8 ra AZ ERKLCSI RTKELSEK S DNTSEK GYAKORLATA

  • Slides: 30
Download presentation
8. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE

8. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE I. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Döntés és problémamegoldás: Leíró megközelítés n Eddig az vizsgáltuk, hogyan kell helyes, racionális erkölcsi

Döntés és problémamegoldás: Leíró megközelítés n Eddig az vizsgáltuk, hogyan kell helyes, racionális erkölcsi (és bármely más területen) ítéletet alkotni, döntést hozni, problémát ésszerűen megoldani. Racionális döntéselmélet, normatív n Leíró: döntéspszichológia: hogyan szoktunk ítéletet alkotni, dönteni, problémákat megoldani (gyakran rosszul, néha pedig nagyon gyorsan és jól) Ezzel foglalkozunk most. n A leíró elméletek megmutatják, hogy mikor, milyen körülmények között (miért) szoktunk hibázni! A rossz cselekedetek megértése nélkülözhetetlen! n 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Döntéspszichológia és vezetői felelősség n A leíró döntéselméletek tehát megmutatják, hogy milyen körülmények között

Döntéspszichológia és vezetői felelősség n A leíró döntéselméletek tehát megmutatják, hogy milyen körülmények között szoktunk hibázni! Ha ilyen és ilyen körülmények fennállnak, akkor nagy valószínűséggel rossz (a lehetségesnél rosszabb) állásfoglalás, döntés születik. n Ezeket az összefüggéseket mindig figyelembe kell venni, amikor eljárásokat, szabályokat, gyakorlatokat alakítunk ki. Tehát a mérnöki és a vezetői munka minden területén. (tervezés, projektvezetés, szakigazgatási munka, szabványok kialakítása, szervezeti egységek vezetése stb. ) n A szabályozó, a vezető felelőssége: Ha tudjuk milyen körülmények vezetnek rossz döntésre, akkor úgy kell a szabályokat és a gyakorlatot kialakítani, hogy ezek a körülmények ne álljanak fent, ne veszélyeztessék a döntést!! 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Döntések a mindennapi gyakorlatban n A racionális modell a norma, az elméleti viszonyítási alap,

Döntések a mindennapi gyakorlatban n A racionális modell a norma, az elméleti viszonyítási alap, amelyhez képest értékeljük a döntéseket. n A racionális döntés ritkán valósul meg. n Néha a rac. döntés azért nem valósul meg, mert nem tudjuk definiálni a problémát, nincs idő, pénz a lépések pontos kidolgozására (vö. korlátozott racionalitás), nem súlyozzuk megfelelően a költségeket, vagy nem határozzuk meg jól a valószínűségeket. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika 4

Döntési mechanizmusaink: Heurisztikák n De a döntések általában azért sikerülnek balul, azért térnek el

Döntési mechanizmusaink: Heurisztikák n De a döntések általában azért sikerülnek balul, azért térnek el a racionálistól, mert olyan döntési eljárásokkal rendelkezünk, amelyek bizonyos körülmények között rendszeres hibát eredményeznek. n A heurisztikák olyan „automatikus” megismerési, döntési eszközök, amelyek 3/5/2021 l általában a döntés egyszerűsítésére és gyorsítására szolgálnak (ökölszabályok). l nem tudatosak, nem ismerjük fel őket. l „be vannak huzalozva” a gondolkodásunkban. l gyakran jó, gyors és erőfeszítés menetes döntést eredményeznek. l bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között viszont szisztematikusan rossz döntést eredményeznek. Margitay – Mérnöketika 5

A két feldolgozási mód n 3/5/2021 Szisztematikus, kritikai (racionális) n Heurisztikus, automatikus („intuitív”) l

A két feldolgozási mód n 3/5/2021 Szisztematikus, kritikai (racionális) n Heurisztikus, automatikus („intuitív”) l Tudatosság, figyelem l Kevés figyelem l Módszerint jár el l l Adatokat gyűjt, értékel Egyben látja, és oldja meg a problémát, holisztikus l Elemez, részletez l Csak az éppen rendelkezésre álló infóval l Mérlegel, dönt, ellenőriz, visszacsatol l Heurisztikákat (ökölszabályokat) használ l Lassú, sok erőfeszítést igényel l Gyors, kevés erőfeszítéssel jár l Pl. racionális etikai döntés hasznossági alapon l Pl. etikai döntés pusztán a kötelességek alapján Margitay – Mérnöketika

Heurisztikák n Olyan egyszerű szabályokat (ökölszabályokat) alkalmazunk, mint n Hallgass a tekintélyes emberre, szakértőre!

