9 00 9 30 Turvalisus ja ohutus Andres

  • Slides: 13
Download presentation
9. 00 – 9. 30 Turvalisus ja ohutus Andres Pajula 9. 30 – 9.

9. 00 – 9. 30 Turvalisus ja ohutus Andres Pajula 9. 30 – 9. 40 Juhtide ühendus Silvi Suur 9. 40– 9. 55 Lasteaedade mänguväljakute ohutus Anna Trapido 9. 55 – 10. 30 Traumaatiline juhtum lasteasutuses ja sellega toimetulek Pille Isat ja Maire Riis 10. 30 – 11. 00 Kohvipaus 11. 00 – 12. 30 Koolitus jätkub Pille Isat ja Maire Riis 12. 30 – 13. 10 Lõuna 13. 10. - 14. 30 Koolitus jätkub Pille Isat ja Maire Riis

Lasteasutuste turvalisuse tõstmisest Andres Pajula 1. detsember 2011

Lasteasutuste turvalisuse tõstmisest Andres Pajula 1. detsember 2011

Mis juhtus 16. 11. 2011? üTallinna Lasteaed Laagna Rukkililles juhtus 16. novembril traagiline õnnetus

Mis juhtus 16. 11. 2011? üTallinna Lasteaed Laagna Rukkililles juhtus 16. novembril traagiline õnnetus ja ronimisredelil hukkus 3 - aastane poiss ülasteaia direktor Ülle Oja ning juhtunuga seotud rühmaõpetaja tööülesannete täitmine on ajutiselt peatatud üharidusameti kriisikomisjon palub kuni uurimise lõpuni mitte kedagi süüdi mõista

Mis on senine õppimise koht? ü kriisiolukorras vastutuse võtmine ü kriisiolukord vajab kiiret tegutsemist

Mis on senine õppimise koht? ü kriisiolukorras vastutuse võtmine ü kriisiolukord vajab kiiret tegutsemist ja arukaid otsuseid Kriisi puhul on asutuses oluline: ü kriisikomisjoni/meeskonna moodustamine ü juhtunust kõigile osapooltele (pidaja, töötajad, lapsevanemad, teised asutused) võimalikult kiire ja adekvaatse info edastamine ü pakutud abi kasutamine

Juhtimises arvestada ü juht on eeskuju ü juht on nö „alati pildil“ ü asju

Juhtimises arvestada ü juht on eeskuju ü juht on nö „alati pildil“ ü asju käivitab juht Kriisis on kolm olulist tegevusvaldkond: ü info juhtimine ü hooliv juhtimine ü motivatsiooni juhtimine

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 1/3 • õpetajate tööülesannete täitmine, lasteasutuse töötajad tagavad lapse lasteasutuses

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 1/3 • õpetajate tööülesannete täitmine, lasteasutuse töötajad tagavad lapse lasteasutuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse Muudatused töökorralduses: ü et õpetajad oleksid puhanumad ja tähelepanelikumad, siis töötamine eelkõige nö “poolikute päevadega” ü õpetaja abide kaasamine laste õuesoleku ajal õue

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 2/3 ü keskkonna ohutuse ja turvalisuse veelkordne hindamine (TAI juhendmaterjal)

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 2/3 ü keskkonna ohutuse ja turvalisuse veelkordne hindamine (TAI juhendmaterjal) ja riskide kõrgendatud hindamine (sh kaasata iga rühmaõpetajat ja lapsevanemaid) ü õevahendite eakohane kasutus, igapäevane järelevalve nende korrasolekule ü ohtlike õuevahendite eemaldamine või nendele juurdepääsu piiramine (sh 10 õuepaviljoni) ü lapsevanemate kaasamine ja pakutud abi vastu võtmine

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 3/3 Tähelepanu: ü õuevahendite turvalisusele, eakohalisusele ü laste riietusele ü

Lasteasutustes turvalisuse tõstmise võimalused 3/3 Tähelepanu: ü õuevahendite turvalisusele, eakohalisusele ü laste riietusele ü õuevahendite kinnituste (betoonalused) turvalisusele (turvapadjad), liivakastidele ja liivakastide ümbrusele, aukudele, ebatasasustele, teravatele nurkadele ü aedadele ja väravatele (olemasolevate väravate sulgemine), valgustusele

