5 L ouderavond augustus 2013 opdrachtenverdeling indeling van

  • Slides: 10
Download presentation
5 L ‘ouderavond augustus 2013’ opdrachtenverdeling – indeling van de klassen (lager) 1 (24)

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ opdrachtenverdeling – indeling van de klassen (lager) 1 (24) 1/2 (19) 2 (21) 3 (26) 4 A (23) 4 B (19) 5 A (20) 5 B (15) 6 A (15) 6 B (18) taakklas zorg ict juf Tine (meneer Hans) juf Marilyne (meneer Hans) juf Hilde – juf Vanessa (juf Heidi) juf Valentine – juf Céline (juf Heidi) juf Els (juf Heidi) juf An – juf Céline (meneer Hans) juf Christine (meneer Hans) meneer Johan – juf Marlies (meneer Hans) juf Leen – juf Marlies (meneer Hans) juf Evelien – juf Vanessa (meneer Hans) juf Hilde juf An meneer Johan

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Organisatie klas Juf Christine en ik hebben er voor

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Organisatie klas Juf Christine en ik hebben er voor gekozen om voor een aantal vakken klasdoorbrekend te werken. Vakken zoals schrijven, toepassingen, muziek en ICT worden door mij gegeven. Juf Marlies geeft dictee en verkeer. Op die momenten krijgen de leerlingen Franse les van juf Christine. De leerlingen worden onderverdeeld in twee groepen: de even klasnummers (52) en de oneven klasnummers (51). De leerlingen krijgen 2, 5 lestijden Frans per week. De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door meneer Hans. Ik overloop samen met jullie het lessenrooster.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info AGENDA De agenda is een planningsdocument voor

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info AGENDA De agenda is een planningsdocument voor de leerling. Daarin worden de taken en de proeven bijgehouden (ook via het blog). Ook de communicatie tussen ouders en leerkracht gebeurt via de schoolagenda. Op vrijdag wordt die door de leerkracht gecontroleerd en ondertekend. Er komt af en toe een score in van afgenomen proeven of een mededeling over de attitude van de leerling. Er wordt verwacht dat de ouders elk weekend de agenda bekijken en ondertekenen. Ook vragen en opmerkingen kunnen daar genoteerd worden. U kan mij ook via mail contacteren: johan. [email protected] be

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info FRANS Dit jaar starten we met het

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info FRANS Dit jaar starten we met het vak Frans. De methode beantwoordt volledig aan de eindtermen en einddoelen. De nadruk ligt vooral op het luisteren/spreken en de mondelinge interactie. Via korte dialogen worden er nieuwe woorden aangebracht. Het is echter van groot belang dat de leerlingen deze vanaf het begin van het schooljaar goed bijhouden en de nieuwe woorden inoefenen. Er wordt niet meer verwacht dat de leerlingen de woorden kunnen schrijven. Wel het toepassen van de grammatica.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Elk nieuw contact start met een dialoog die de

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Elk nieuw contact start met een dialoog die de leerlingen via de beamer kunnen bekijken. Het zijn Franstalige kinderen die de dialoog spelen. Daarna worden de woorden en structuren grondig geoefend. De nieuwe woordenschat moet steeds in het Franse schrift genoteerd worden. Af en toe wordt er ook van de leerlingen verwacht om de dialogen uit het hoofd te leren en ze naar voor te brengen. Er volgt dan een stuk taalsystematiek. Die inhouden moeten de leerlingen goed studeren en kunnen toepassen in de oefeningen. Na de schriftelijke verwerking volgt er dan ook een toets. Die wordt meegegeven naar huis en moet gecorrigeerd en ondertekend worden. Deze wekelijkse toetsen staan op het rapport bij domeinoverschrijdende doelen. Bij de grotere toetsen, na een viertal contacten, staan de onderdelen afzonderlijk op het rapport. Het vak ‘lezen’ gaat niet over het luidop lezen maar het begrijpend lezen van een tekst.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info BIB BEZOEK In het vijfde leerjaar is

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info BIB BEZOEK In het vijfde leerjaar is er geen niveaulezen meer, maar kunnen de kinderen op hun niveau en volgens eigen interesse boeken lenen in de bibliotheek van Torhout. Begin september ontvangen de leerlingen nog een brief met de geplande data. Het bezoek aan de bib dient ook als boekenpromo. Er zijn een aantal opdrachten aan verbonden. Het is de bedoeling dat de leerling deze individueel uitwerkt, zonder hulp van medeleerlingen of volwassenen. Dit is een belangrijke voorbereidende stap naar het secundair onderwijs. Zo weten we in welke mate de leerling in staat is een dergelijke opdracht uit te voeren.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info JEUGDJOURNAAL Ook de actualiteit willen we aan

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info JEUGDJOURNAAL Ook de actualiteit willen we aan bod laten komen tijdens de werolessen. Wekelijks wordt hier een half uurtje voor vrijgemaakt. De leerlingen maken per twee het jeugdjournaal, dat ze dan voorstellen aan de hele klas. Die data worden ook vooraan in het agenda genoteerd. Ze zullen dit tweemaal moeten voorbereiden (voor kerstrapport en eindrapport). Verdere info hierover volgt nog via een brief.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info UITSTAPPEN De didactische uitstappen in de buurt

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info UITSTAPPEN De didactische uitstappen in de buurt van Torhout, voorstellingen in het CC, bezoeken aan de bib, doen we met de fiets. Zorg dus dat de fiets (en het fluohesje) op punt staat.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info NODIGE MATERIALEN Wat moet je meebrengen van

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info NODIGE MATERIALEN Wat moet je meebrengen van thuis? Niets! De school voorziet alle nodige materialen: boeken, schriften, schrijfgerief, mappen, … Wat mag je meebrengen van thuis? Wie dat wil, mag één pennenzak meebrengen van thuis en eigen schrijfgerei gebruiken. Voor de agenda kan je een kartonnen klepmap krijgen, maar wie liever een persoonlijke map heeft, kan dat meebrengen. Het zou wel handig zijn als de leerlingen zelf een slijper en een potje voorzien. Zo wordt er minder heen en weer gelopen tijdens de lessen.

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info STUDIE Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

5 L ‘ouderavond augustus 2013’ Praktische info STUDIE Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er ook studie georganiseerd. De leerlingen werken dan een uurtje onder toezicht aan huistaken. Dit gebeurt volledig zelfstandig (de leerlingen kunnen dus in principe geen uitleg vragen).