9 jaanuar 2008 Mihkel Servinski Sotsiaalse sidususe piirkondlik

  • Slides: 14
Download presentation
9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Sotsiaalse sidususe piirkondlik areng – hõive ja brutotulu Mihkel Servinski Peaanalüütik Statistika levi osakond

Sotsiaalse sidususe piirkondlik areng – hõive ja brutotulu Mihkel Servinski Peaanalüütik Statistika levi osakond Statistikaamet

Eesmärk: tutvustada kogumikku Linnad ja vallad arvudes. 2007. Cities and rural municipalities in figures

Eesmärk: tutvustada kogumikku Linnad ja vallad arvudes. 2007. Cities and rural municipalities in figures 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Sotsiaalne sidusus Ø Kuigi sotsiaalse sidususe kontseptsioon on viimastel aastatel pälvinud suur tähelepanu nii

Sotsiaalne sidusus Ø Kuigi sotsiaalse sidususe kontseptsioon on viimastel aastatel pälvinud suur tähelepanu nii uurijate kui poliitikute poolt, ei ole sotsiaalse sidususe kohta ühtset mõistet. Euroopa Liidu kontekstis käsitletakse sotsiaalset sidusust kui mõistet, millega kirjeldatakse ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevus ühiskonnas. Sidususe saavutamiseks on kaks peamist eesmärki: esiteks, ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ja teiseks sotsiaalsete suhete, sidemete ja suhtlemise tugevdamine. Ø Sotsiaalne sidusus iseloomustab seda, kuivõrd hästi grupi liikmed omavahel läbi saavad ning üksteise seltsi naudivad. 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Sotsiaalsel sidususel on palju aspekte. Enamusel sotsiaalse sidususe aspektidel on piirkondlik mõõde. Töö olemasolu

Sotsiaalsel sidususel on palju aspekte. Enamusel sotsiaalse sidususe aspektidel on piirkondlik mõõde. Töö olemasolu on tegur, mis mõjutab oluliselt sotsiaalset rahulolu ja selle kaudu sotsiaalset sidusust. Piisav sissetulek vähendab oluliselt sotsiaalse sidususe piirkondliku aspekti mõju 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Sotsiaalse sidususe mõttes ideaalne tööturg Ø Iga soovija peaks leidma endale töö ehk sotsiaalselt

Sotsiaalse sidususe mõttes ideaalne tööturg Ø Iga soovija peaks leidma endale töö ehk sotsiaalselt sidusas ühiskonnas ei tohiks olla töötuid. Ø Kõik inimesed peaksid andma võimetekohase panuse ühiskonna arengusse, s. t sotsiaalselt sidusas ühiskonnas ei tohiks olla inimesi, kes elavad teiste kulul ega aita kaasa ühiskonna rikkuse tõstmisele. 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Aastast 2001 on sotsiaalne sidusus tööturul suurenenud 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Aastast 2001 on sotsiaalne sidusus tööturul suurenenud 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Piirkondliku sotsiaalse sidususe muutumise hindamine Ø Kuidas igas maakonnas on olukord valitud mõõdikute järgi

Piirkondliku sotsiaalse sidususe muutumise hindamine Ø Kuidas igas maakonnas on olukord valitud mõõdikute järgi muutunud? Ø Kas maakondlikud erinevused on suurenenud või mitte? 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Ø Tööhõive määra alusel võib väita, et maakondade sotsiaalne sidusus on suurenenud v. a

Ø Tööhõive määra alusel võib väita, et maakondade sotsiaalne sidusus on suurenenud v. a Saare maakond, kus olukord on püsinud suhteliselt stabiilne Ø Maakondade tööhõive määra erinevused on aga kasvanud maakondade vaheline sidusus seega vähenenud 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

2000. aastaga võrreldes vähenes töötuse määr 2006. aastal kõikides maakondades 9. jaanuar 2008 Mihkel

2000. aastaga võrreldes vähenes töötuse määr 2006. aastal kõikides maakondades 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2002– 2006 Allikas: Statistikaamet Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal. 9. jaanuar

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2002– 2006 Allikas: Statistikaamet Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal. 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Harju ja Ida-Viru maakonnas, 2002– 2006 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Harju ja Ida-Viru maakonnas, 2002– 2006 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Meeste kuukeskmine brutotulu omavalitsusüksustes, 2006 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Meeste kuukeskmine brutotulu omavalitsusüksustes, 2006 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski

Analüütilised artiklid kogumikus: Ø Kohalike omavalitsuste investeeringud ja finantsvõimekus Ø Mehed ja naised. Tööturg

Analüütilised artiklid kogumikus: Ø Kohalike omavalitsuste investeeringud ja finantsvõimekus Ø Mehed ja naised. Tööturg ja palk Ø Ettevõtluse demograafia Eesti piirkondades Ø Vanemaealiste ränne 9. jaanuar 2008 Mihkel Servinski