6 KONFERENCE SPOLENOSTI GRATIA FUTURUM 913 23 a

  • Slides: 38
Download presentation
6. KONFERENCE SPOLEČNOSTI GRATIA FUTURUM 913 23. a 24. ledna 2020 Hotel PRIMAVERA &

6. KONFERENCE SPOLEČNOSTI GRATIA FUTURUM 913 23. a 24. ledna 2020 Hotel PRIMAVERA & Congress centre Plzeň

Sociální služby – otázky a odpovědi • Rozsah, kvalita a rozvoj sociálních služeb versus

Sociální služby – otázky a odpovědi • Rozsah, kvalita a rozvoj sociálních služeb versus podmínky pro ty, kdo je poskytují • Naplňuje vláda své programové prohlášení? • Jsou zaměstnanci v sociálních službách dostatečně finančně ohodnocení? • Angažujeme se dostatečně při zvyšování odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách? • Je odměna za práci pro zaměstnance v sociálních službách důstojná? • Co s tím?

Programové prohlášení vlády ze dne 27. června 2018 Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních

Programové prohlášení vlády ze dne 27. června 2018 Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

 Vývoj úhrad ze státního rozpočtu

Vývoj úhrad ze státního rozpočtu

Dotace pro rok 2019 • Celkový požadavek krajů – 20, 38 mld. • Schválená

Dotace pro rok 2019 • Celkový požadavek krajů – 20, 38 mld. • Schválená dotace pro rok 2019 – 15, 72 mld. • Požadavek krajů na dofinancování - 2, 072 mld. • Potřeba celkem - 22, 45 mld. • Rozděleno – 16, 79 mld.

Odměňování Rok 2016 2017 2018 2019 -3 Q Mzdy - NH 27 575 29

Odměňování Rok 2016 2017 2018 2019 -3 Q Mzdy - NH 27 575 29 496 31 865 34 105 Platy - sociální služby 21 899 24 666 27 027 29 152 % podíl tarifního platu 62, 47 62, 62 68, 74 68, 36 průměrná platová třída 6, 47 6, 49 6, 52 6, 53 průměrný osobní příplatek 1 788 1 937 2 081 2 222 průměrné odměny 1 633 1 991 1 312 1 255 průměrný počet zaměstnanců 51 657 51 963 52 573 53 816

PLATY PSS A SP PODSKUPINA ZAMĚSTNÁNÍ CZ-ISCO: 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách

PLATY PSS A SP PODSKUPINA ZAMĚSTNÁNÍ CZ-ISCO: 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče PLATOVÁ SFÉRA Kraj Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR 2014 20 991 18 091 18 560 19 840 18 246 17 902 17 691 19 095 17 684 17 987 18 479 18 413 17 061 17 517 18 212 Průměrný hrubý plat (v Kč) v roce 2015 2016 2017 22 539 23 848 28 411 19 456 20 261 23 838 19 533 21 091 24 307 21 558 23 180 25 605 19 465 20 104 23 755 18 736 19 388 22 854 18 839 19 803 22 935 20 758 21 749 25 107 18 967 20 038 22 553 18 974 19 662 22 347 19 825 20 671 23 680 19 591 23 487 18 176 19 257 22 393 18 657 19 608 22 446 19 452 20 455 23 596 2018 32 014 28 043 28 302 29 440 28 110 26 838 27 183 29 442 26 437 26 400 28 094 27 351 26 277 25 820 27 548

MZDY PSS A SP MZDOVÁ SFÉRA Kraj Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský

MZDY PSS A SP MZDOVÁ SFÉRA Kraj Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR 2014. . 17 741 16 871 16 276 16 491 17 024 Průměrná hrubá mzda (v Kč) v roce 2015 2016 2017. . . 19 409 22 931 19 285 20 195 23 647 16 590 20 252 17 901 17 417 18 322 20 210 17 573 20 820 17 498 16 576 18 591 17 089 16 940 17 787 20 250 18 262 18 873 21 383 2018. . 22 919 22 099 23 372 25 009 23 228 24 365

Odměňování 2019 • Změny platových tarifů – zvýšení o 5 a 7 % •

Odměňování 2019 • Změny platových tarifů – zvýšení o 5 a 7 % • Změny zvláštních příplatků ü Cílem dodatečné změny v oblasti zvláštních příplatků je zejména podpořit platovou stabilizaci zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách a zajistit lepší ocenění jejich velmi náročných pracovních podmínek.

