50 50 Dobro doli u ELITE LI DA

  • Slides: 35
Download presentation
50: 50 Dobro došli u ŽELITE LI DA POSTANETE MILIONER? 15 14 13 12

50: 50 Dobro došli u ŽELITE LI DA POSTANETE MILIONER? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Another Presentation © 2000 - All

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Another Presentation © 2000 - All rights Reserved [email protected] com

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Ko peva pesmu “Molitva”? Tačan odgovor:

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Ko peva pesmu “Molitva”? Tačan odgovor: B 50: 50 A: Jelena Tomašević C: Jelena Karleuša 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 B: Marija Šerifović D: Josipa Lisac

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koje godine se odigrala Kosovska bitka?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koje godine se odigrala Kosovska bitka? Tačan odgovor: C 50: 50 A: 1371. C: 1389. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B: 1375. D: 1400. $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kako se drugačije naziva kontokorentni kredit?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kako se drugačije naziva kontokorentni kredit? Tačan odgovor je: A 50: 50 A: kredit po tekućem računu C: kredit po minusu 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 B: kredit po žiro računu D: kredit po posl. računima

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Trojanski rat je opisan u delu:

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Trojanski rat je opisan u delu: Tačan odgovor je: A 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A: Ilijada B: Odiseja C: Enkida D: Hamlet $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Sa kojom od ovih reprezentacija, je

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Sa kojom od ovih reprezentacija, je Srbija bila u grupi na svetskom prvenstvu Tačan odgovor je: 2006. godine? A 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Argentina B: Gana C: Kostarika D: Brazil A: $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Čestitamo! Bogatiji ste za $1, 000

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Čestitamo! Bogatiji ste za $1, 000 !

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kako se deli platni promet? Tačan

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kako se deli platni promet? Tačan odgovor je: C 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 A: Spoljašnji i unutrašnji B: Spoljašnji i međunarodni C: Unutrašnji i međunarodni D: Ništa od navedenog

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Glavni grad Turske je? Tačan odgovor:

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Glavni grad Turske je? Tačan odgovor: B 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A: Istanbul B: Ankara C: Antalija D: Izmir $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Šta su papagajke? Tačan odgovor je:

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Šta su papagajke? Tačan odgovor je: C 50: 50 A: Naočare C: Klešta 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B: Rukavice D: Pantalone $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kada je donet Zakon o platnom

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Kada je donet Zakon o platnom prometu? Tačan odgovor je: B 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 A: 2001. god. B: 2002. god. C: 2003. god. D: 2000. god.

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Ko je pobedio na Svetskom prvenstvu

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Ko je pobedio na Svetskom prvenstvu u fudbalu 1998. godine? Tačan odgovor je : C 50: 50 A: Brazil C: Francuska 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 B: 1990 B: Nemačka D: Jugoslavija

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Čestitamo! Bogatiji ste za $32, 000!

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Čestitamo! Bogatiji ste za $32, 000!

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Finansijski sistem Srbije čine: Tacčn odgovor

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Finansijski sistem Srbije čine: Tacčn odgovor je: B 50: 50 A: institucije i banke C: Organizacije i banke 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 B: institucije i organizacije D: Organizacije i preduzeća

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Las Vegas je poznat i kao:

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Las Vegas je poznat i kao: Tačan odgovor je : A 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 A: Grad greha B: Grad andjela C: Dolina smrti D: Velika jabuka

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Na granici koje dve države se

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Na granici koje dve države se nalaze Nijagarini vodopadi? Tačan odgovor je: B 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 A: Brazila i Argentine B: SAD-a i Kanade C: Srbije i Hrvatske D: Češke i Slovačke

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koja je rok grupa 2012. godine

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koja je rok grupa 2012. godine proslavila 50 godina svog postojanja? Tačan odgovor je: C 50: 50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 A: Riblja čorba B: Yu grupa C: Rolling Stones D: The Doors

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10

© Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koja je jedina evropska država u

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Koja je jedina evropska država u kojoj se sprovodi izvršenje smrtne kazne nad zatvorenicima? Tačan odgovor je: B 50: 50 A: Moldavija C: Češka 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500, 000 $250, 000 $125, 000 $64, 000 $32, 000 $16, 000 $8, 000 $4, 000 $2, 000 $1, 000 $500 $300 $200 $100 B: Belorusija D: Rusija

© Mark E. Damon - All Rights Reserved ČESTITAMO!!! POSTALI STE MILIONER!!!

© Mark E. Damon - All Rights Reserved ČESTITAMO!!! POSTALI STE MILIONER!!!