7 Vztahy geografie k ostatnm vdm u u

  • Slides: 6
Download presentation
7 Vztahy geografie k ostatním vědám u u u u Geologie Biologie Fyzika Chemie

7 Vztahy geografie k ostatním vědám u u u u Geologie Biologie Fyzika Chemie Matematika Astronomie Ekologie u u u u u Etnografie a etnologie Antropologie Psychologie Demografie Ekonomie Historie Sociologie Politologie Filozofie (paradigmata)

10 Vztah geografie a psychologie (filozofie, geopsychologie) GENIUS LOCI = ATMOSFÉRA MÍSTA, OBLASTI, ZPŮSOB

10 Vztah geografie a psychologie (filozofie, geopsychologie) GENIUS LOCI = ATMOSFÉRA MÍSTA, OBLASTI, ZPŮSOB A INTENZITA PROŽÍVÁNÍ u Jedinečný a neopakovatelný souhrn hmatatelných i duchovních projevů historie i současnosti v nějaké lokalitě. Vytváří se interakcí místa s duchovním (duševním) světem návštěvníka (pozorovatele). u MORFICKÁ REZONANCE!!!!!(Sheldrake 2002) u

11 Genius loci? 1 1 a 4 2 3

11 Genius loci? 1 1 a 4 2 3

13 u u u Charakteristiky geografie: Geografie je věda, která zkoumá zemský povrch Geografie

13 u u u Charakteristiky geografie: Geografie je věda, která zkoumá zemský povrch Geografie je syntetická věda, zkoumající vazby mezi přírodou a společností v prostoru i čase Geografie je SOUSTAVOU VĚD o zákonech vývoje dynamických prostorových systémů formujících se na zemském povrchu v procesu interakce PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI (ČLOVĚKA) Geografie je SYSTÉMEM přírodních, technických a společenských věd studujících přírodní a antropogenní teritoriální komplexy krajinné sféry, jejich složky a jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase Geografie poskytuje informace o současném dynamickém stavu světa GEOGRAFIE se zabývá komplexním pohledem na přírodní i sociální sféru Země

18 Geografie regionální u u Regionální geografie se zabývá studiem ÚZEMÍ jako celkem, který

18 Geografie regionální u u Regionální geografie se zabývá studiem ÚZEMÍ jako celkem, který se vyznačuje společnou úrovní výskytu určitých znaků fyzickogeografického i sociogeografického charakteru. Vždy jde o území určitého řádu (kontinent - region) NAJDĚTE SPOLEČNÁ KLÍČOVÁ SLOVA A) + B) A SÓLOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA OBOU CHARAKTERISTIK

23 Autotest pro posluchače: u u u 1) Amazonie je: a) v Mexiku b)

23 Autotest pro posluchače: u u u 1) Amazonie je: a) v Mexiku b) v Brazílii c) v Chile 2) Za systém přírodního prostředí považujeme: a)plantáž kávovníku b)pastvinu c) prales 3) Geomorfologie je nauka o: a) tvarech zemského povrchu b) geotermální energii c) o zeměměřictví 4) Do geografie lidské práce NEPATŘÍ: a) průmysl b) cestovní ruch c) přírodní národy 5) Které tvrzení o historické geografii je správné: a) studuje vyhynulé živočichy b)studuje vývoj států na časové ose c) zabývá se vývojem člověka 6) Demografie je věda o: a) demokracii b)lidských sídlech c) především o přirozené reprodukci obyvatelstva 7) Mezi lichokopytníky NEPATŘÍ: a) mezek b)lama c) kůň 8) Cedr je „vlajkový“ strom: a) Nepálu b)Tibetu c)Libanonu 9) Prognostická funkce geografie se týká spíše: a) minulosti Země b)současným ekologickým problémům c) budoucnosti země 10) Přírodní atraktivitou rozumíme: a) přírodovědecké muzeum b) skanzen c)pískovcové skalní město 11) Interakce je pojem označující: a) společné úsilí b)mezinárodní spolupráci c)vzájemné působení