5 L week 10 vierhoeken eigenschappen omstructureren Meetkunde

  • Slides: 35
Download presentation
5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Meetkunde 5 L week 10: Vierhoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Meetkunde 5 L week 10: Vierhoeken (eigenschappen van zijden en hoeken) Omstructureren vlakke figuren veelhoeken niet - veelhoeken driehoeken vijfhoeken cirkels . . . hoeken vierkant vlieger rechthoek trapezium ruit parallellogram

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vier zijden vier hoeken rechte

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vier zijden vier hoeken rechte hoeken scherpe hoeken stompe hoeken gelijke hoeken even grote hoeken gelijke zijden even lange zijden overstaande hoeken of zijden aanliggende (aan elkaar liggende) zijden of hoeken evenwijdig (parallel) loodrecht diagonaal hoogtelijn spiegelas

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? HET VIERKANT vier rechte hoeken vier gelijke zijden gelijke overstaande zijden twee paar evenwijdige zijden // tegenoverliggende zijden ┴ aanliggende zijden gelijke overstaande hoeken vier gelijke hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? DE RECHTHOEK gelijke overstaande zijden vier rechte hoeken twee paar evenwijdige zijden // tegenoverliggende zijden ┴ aanliggende zijden gelijke overstaande hoeken vier gelijke hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? DE RUIT vier gelijke zijden gelijke tegenoverliggende zijden // overstaande zijden twee paar evenwijdige zijden gelijke tegenoverliggende hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? HET PARALLELLOGRAM twee paar evenwijdige zijden gelijke tegenoverliggende hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? HET TRAPEZIUM één paar // tegenoverliggende zijden

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Welke eigenschappen hebben de zijden en de hoeken? DE VLIEGER 2 keer twee gelijke aanliggende zijden 2 gelijke tegenoverliggende hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van een vierhoek R S diagonaal [RT] diagonaal [US] T U

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van een vierhoek K L diagonaal [KM] N M diagonaal [NL]

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ Diagonalen verbinden twee niet-aanliggende hoekpunten van een vierhoek W X diagonaal [WY] Z Y diagonaal [ZX]

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ een hoogtelijn. . . is een

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ een hoogtelijn. . . is een loodrechte die twee evenwijdige overstaande zijden verbindt W F X hoogtelijn [EF] Z E Y de hoogte van WXYZ is. . cm

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk het kopieerblad met de

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk het kopieerblad met de vierhoeken vierhoek 1 1 paar evenwijdige zijden vier verschillende zijden twee rechte hoeken het is een TRAPEZIUM vierhoek 2 vier gelijke zijden gelijke overstaande hoeken twee paar evenwijdige zijden het is een RUIT vierhoek 3 vier verschillende zijden vier verschillende hoeken het is een (onregelmatige) VIERHOEK

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 4 vier gelijke rechte

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 4 vier gelijke rechte hoeken gelijke tegenoverliggende hoeken gelijke aanliggende hoeken gelijke overstaande zijden twee paar evenwijdige zijden het is een RECHTHOEK vierhoek 5 twee paar gelijke aanliggende zijden één paar gelijke overstaande hoeken het is een VLIEGER (onregelmatige vierhoek) vierhoek 6 een paar evenwijdige zijden één paar gelijke overstaande zijden twee paar gelijke aanliggende hoeken het is een TRAPEZIUM

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 7 vier gelijke rechte

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 7 vier gelijke rechte hoeken gelijke tegenoverliggende hoeken gelijke aanliggende hoeken gelijke overstaande zijden twee paar evenwijdige zijden het is een RECHTHOEK vierhoek 8 één paar evenwijdige zijden vier verschillende zijden twee rechte hoeken het is een TRAPEZIUM

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 9 vier gelijke zijden

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken vierhoek 9 vier gelijke zijden vier gelijke rechte hoeken gelijke overstaande zijden gelijke overstaande hoeken gelijke aanliggende zijden twee paar evenwijdige zijden het is een VIERKANT vierhoek 10 gelijke overstaande zijden gelijke overstaande hoeken twee paar evenwijdige zijden even lange overstaande zijden het is een PARALLELLOGRAM

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 1 paar evenwijdige zijden 2 paar evenwijdige zijden even lange overstaande zijden 4 gelijke zijden gelijke overstaande hoeken 4 rechte hoeken

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 2 paar evenwijdige zijden even lange overstaande zijden 4 gelijke zijden gelijke overstaande hoeken dit is een ruit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 2 paar evenwijdige zijden even lange overstaande zijden gelijke overstaande hoeken dit is een parallellogram

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 2 paar evenwijdige zijden even lange overstaande zijden gelijke overstaande hoeken 4 rechte hoeken dit is een rechthoek

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 2 paar evenwijdige zijden 4 gelijke zijden gelijke overstaande hoeken 4 rechte hoeken dit is een vierkant

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 77 oefening 1 Kies uit deze eigenschappen: 1 paar evenwijdige zijden dit is een trapezium

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ vierhoeken bekijk kopieerblad 3 omstructureren

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 2 Kruis aan:

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 2 Kruis aan: waar of niet waar Een rechthoek heeft altijd vier rechte hoeken Een trapezium kan twee rechte hoeken hebben. Een ruit heeft nooit vier rechte hoeken. Een parallellogram heeft soms vier gelijke zijden. Een ruit heeft altijd vier gelijke zijden. Een rechthoek kan geen vier gelijke zijden hebben. niet waar

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 3 Verdeel de

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 3 Verdeel de figuur in vierhoeken. Noteer in elke vierhoek de best passende naam. parallellogram vierkant rechthoek parallellogram trapezium

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 4 Bij welke

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 4 Bij welke figuren past de naam trapezium? Kruis die figuren aan.

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 5 Kruis aan

5 L week 10: ‘vierhoeken (eigenschappen) - omstructureren’ blz. 78 oefening 5 Kruis aan wat correct is. Deze figuur is een parallellogram met gelijke zijden een trapezium met twee paar evenwijdige zijden een vierhoek met vier gelijke zijden een ruit met vier gelijke hoeken