Heurisztikák n Olyan egyszerű szabályokat (ökölszabályokat) alkalmazunk, mint n Hallgass a tekintélyes emberre, szakértőre! n Konszenzus-heurisztika: érts egyet a többiekkel! n Ami drága, az jó is. n Stb. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Példa n A jobboldali vonalak közül melyik azonos hosszúságú a baloldalival? 1 3/5/2021 2

Példa n A jobboldali vonalak közül melyik azonos hosszúságú a baloldalival? 1 3/5/2021 2 3 Margitay – Mérnöketika 8

Ash kísérlete 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Ash kísérlete 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Konformitási kísérlet n Asch kísérlete (7 -8 beavatott, 3 is elég!) n A kísérleti

Konformitási kísérlet n Asch kísérlete (7 -8 beavatott, 3 is elég!) n A kísérleti személyek 75%-a legalább egyszer, 50%-a hatszor vagy többször (12 -ből) ismételte a nyilvánvalóan rossz konszenzuális választ. n Pedig nyilvánvalóan rossz volt a válasz, nem volt erős a csoportkohézió, és nem függött az előléptetésük, a fizetésük, a főnök véleménye attól, hogy mit mondanak!! n Mennyivel erősebb konformitási hajlamra számíthatunk a szokásos csoportos döntési helyzetekben!!! n Változat: 7 -en azonosat mondanak, egy beépített viszont a jót mondja. Negyedére csökken a konformitás!!! 3 egybehangzó erősebb mint 7 egybehangzó és 1 eltérő! 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika 10

A konformitás fajtái n Meggyőződéses, (személyes, valódi): hisz abban, hogy a csoportnak igaza van,

A konformitás fajtái n Meggyőződéses, (személyes, valódi): hisz abban, hogy a csoportnak igaza van, helyesen jár el. A többségnek valószínűleg igaza van döntési heurisztika működik. n Viselkedéses (nyilvános, látszólagos): nem hisz benne, de nem akar hátrányos megkülönböztetést. A többséggel nem érdemes vitatkozni heurisztika működik. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Kisebbségi befolyás n 3/5/2021 A kisebbségi vélemény érvényre juthat a többséggel szemben, ha l

Kisebbségi befolyás n 3/5/2021 A kisebbségi vélemény érvényre juthat a többséggel szemben, ha l Legalább ketten vannak. l A kisebbség konzisztens (határozott és egybehangzó). Margitay – Mérnöketika

Ördög ügyvédje n A konformitási kísérlet tanulsága, hogy minden csoportos döntésnél kell egy ördög

Ördög ügyvédje n A konformitási kísérlet tanulsága, hogy minden csoportos döntésnél kell egy ördög ügyvédje, aki mindent kritizál és megkérdőjelez. Nem azért, mert neki van igaza, hanem hogy tudjon koalíciót alkotni az, akinek igaza van a csoporttal szemben. Azért tehát, hogy az igazság, a helyes döntés/megoldás felszínre kerülhessen, és érvényre juthasson akkor is, ha többség téved. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Példa: Donori hozzájárulás aránya 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Példa: Donori hozzájárulás aránya 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Az alapértelmezés hatalma n 3/5/2021 Ha nincs egyéb erős motiváció, és van alapértelmezett, akkor

Az alapértelmezés hatalma n 3/5/2021 Ha nincs egyéb erős motiváció, és van alapértelmezett, akkor az alapértelmezettet tesszük. Ez a válaszd az alapértelmezettet heurisztika. Margitay – Mérnöketika

Cselekvés – mulasztás torzítás n 3/5/2021 Hasonló a cselekvés – cselekvés elmulasztása torzítás: ha

Cselekvés – mulasztás torzítás n 3/5/2021 Hasonló a cselekvés – cselekvés elmulasztása torzítás: ha egy cselekvés elmulasztása ugyanakkora kárt okoz mint egy cselekedet, akkor a cselekedetet rosszabbnak ítéljük, mint a mulasztást. Azonos esetén valamit tenni rosszabb, mint nem tenni semmit. Pl. nem kihúzni valakit a Balatonból, és hagyni megfulladni nem bűn, belelökni igen. Pl. nem kötelező oltás. Margitay – Mérnöketika

Példa: Átlagemberek n A 101. Tartalékos Rendőrzászlóalj, és Wilhelm Trapp n 1942. 07. 13.

Példa: Átlagemberek n A 101. Tartalékos Rendőrzászlóalj, és Wilhelm Trapp n 1942. 07. 13. Jozefow n Az eset példa az alapértelmezésre és cselmulasztás torzításra 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Tanulság n 3/5/2021 A mérnök, a vezető feladata a munkarendben, a technológiában és a

Tanulság n 3/5/2021 A mérnök, a vezető feladata a munkarendben, a technológiában és a szervezeti működési rendben az alapértelmezés és a cselekvés-mulasztás olyan beállítása, ami a lehető legjobb döntéseket eredményezi. (Lásd a köv. óra végi diákat!) Margitay – Mérnöketika

9. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE

9. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE II. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Zimbardo n 3/5/2021 http: //www. ted. com/talks/lang/eng/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil. h tml Margitay – Mérnöketika

Zimbardo n 3/5/2021 http: //www. ted. com/talks/lang/eng/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil. h tml Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet tanulsága n. A n 3/5/2021 legitim tekintély óriási hatalom és felelősség! Legitim

