskılar ve yasal düzenlemelere bağlı yükümlülüklerden bağımsız olarak sağlık hizmeti veren kişinin daima hastanın iyiliğini, yararını gözeterek davranması gerekir. …. . Tıp Etiğinden en başta beklenen, bir hekim yada sağlık bilimcinin mesleğini yaparken yada araştırma yaparken bazı sorulara cevap bulması gerekir. 10

Bu sorular ; Genel olarak neleri yapmalı, neleri yapmamalı? Yüzyüze geldiği belirli sıkıntılı durumda,

Bu sorular ; Genel olarak neleri yapmalı, neleri yapmamalı? Yüzyüze geldiği belirli sıkıntılı durumda, bunu nasıl çözmeli ? türünden sorulara cevap getirmek ve onları temellendirmektir. 11

Genel Etik Kurullar şunlardır : 1. ) Bilimsel araştırma ve inceleme kurulları 2. )

Genel Etik Kurullar şunlardır : 1. ) Bilimsel araştırma ve inceleme kurulları 2. ) Klinik araştırma etik kurulları 3. ) Danışmanlık kurulları 4. ) Hastane etik kurulları Bu kurullardan hemşirelik mesleğini ilgilendiren hastane etik kurulunun görevleri aşağıda verilmiştir: 12

HASTANE ETİK KURULLARI ; 1. ))Başkan 2. ))Yasal danışman 3. ))Hemşirelik bölümünden bir temsilci

HASTANE ETİK KURULLARI ; 1. ))Başkan 2. ))Yasal danışman 3. ))Hemşirelik bölümünden bir temsilci 4. ))Hastane genel yöneticiliğinden bir üye 5. ))Toplum adına sözcülük edebilecek bir üye 6. ))Hasta savunucusu 7. ))Hastanın doktoru 13

8. ))Psikiyatrist 9. ))Sosyal hizmetler uzmanı 10. ))Danışman üyeler den oluşur. Hastane etik kurullarının

8. ))Psikiyatrist 9. ))Sosyal hizmetler uzmanı 10. ))Danışman üyeler den oluşur. Hastane etik kurullarının alt kurulları vardır. 14

Hastane Alt Kurulları ; . . Biyomedikal etik kurulu. . Cerrahi etik kurulu. .

Hastane Alt Kurulları ; . . Biyomedikal etik kurulu. . Cerrahi etik kurulu. . Hemşirelik etik kurulu. . Araştırma etik kurulu 15

Hemşirelik Etik Kurulu : Kurul hemşirelerden oluşur. Hemşirelik etik kurulları ; . . kendi

Hemşirelik Etik Kurulu : Kurul hemşirelerden oluşur. Hemşirelik etik kurulları ; . . kendi alanına ait bakımla ilgili sorunları, . . bakım görevlileri ile ilgili sorunları, . . eğitim sorunlarını çoğunlukla çözümler. Çözümleyemediklerini, bir üst kurula götürürler. 16

Hemşirelerin karşılaştıkları etik sorunlar ; . . hasta ve ailesine bilgi vermede, . .

Hemşirelerin karşılaştıkları etik sorunlar ; . . hasta ve ailesine bilgi vermede, . . personel politikalarında, . . meslektaşlar ve disiplinler arası çelişkiler yaşamada, . . mesleki uygulamalarda olabilir. 17

ETİK KURULLARIN GÖREVLERİ 1. ) İnsanlıkla ilgili değerleri korumak 2. )Bilimsel bilgi üretimi ve

ETİK KURULLARIN GÖREVLERİ 1. ) İnsanlıkla ilgili değerleri korumak 2. )Bilimsel bilgi üretimi ve bunun sonuçlarıyla ilgilenmek 3. )Sağlıkla ilgili yasalar hazırlanırken tavsiyelerde bulunmak 4. )Etiksel ilkelerden yola çıkılarak yasa yapılması durumlarında etkin rol oynamak 18

5. )Etik konusu ile ilgili tartışmaları halk arasında başlatmak 6. )Bilimsel gelişmelerin neden olduğu

5. )Etik konusu ile ilgili tartışmaları halk arasında başlatmak 6. )Bilimsel gelişmelerin neden olduğu tehlikelerin farkına varan bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmaktır. 19

HAZIRLAYAN HARİKA ATA 20

HAZIRLAYAN HARİKA ATA 20