Výsledky letošního vyjednávání Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády

Výsledky letošního vyjednávání Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb. , o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. NV vyšlo 20. 11. 2019 ve Sbírce zákonů Částka 127. zrušení přílohy číslo 1 zvýšení platů o 1500 Kč

Výsledky letošního vyjednávání Minimální mzda – růst o 1250 Kč = 14 600 Kč

Výsledky letošního vyjednávání Minimální mzda – růst o 1250 Kč = 14 600 Kč Rok 1. 2019 Hodinová Měsíční zaručená mzda 79, 80 Kč 13 350 Kč 2020 Hodinová Měsíční zaručená mzda 87, 30 Kč 14 600 Kč 2. 88, 10 Kč 14 740 Kč 96, 30 Kč 16 100 Kč 3. 97, 30 Kč 16 280 Kč 106, 40 Kč 17 800 Kč 4. 107, 40 Kč 17 970 Kč 117, 40 Kč 19 600 Kč 5. 118, 60 Kč 19 850 Kč 129, 70 Kč 21 700 Kč 6. 130, 90 Kč 21 900 Kč 143, 20 Kč 24 000 Kč 7. 144, 50 Kč 24 180 Kč 158, 10 Kč 26 500 Kč 8. 159, 60 Kč 26 700 Kč 174, 60 Kč 29 200 Kč Skupina prací

Zvýšení platů 2016/2019 • Národní hospodářství = + 6 530 Kč • Sociální služby

Zvýšení platů 2016/2019 • Národní hospodářství = + 6 530 Kč • Sociální služby platy = + 7 253 Kč • Sociální služby mzdy = + 5 492 Kč (2018)

JSOU ZAMĚSTANCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOBŘE OHODNOCENÍ? • PRŮMĚRNÁ MZDA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

JSOU ZAMĚSTANCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOBŘE OHODNOCENÍ? • PRŮMĚRNÁ MZDA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019 - 3 Q 34 105 Kč • PRŮMĚRNÝ PLAT ZAMĚSTANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019 – 3. Q 29 152 Kč • ROZDÍL = • PRŮMĚRNÁ MZDA ZAMĚSTANCŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019 – 3. Q » 24 365 Kč • Rozdíl = - 4 953 Kč - 9 740 Kč

Sociologický ústav Akademie věd ČR a Nadace Friedricha Eberta. • Koncept minimální důstojná mzda

Sociologický ústav Akademie věd ČR a Nadace Friedricha Eberta. • Koncept minimální důstojná mzda • = částka, která vystačí na přijatelný životní standard - 31 463 KČ • v Praze 36 850 Kč • • Částka, která zaručí člověku pracujícímu na plný úvazek a k tomu jedné vyživované osobě bez stresu pokrýt výdaje na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas. Vystačit má ale i na další důležité potřeby včetně úspor pro případ neočekávaných okolností, jako je třeba rozbitá pračka nebo nečekaná návštěva zubaře.

Závěr • Dotace = - 5, 96 mld. / požadavek krajů • Platy =

Závěr • Dotace = - 5, 96 mld. / požadavek krajů • Platy = - 4 953 Kč / NH • Mzdy = - 9 740 Kč/NH • Závěr? ?

Odbory, AČMN, Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, GF 913, ČLK a pacienti

Odbory, AČMN, Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, GF 913, ČLK a pacienti : Situace ve zdravotnictví a sociálních službách je vážná a jeho hlavní problémy související s nedostatkem financí nejsou řešené. Asociace českých a moravských nemocnic a poskytovatelé domácí péče odmítli podepsat návrh zdravotních pojišťoven na úhrady péče v příštím roce, protože výše těchto úhrad by neumožnila poskytování zdravotní péče v nemocnicích a domácí péči v dosavadním rozsahu a kvalitě.

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven společné jednání

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven společné jednání

Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti

Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na budoucnosti českého zdravotnictví a sociálních služeb. Společně reprezentujeme jeho značnou částjsme odbory, ředitelé nemocnic, lékaři, zdravotní sestry, zástupci pacientských organizací, poskytovatelé domácí i sociální péče, pečovatelé a další zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách.

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ www. 9 pkz. cz • Asociace českých a

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ www. 9 pkz. cz • Asociace českých a moravských nemocnic, • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, • Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, • Česká lékařská komora, • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, • Svaz pacientů ČR, • Charita Česká republika, • Diakonie Českobratrské církve evangelické, • Asociace domácí péče ČR, Česká asociace sester - sekce domácí péče, • Rada seniorů ČR, • Gratia futurum 913, • Za podpory • Českomoravská konfederace odborových svazů • Asociace samostatných odborů ČR.

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • • • Požadujeme 9 % HDP pro

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • • • Požadujeme 9 % HDP pro zdravotnictví (Německo: 11, 1 % HDP, Rakousko 10, 4 % HDP, průměr EU: 9, 90 % HDP, průměr OECD 9 % HDP, průměr ČR necelých 7 % HDP. Proto požadujeme alespoň průměr zemí OECD)) Jako první krok vedoucí k přiblížení se 9 % HDP požadujeme pro rok 2020: Z nezákonných přebytků na účtech zdravotních pojišťoven využít 25 mld. Kč na úhradu poskytnuté zdravotní péče, celkem chceme rozdělit do úhrad za poskytnutou péči 45 mld. Kč. Finance navrhujeme rozdělit pro rok 2020 prostřednictvím úhradové vyhlášky následně: Nemocnicím zvýšit úhrady za akutní péči o 15 %. Úhrady za následnou péči zvýšit o 1000 Kč na lůžko a den. Úhrady za domácí péči zvýšit o 40 %. Úhrady za zdravotní péči poskytovanou v sociálních službách zvýšit o 40 %. Všem ostatním segmentům úhrady navýšit proporcionálně.