Tegevused ü 1. jaanuariks 2012 esitada kõikidel lasteasutustel riskianalüüsi põhjal koostatud tegevuskava ( näidis

Tegevused ü 1. jaanuariks 2012 esitada kõikidel lasteasutustel riskianalüüsi põhjal koostatud tegevuskava ( näidis TAI juhendmaterjali Lisa 2) ü läbi viidud riskianalüüsi põhjal koostatud tegevuskava sidumine asutuse arengukava ja eelarvega ü 9. -25. jaanuar 2012 toimub eelarvete kaitsmine (haridusameti valiku põhja umbes 25 lasteasutust) ü Tallinna Haridusamet laseb hinnata kuni enamlevinud nõukogudeaegsete atraktsioonide

Muutuva Koolieelse lasteasutuse seaduse valguses On lasteasutustel kohustus välja töötad: ü Laste ja lasteasutuse

Muutuva Koolieelse lasteasutuse seaduse valguses On lasteasutustel kohustus välja töötad: ü Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras (sisuliselt hädaolukorra lahendamise plaan)

Koolitused ü soovitame osaleda koolitusel „KRIISIMEESKOND TÖÖLE, HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN KORDA!“, Tallinn ja Harjumaa

Koolitused ü soovitame osaleda koolitusel „KRIISIMEESKOND TÖÖLE, HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN KORDA!“, Tallinn ja Harjumaa 16. 01, 17. 01, 23. 01, 24. 01, 6. 02, 7. 02, 20. 02, 21. 02, 20. 03. 2012 Rocca al Mare Koolis, algus 9. 30 -15. 45 Registreeruda saab http: //wheel. 1 kdigital. com/ram/koolitus/ ü esmaabi koolitused personalile ü õpetajatele koolitused leinast, kuidas rääkida surmast, eneseabist

Tutvu kindlasti materjalidega Tutvu haridusameti veebis kriisikomisjoni infoga: • Infoleht "Traumaatilise kogemuse mõju väikelapsele"

Tutvu kindlasti materjalidega Tutvu haridusameti veebis kriisikomisjoni infoga: • Infoleht "Traumaatilise kogemuse mõju väikelapsele" (Maire Riis, traumaterapeut) • Infoleht "Eelkooliealise lapse lein" (Pille Isat, psühholoog) • Infoleht "Eneseabi meetodid" (Pille Isat, psühholoog) • Infoleht "Laste kriisid ja lein" (Pille Isat, psühholoog) • Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse infoleht "Vaimne tervis" • Leinaleht: http: //www. leinaleht. info/ • Kriisiabikeskus: http: //www. 1181. ee/company/10525/Kriisiabikeskus • Tallinna Perekeskus: http: //www. pk. ee/ • Programm "Turvaline kool": juhendmaterjalid ja ettekanded (viide Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehele) • Laste ja Noorte Kriisiprogramm www. lastekriis. ee > Lapse leinast. Artiklid lapse aitamisest kriisiolukordades (abiks õpetajale ja lapsevanemale) • Mans Garthon "Kaevame vanaema üles" - raamat laste tunnete austamisest

Vara mahakandmine • Kui vara on muutunud kasutuskõlbmatuks ning kuulub hävitamisele või utiliseerimisele, kantakse

Vara mahakandmine • Kui vara on muutunud kasutuskõlbmatuks ning kuulub hävitamisele või utiliseerimisele, kantakse vara registrist välja mahakandmise dokumendi alusel – Väheväärtusliku vara puhul mahakandmisakt – Põhivara puhul taotlus haridusameti juhatajale • Peale seda kantakse vara registrist välja raamatupidamisele esitatud utiliseerimisakti alusel. • Vara utiliseerimiseks või hävitamiseks koostatakse vara üleandmise-vastuvõtmise akt. Kui sellega kaasneb tulu saamine, märgitakse see ära aktis, ning kajastatakse laekumisel tuluna.