7 konu Siyaset 13 hafta 13 hafta sosyal

  • Slides: 6
Download presentation
7. konu Siyaset

7. konu Siyaset

13. hafta • 13. hafta sosyal antropolojiye damga vuran bir diğer alt disiplinin girişine

13. hafta • 13. hafta sosyal antropolojiye damga vuran bir diğer alt disiplinin girişine ayrıldı: Siyasal antropoloji. • Önce farklı siyasi topluluk prototiplerini ele alacağız. Ardından Marksist ilahileştirme kavramına odaklanacağız.

13. hafta • Sosyal antropolojik siyaset çalışmaları, toplulukların siyasi işleyişlerine göre dört tip antropolojik

13. hafta • Sosyal antropolojik siyaset çalışmaları, toplulukların siyasi işleyişlerine göre dört tip antropolojik topluluk prototipi çıkarmıştır. • Nuer etnografisi, devletin ve herhangi bir tür liderliğin olmadığı ama siyasetin soy ve mekânsal düzenlemelerle toplumsal yaşama içkin olduğu bir model ortaya koyar. • Melanezya’nın Büyük Adam tipi, ekonomik mobilizasyonu sağlama başarısı ile bağlamsal olarak önem kazanan bir liderlik tipine karşılık gelir. • Polinezya’nın Şefleri ise idari bir hiyerarşinin bölgesel manada soy ile özdeşleştirilip kullanıldığı daha organize bir siyasi biçimdir.

13. hafta • Afrika Krallıkları (Uganda Bunyoro sülalesi) ise bir tür aristokrasi tanımlar ve

13. hafta • Afrika Krallıkları (Uganda Bunyoro sülalesi) ise bir tür aristokrasi tanımlar ve idareyi aristokratların bağlaşıklıkları üzerinden yürütür. • İktidarların hakimiyetlerini meşru kılma ve toplumsal bir kabul yaratma arzularını hangi kanallardan harekete geçirdikleri önemlidir. Marksist ilahileştirme kavramı, iktidarın, varlığının kutsal bir normale dayandığı, ruhani bir veçhesi olduğuna dönük iddiasına ve işleyişine işaret eder. Bir tür teodise sorununa da uzanan bu yaklaşım iktidarın kurduğu avantajlılık ve dezavantajlılık biçimlerinin normal karşılanması gerektiğine dönük bir siyasi anlam üretmeye çalışır.

13. hafta • On üçüncü hafta Malinowski’nin etnografisinin Vahşilerin Bir Ensest Miti bölümünü okuyoruz.

13. hafta • On üçüncü hafta Malinowski’nin etnografisinin Vahşilerin Bir Ensest Miti bölümünü okuyoruz. • Bu bölümde Malinowski, Trobriand ensest tabusu ile aşk büyüsünün ortaya çıkışını ilişkilendiriyor.

13. hafta • Zorunlu okuma: • Bronislaw Malinowski. Vahşilerin Cinsel Yaşamı. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

13. hafta • Zorunlu okuma: • Bronislaw Malinowski. Vahşilerin Cinsel Yaşamı. İstanbul: Kabalcı Yayınları. (Vahşilerin Bir Ensest Miti bölümü)