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • 9 % HDP pro zdravotnictví v ČR

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • 9 % HDP pro zdravotnictví v ČR umožní: 1. Zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče, moderních léků a zdravotních pomůcek, 2. Zachovat současnou síť nemocnic, obnovit provoz uzavřených oddělení, přestat z nemocnic propouštět nedoléčené pacienty, v případě potřeby rychlé pomoci mít k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici. 3. Zabránit finančnímu a personálnímu kolapsu domácí péče o pacienty, zajistit její rozvoj. 4. Poskytovat potřebnou zdravotní péči klientům sociálních služeb v místě jejich pobytu, místo aby se plýtvalo využíváním záchranky a nemocnic kvůli banalitám. 5. Personálně stabilizovat nemocnice - zvýšit platy a mzdy zaměstnancům, získávat je zpět do zdravotnictví a zvýšit jejich počet. 6. V nemocnicích zlepšovat pracovní podmínky, pracovní prostředí a vybavení. 7. Omezit množství přesčasové práce a dodržování zákoníku práce v nemocnicích, zlepšit postgraduální vzdělávání lékařů, a tím i atraktivitu jejich zaměstnání v ČR. 8. Zajistit běžnou zdravotní péči co nejblíže k pacientovi, hospitalizovat pacienty v blízké nemocnici a zachovat kontakt pacienta s rodinou motivující k uzdravení. 9. Zvýšit rozsah prevence, která je vždy levnější než léčba •

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • • Tiskové konference Petiční akce Opakovaná jednání

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • • Tiskové konference Petiční akce Opakovaná jednání s ministrem zdravotnictví Jednání s premiérem Jednání se zástupci politických stran Sociální sítě Spolupráce s agenturou EWINGPR

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • TZ ministra zdravotnictví k úhradové vyhlášce 18.

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • TZ ministra zdravotnictví k úhradové vyhlášce 18. 10. 2019 Domácí péče si v příštím roce podle úhradové vyhlášky kromě již avizovaných 340 milionů korun polepší o dalších 330 milionů. Peníze navíc směřují zejména na navýšení mzdových indexů o 35 procent, což znamená navýšení superhrubé mzdy sester o 10 tisíc korun. „V celkovém součtu, i s penězi ze zůstatků zdravotních pojišťoven, jde v příštím roce do domácí péče téměř 1 miliarda korun navíc, což meziročně znamená absolutně rekordní nárůst 42 procent. “

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • TZ ministra zdravotnictví k úhradové vyhlášce 18.

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • TZ ministra zdravotnictví k úhradové vyhlášce 18. 10. 2019 V segmentu akutní lůžkové péče budou z peněz navíc navýšeny paušální úhrady i minimální základní sazby o dalších 1, 5 procenta, také budou podpořeny urgentní příjmy a lékařská pohotovostní služba a navýší se i úhrady za nepřetržitý provoz ambulancí v nemocnicích. Peníze budou směřovat také na úhradu nadprodukce, tedy péči, kterou nemocnice poskytnou nad limit. V následné a dlouhodobé péči se navýší paušální úhrada za ošetřovací den i bonifikace za splnění kvalitativních kritérií, například za lepší personální (přítomnost psychologa, logopeda, ergoterapeuta, nutričního terapeuta nebo sestry specialistky na hojení ran) a technické vybavení (nižší počet lůžek na pokoji, vybavení elektricky polohovatelnými lůžky). Lůžková péče tak bude podpořena dodatečnými 3 miliardami korun. Celkově, včetně zůstatků zdravotních pojišťoven, čeká nemocnice v příštím roce nárůst o 12, 2 procenta, což je 20, 8 miliard korun

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • SOUHRN • Původní /předložený do připomínkového řízení/

KRIZOVÝ ŠTÁB 9 PROTI KOLAPSU ZDRAVOTNICTVÍ • SOUHRN • Původní /předložený do připomínkového řízení/ návrh úhradové vyhlášky navrhoval rozdělit pro rok 2020 pro poskytovatelé zdravotní péče 19 mld. • Návrh odeslaný do legislativního procesu byl zvýšený na částku 24 mld. • Po znovu otevření vyhlášky se částka zvyšuje o další 4, 9 mld. • Do zdravotnictví je plánováno v roce 2020 přidat přes úhradovou vyhlášku o 29 mld. více. • Mimo úhradovou vyhlášku se mezi poskytovatele má rozdělit další 6 mld. • Celkový nárůst financí oproti roku 2019 se má zvýšit o 35 mld.

Závěr? Inspirace ze zdravotnictví? Společně silnější!

Závěr? Inspirace ze zdravotnictví? Společně silnější!

DĚKUJI ZA POZORNOST www. zdravotnickeodbory. cz

DĚKUJI ZA POZORNOST www. zdravotnickeodbory. cz