7 2 HAC VE KURBAN slamda hac ibadetinin

  • Slides: 16
Download presentation
7. 2. HAC VE KURBAN/ İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

7. 2. HAC VE KURBAN/ İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. SUNUMUZUN KONUSU İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Bir yeri

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Bir yeri ilk kez gördüğünüz de ya da biriyle tanıştığınızda neler hissediyorsunuz? • Gittiğiniz yerde sizi etkileyen durumlar olduğunda bu davranışlarınızın değişmesini etkiler mi? 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Sizce hacca gidip

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Sizce hacca gidip gelmek kişide nasıl duygular uyandırır ve ne tür davranış değişiklikleri meydana getirir? Neden? Sizce hacca gidip gelenler başka ülkelerin hacılarından söz ederken en çok nelere değinirler? 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hacca giden Müslüman,

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olur. Dünyanın dört bucağından hacca gelen Müslümanlar, sayısız manevi kazançlarla dönerler. Diğer ülkelerde bulunan Müslümanların ihtiyaçlarının neler olduğunu öğrenir ve onlarla ticari, sosyal ve kültürel bağlar kurarlar. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Müslümanlar birbirlerinin

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Müslümanlar birbirlerinin ihtiyaç ve sıkıntılarını öğrenip yardımlaşma yoluna giderler. • İslam’ın birlik ve kardeşlik ilkesini yaşayarak gerçekleştirmeye çalışırlar. • İnsanları birbirinden ayıran ırk, dil ve renk farklarını bir tarafa bırakarak, eşitlik duygusunu tadarlar. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Duygu ve

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Duygu ve heyecan içinde birlik ve beraberliklerini güçlendirirler. • İmanları tazelenir ve güçlenir. • Bir daha günaha girmemek için gayret edecek, Allah’a dua ederek O’ndan af dileyecek ve olgun bir müslüman olmak için çalışacaktır. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Hac, insandaki

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Hac, insandaki şükür duygusunu artırır. • Tevhid inancını ve dini duygularını çoğaltır. Hac, insanın manevi bir muhasebesini yapmasını sağlar. • Bilgi ve görgüsünü artırır. Hac, insanları harcamaya kıyamadığı mallarını bu yolda harcaması nedeniyle cimrilikten kurtardığı gibi, cömertliğe de alıştırır. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Alçak gönüllü

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Alçak gönüllü olmasını sağlar. Çekingenliğini giderir. Toplum içinde birlikte yaşama duygusunu kuvvetlendirir. • Hac ibadetini yapıp ülkesine döndükten sonra da, nefsine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı yapmakla zorunlu olduğu bir takım sorumluluklar yüklenmesini sağlar. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Kişiye düzenli

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Kişiye düzenli ve disiplinli yaşama bilinci kazandırır. Davranış ve hareketleriyle başkalarını üzmemeye çalışır. • Kul hakkına saygı duyar. Hac’dan önceki yaşantısında var olan aşırılıkları atmasını sağlar. • Hac uyumlu bir yaşam biçimi kazandırır. İnsanı daha sabırlı yapar. Yaratıklara daha şefkatle yaklaşmasını sağlar. Böylece insan, toplumun sosyal dayanışmasına katkı sağlayacak önemli özellikler kazanır. 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Hac, mü’minlerin

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Hac, mü’minlerin samimi bir şekilde Allah’a yönelerek tevbelerinin kabul edilmesine ve günahlarının bağışlanmasına neden olur. Kutsal yerleri görmek, insana manevi bir heyecan vererek dini duyguları kuvvetlendirir. "Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. " (Al-i İmran, 97) 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Allah’a ibadet

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Allah’a ibadet etmenin sevincini yaşatır. Her çeşit kötü alışkanlıkların bırakılmasıyla ruhsal temizliğe yardım eder. Döndükten sonra da topluma en güzel örnek bir insan durumuna getirir. • "(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah'ı anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur. " (Bakara, 200) 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Kişinin kötülüklerden

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. • Kişinin kötülüklerden “Kim Allah c. c için haccederse, uzaklaşarak ahlaken kötü söz ve davranışlardan sakınır olgunlaşmasını, iyiye ve ve günahlara sapmazsa, annesinin güzelliğe ulaşmasını sağlar ve onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak toplumun huzura kavuşmasına döner. ” (Buharı c. 2 s. 209 Müslim c. 4 yardımcı olur. s. 107) “Hac ve umreyi art arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder. ” Tirmizi, Hac, 2 (Hadis No: 810) 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. "Hac ibadetinde dünyanın

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. "Hac ibadetinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk ve ırka mensup Müslümanlar bir arada toplanırlar ve birbirlerini tanıma imkanı bulurlar. " Bu durum, Hac ibadetinin hangi prensibi içerdiğini gösterir? a) Ulusal olma prensibi b) Milli olma prensibi c) Evrensel olma prensibi d) Kültürel olma prensibi 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hacca gideceksen bir

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hacca gideceksen bir hac yoldaşı ara. ister Hintli olsun, İster Türk veya Arap olsun. Onun şekline ve rengine bakma azmine ve niyetine bak. ” Hz. Mevlana’nın bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekilmiştir? A-Hac yapmanın B-Namaz kılmanın C-Dua etmenin D-Gayret etmenin 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hac yolculuğu, insanların

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hac yolculuğu, insanların bilgisi ve görgüsü üzerinde etkilidir. Hac ibadeti mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını tazeler. Hacda giyilen ihram, İnsanlara gösterişten uzak, sade bir görünüm kazandırır. Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık hangi seçenekte verilmiştir? A-Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar B-Haccın Ekonomik Boyutu C-İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı D-Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hazırlayan Fatih GÜDÜRÜ

SUNU KONUSU: İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. Hazırlayan Fatih GÜDÜRÜ (Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni) 7. Sınıf /Ünite No: 2/ Kazanım: 1 ÜNİTE ADI : 7. 2. HAC VE KURBAN