4 taktn vznetov motor Jana Hatalov II D

  • Slides: 8
Download presentation
4 -taktný vznetový motor Jana Hatalová II. D

4 -taktný vznetový motor Jana Hatalová II. D

Vznetový motor v Roku 1897 motor skonštruoval nemec Rudolf Diesel (18581913) a nechal si

Vznetový motor v Roku 1897 motor skonštruoval nemec Rudolf Diesel (18581913) a nechal si ho patentovať. Ako palivo skúšal lacné zdroje ako olej na svietenie alebo uhoľný prach. Každá horľavá látka sa vznietila pri určitom tlaku a teplote. Najlepšie výsledky zaznamenala nafta a tak sa s malými variáciami používa až dodnes.

v v Podľa svojho vynálezcu sa tiež vznetový motor nazýva Diesel. Palivom motoru je

v v Podľa svojho vynálezcu sa tiež vznetový motor nazýva Diesel. Palivom motoru je nafta, ktorá sa vstrekuje tryskou priamo do valca. Vznetový motor nemá karburátor ani zapaľovaciu sviečku, pretože k vznieteniu paliva dochádza samovoľne vďaka tomu, že teplota stlačeného vzduchu vo valci dosahuje teplotu okolo 600° C pri tlaku 3 MPa. Pri rovnakom objeme so zážihovým je ťažší Pre dokonalejšie spaľovanie je účinnejší a spotreba paliva je nižšia.

Cyklus motora v v v 1. Nasáva sa samotný vzduch. 2. Vzduch sa piestom

Cyklus motora v v v 1. Nasáva sa samotný vzduch. 2. Vzduch sa piestom stláča do priestoru, ktorý predstavuje približne 5% pôvodného objemu. Dôjde k zahriatiu vzduchu na vysokú teplotu, tesne pred tým, ako piest dosiahne hornú úvrať sa vstrekne palivo a zmes vzduchu a paliva sa sama vznieti. 3. Nastáva expanzia, piest sa stláča smerom dole. 4. Pohybom kľukového hriadeľa sa piest opäť vytlačí hore, otvorí sa výfukový ventil a splodiny unikajú do okolia.

v v 1. Nasávanie→ 1 2. Kompresia→ 2 -3 3. Spaľovanie a expanzia→ 4

v v 1. Nasávanie→ 1 2. Kompresia→ 2 -3 3. Spaľovanie a expanzia→ 4 4. Výfuk→ 5

Využitie Vznetový motor je najpoužívanejším pohonným agregátom nákladných automobilov. Dnes sa však naftový motor

Využitie Vznetový motor je najpoužívanejším pohonným agregátom nákladných automobilov. Dnes sa však naftový motor využíva aj v osobných automobiloch.

Ďakujem za pozornosť. Zdroje: wikipedia. sk, fyzika. jreichl. com, auta 5 p. eu

Ďakujem za pozornosť. Zdroje: wikipedia. sk, fyzika. jreichl. com, auta 5 p. eu