46 redna razirjena seja DK SM z zunanjimi

  • Slides: 4
Download presentation
46. redna razširjena seja DK SM z zunanjimi udeleženci 14. november 2019 Atrij ZRC,

46. redna razširjena seja DK SM z zunanjimi udeleženci 14. november 2019 Atrij ZRC, Novi trg 3, 1000 Ljubljana

Dnevni red • 9. 30 – 10. 00 • 10. 00 – 10. 15

Dnevni red • 9. 30 – 10. 00 • 10. 00 – 10. 15 • 10. 15 – 10. 30 • 10. 30 – 10. 45 • 10. 45 – 11. 00 • 11. 00 – 12. 30 • 12. 30 – 12. 45 • 12. 45 – 13. 00 • 13. 00 – 13. 30 Zbor udeležencev Uvodni nagovor (predsednik DK SM, državna sekretarka Martina Vuk) Pregled dela DK SM (prof dr. Igor Saksida) Namen drugega odstavka 38. člena ZVi. S (prof. dr. Slavko Gaber) Šolanje vrednost dodaja (dr. Darko Zupanc) Razprava, oblikovanje sklepov ter sprejem zaključkov (akad. prof. dr. Robert Zorec) Razvojna vprašanja SM (Alojz Pluško, mag. Ivan Lorenčič) Projekt e-ocenjevanja (dr. Andrejka Slavec Gornik) Razprava in vprašanja

Št. zavrnjenih Sprejeti Prijave Razpis Analiza rezultatov prijavnega postopka za vpis v štud. leto

Št. zavrnjenih Sprejeti Prijave Razpis Analiza rezultatov prijavnega postopka za vpis v štud. leto 2019/2020 v 1. prijavnem roku Delež zavrnjenih kandidatov UL 6864 6950 5047 1090 UM 2871 1610 1379 58 4, 21% UP 1138 98 16, 84% 10873 9250 7008 1246 17, 78% Skupaj: 690 582 21, 60% zavrnjeni 18% sprejeti 82% Sprejeti kandidati gleda na UNI UM 20% UP 8% Zavrnjeni kandidati glede na UNI UL UM UP UL 72% sprejeti zavrnjeni - Analiza obravnava kandidate, ki so bili zavrnjeni na 1. željo v študijskih programih z omejitvijo vpisa z vpisnimi pogoji, ki ne upoštevajo določil drugega odstavka 38. člena ZVi. S UP UM 8% 5% UL UM UP UL 87%

V naši družbi se je vrednota splošnega znanja izgubila v odličnosti povprečja. Vrnimo splošni

V naši družbi se je vrednota splošnega znanja izgubila v odličnosti povprečja. Vrnimo splošni izobrazbi njen pomen!