58 Kocha rwnie po mierci Anio nioscy dusze

  • Slides: 4
Download presentation
58. Kochać również po śmierci Anioł niosący dusze zmarłych przed Chrystusa, miniatura z „Shaftesbury-Psalter”(XII

58. Kochać również po śmierci Anioł niosący dusze zmarłych przed Chrystusa, miniatura z „Shaftesbury-Psalter”(XII w. ), British Museum, Londyn

58. Kochać również po śmierci „Każdy człowiek otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na

58. Kochać również po śmierci „Każdy człowiek otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym. Polega on na odniesieniu życia człowieka do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia w niebie, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki”. (Katechizm Kościoła katolickiego, 1022) Odpust to darowanie człowiekowi przed Bogiem kar doczesnych, należnych za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.

58. Kochać również po śmierci „Z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I

58. Kochać również po śmierci „Z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią – a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie, powierzając ów decydujący moment Matce Chrystusa i Kościoła – Matce mojej nadziei”. (Jan Paweł II, Testament)

58. Kochać również po śmierci „Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i

58. Kochać również po śmierci „Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego naszego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem ‘piekło’”. (Katechizm Kościoła katolickiego, 1033)