5 Poliedre platonice feele sunt poligoane regulate de

  • Slides: 16
Download presentation

5 Poliedre platonice – feţele sunt poligoane regulate de acelaşi fel 13 Poliedre arhimediene

5 Poliedre platonice – feţele sunt poligoane regulate de acelaşi fel 13 Poliedre arhimediene – feţele pot fi poligoane regulate de tipuri diferite

Toate tipurile de grupuri finite de ordin ≤ 12: 1) (de ordin 1) grupul

Toate tipurile de grupuri finite de ordin ≤ 12: 1) (de ordin 1) grupul cu un element 2) (de ordin 2) grupul ciclic C 2 3) (de ordin 3) grupul ciclic C 3 4) (de ordin 4) grupul ciclic C 4 şi grupul lui Klein C 2 × C 2 5) (de ordin 5) grupul ciclic C 5 6) (de ordin 6) grupul ciclic C 6 şi grupul simetric S 3≈D 3≈A 3 7) (de ordin 7) grupul ciclic C 7 8) (de ordin 8) Grupul ciclic C 8, grupul C 4 × C 2, grupul C 2 × C 2 ≈D 2 x. C 2, grupul diedral D 4 şi grupul cuaternionilor H 8 ≈Q 2 9) (de ordin 9) grupul ciclic C 9 şi grupul C 3 × C 3 10) (de ordin 10) grupul ciclic C 10 şi grupul diedral D 5 11) (de ordin 11) grupul ciclic C 11 12) (de ordin 12) grupul ciclic C 12, grupul C 6 x. C 2≈C 3 x. D 2, grupul diedral D 6, grupul diciclic Q 3, grupul alternativ A 4. Singurele grupuri finite de simetrie (de rotaţie) posibile în trei dimensiuni sunt: Cn, Dn, A 4, S 4, A 5 Sau dacă se consideră şi inversiile (x -x) atunci: Cn x C 2, Dn x C 2, A 4 x C 2, S 4 x C 2, A 5 x C 2

Grupul simetriilor unui tetraedru A 4 are 12 elemente: 8 elemente cu perioada 3

Grupul simetriilor unui tetraedru A 4 are 12 elemente: 8 elemente cu perioada 3 3 elemente cu perioada 2 şi un element cu perioada 1

A = (1, 1, -1), B = (1, -1, 1), C = (-1, -1),

A = (1, 1, -1), B = (1, -1, 1), C = (-1, -1), D = (-1, 1, 1) Arătaţi că aceste matrici 3 x 3 satisfac relaţiile grupului alternativ A 4

Graful Cayley pt. A 4 3 2 3 A 4={a, p | p =

Graful Cayley pt. A 4 3 2 3 A 4={a, p | p = a = (a p) = 1} Scrieţi celelalte elemente în funcţie de cei doi generatori ai lui A 4

Grupul simetriilor unui cub sau octaedru S 4 are 24 elemente şi A 4

Grupul simetriilor unui cub sau octaedru S 4 are 24 elemente şi A 4 este un subgrup al său Cubul şi octaedrul sunt poliedre duale 4 2 3 S 4={a, p | p = a = (a p) = 1}

Tabelul pt. S 4 are 24 elemente: 1 cu perioada 1 9 cu perioada

Tabelul pt. S 4 are 24 elemente: 1 cu perioada 1 9 cu perioada 2 8 cu perioada 3 6 cu perioada 4

S 4 este grupul tuturor permutărilor de 4 elem. S 4 are 24 elemente:

S 4 este grupul tuturor permutărilor de 4 elem. S 4 are 24 elemente: 1 cu perioada 1, 9 cu perioada 2, 8 cu perioada 3, 6 cu perioada 4 Dar cubul are 8 vârfuri. Vom considera că cele 4 elemente sunt cele 4 diagonale cubului 8 cu perioada 3 6 cu perioada 2 6 cu perioada 4: rotaţii cu 90 şi 270 grade 3 cu perioada 2: rotaţii cu 180 grade

Graful Cayley pt. S 4 cu elemente dispuse în vârfurile unui cub trunchiat octaedru

Graful Cayley pt. S 4 cu elemente dispuse în vârfurile unui cub trunchiat octaedru trunchiat 4 2 3 S 4={a, p | p = a = (a p) = 1}

Aceste 12 matrici formează grupul A 4 dacă în poziţiile în care avem 1

Aceste 12 matrici formează grupul A 4 dacă în poziţiile în care avem 1 punem +1 şi -1 astfel ca unul sau trei de 1 să aibă semnul +. Pentru a forma grupul S 4 adăugăm următoarele 12 matrici care în poziţiile unde este 1 au +1 şi -1, astfel ca unul sau trei de 1 să aibă semnul +. Găsiţi care matrici au perioada 2, 3, 4.

Grupul simetriilor unui icosaedru sau dodecaedru A 5 are 60 elemente Icosaedrul şi dodecaedrul

Grupul simetriilor unui icosaedru sau dodecaedru A 5 are 60 elemente Icosaedrul şi dodecaedrul sunt poliedre duale

Graful Cayley pt. A 5 cu elemente dispuse în vârfurile unui icosaedru trunchiat dodecaedru

Graful Cayley pt. A 5 cu elemente dispuse în vârfurile unui icosaedru trunchiat dodecaedru trunchiat 5 2 3 A 5={a, p | p = a = (a p) = 1}

Icosaedrul are 20 feţe triunghiuri echilaterale, 12 vârfuri în care se întâlnesc 30 muchii.

Icosaedrul are 20 feţe triunghiuri echilaterale, 12 vârfuri în care se întâlnesc 30 muchii. Avem 12 vârfuri şi 6 axe de ordin 5 (trec prin 2 vârfuri opuse) şi 6 x 4 rotaţii cu 72, 144, 216, 288 grade Avem 20 feţe şi 10 axe de ordin 3 (trec prin centrele a 2 feţe opuse) şi 10 x 2 rotaţii cu 120 şi 240 grade Avem 30 muchii şi 15 axe de ordin 2 (trec prin mijlaocele a 2 muchii opuse) şi 15 rotaţii de 180 grade În concluzie avem 1 element cu perioada 1, 15 cu perioada 2, 20 cu perioada 3 şi 24 cu perioada 5

Grupul icosaedrului trunchiat Ih (sau A 5 x C 2)

Grupul icosaedrului trunchiat Ih (sau A 5 x C 2)

1 simetrie Id 24 simetrii C 5 20 simetrii C 3 15 simetrii C

1 simetrie Id 24 simetrii C 5 20 simetrii C 3 15 simetrii C 2 În total 60 simetrii care formează grupul A 5 sau icosaedral I Grupul icosaedrului trunchiat Ih (sau A 5 x C 2) are şi o inversie astfel că avem în total 60 x 2= 120 simetrii