A Milgram-kísérlet tanulsága n. A n 3/5/2021 legitim tekintély óriási hatalom és felelősség! Legitim tekintély a szakértő, a mérnök, a kinevezett vezető, a műszaki ellenőr stb. , azaz ön. Margitay – Mérnöketika

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg helytelen gyakorlatot elősegítik az alábbi körülmények: n Könnyebben elfogadható első kis lépések, amit el is fogadunk. („Nem nagy dolog!” „Ez nem számít!” „Ettől még nem vagyunk rosszak. ”) n A másik fél dehumanizációja (számot adunk neki), vagy csak kívülállóként, idegenként kezeljük. (A többiek…, mások, azok…) n Bízunk saját anonimitásunkban. („Úgysem derül ki. ”) n A személyes számon kérhetőség, felelősség hiányzik. („Testületi döntés volt. ” „A menedzsment hibája, a cég felelőssége. ”) 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei (folyt. ) Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei (folyt. ) Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg helytelen gyakorlatot elősegítik az alábbi körülmények (folyt. ): n Túlzott engedelmesség a tekintélynek („Parancsra tettem. ”) n A csoport normák kritikátlan elfogadása („Mások is ezt csinálják. ”„Ez a gyakorlat. ”) n A rossz iránti tolerancia közömbösség, vagy passzivitás formájában. („Nem az én dolgom. ” „Most mit ugráljak!? ” „Miért én, ha nem tesznek semmit azok, akiknek dolga lenne? (rendész, Kamara, főnök, vezető…. stb. )) 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A szabályok szerepe, ereje 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A szabályok szerepe, ereje 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Az erkölcsi megítélés szintjei n Az egyént, az egyéni cselekedetet szoktuk erkölcsileg megítélni, és

Az erkölcsi megítélés szintjei n Az egyént, az egyéni cselekedetet szoktuk erkölcsileg megítélni, és felelőssé tenni. XY személy az oka, a felelős, a hibás stb. n De általában a nem erkölcsi szabályok, a körülmények, szervezetek, gyakorlatok is felelősek, és azok is, akik kialakítják ezeket! n A megítélés és a felelősség szintjei és alanyai tehát Egyén, cselekvő (rossz cselekedet – az egyén felelőssége) Szabály, gyakorlat, szervezet (rossz szabály, szervezet) Szabályozó, szabályt alkotó, vezető (a felelős a szabályt alkotó, a vezető) n 3/5/2021 A szabályozó, a vezető felelőssége olyan játékszabályok, olyan gyakorlat kialakítása, ami minimalizálja az egyéni cselekedetek szakmai, etikai kockázatát! Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása I. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása I. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak: n Kevés, egyszerű, világos cselekvési szabály („kötelesség”) meghatározása írásban (saját szakmai és etikai kódex) a 20/80 szabály alapján. A többit egyedileg döntjük el. Pl. : Nem térünk el a tervtől! Nem fogadunk el senkitől semmit. n Az alapértelmezés beállítása. Pl. : A projektben minden héten van beszámoló a (rendkívüli) eseményekről. (Nem csak akkor, ha van jelenteni való. ) A rendkívül események jelentése az alapértelmezett, és azt kell magyarázni, ha valaki nem jelent semmit. n A viselkedéses konformitási kényszer csökkentése. Pl. : a beszámoló egyéni beszélgetés, írásos jelentés és nem csoportos beszélgetés. 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása II. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása II. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak (folytatás): n A csoportban személyes felelősség nyilvános kiosztása. Pl. mindenki egyénileg vállal valamit a brigádban, és beszámol róla. n A folyamatokban világos személyes felelősségi pontok kijelölése. Pl. Ő ezért felelős, és ne vegye át addig a munkadarabot, amíg az átvettből ő nem tud megfelelőt csinálni. n Az ördögügyvédjének kijelölése n Rotáció, és vegyes csoportok, különösen ott, ahol nagyobb a veszély, vagy az önérdek. (Beszerzés, ellenőrzés…stb. ) 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása III. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása III. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak (folytatás): n A feladatnak megfelelő értékelés és szervezet kialakítása. Pl. egészségügy. A műhibáért van felelősségre vonás, a túlkezelésért nincs. A gyakorlat ezután nem a beteget védi, hanem az orvost magát. (E rossz gyakorlaton tovább ront még az orvos-beteg találkozón alapuló teljesítményalapú díjazás is. ) n Külső és rendszeres ellenőrzés 3/5/2021 Margitay – Mérnöketika

Összefoglalás n Rossz n 3/5/2021 szabály rossz embert csinál! Ez nem felmentés, hanem olyan

Összefoglalás n Rossz n 3/5/2021 szabály rossz embert csinál! Ez nem felmentés, hanem olyan összefüggés, amit a mérnöknek és a vezetőnek figyelembe kell vennie, amikor utasítást ad, eljárást ír elő, gyakorlatot alakít ki, szabályokat hoz, előírásokat készít, azaz l termék tervezése l technológia előírása l kivitelezés irányítása l projekt vezetése során, l munkahelyi vezetőként és a l szakigazgatásban. Margitay – Mérnöketika