31 Mays 2006 Sigarasz Bir Dnya Gn Tamamen

  • Slides: 46
Download presentation
31 Mayıs 2006 Sigarasız Bir Dünya Günü “Tamamen Sigarasız Alanlar, Hemen, Şimdi!” “Tütün Ürünlerinin

31 Mayıs 2006 Sigarasız Bir Dünya Günü “Tamamen Sigarasız Alanlar, Hemen, Şimdi!” “Tütün Ürünlerinin Hepsi Öldürücüdür, Aldanmayın!” TÜRK TORAKS DERNEĞİ Tütün ve Sağlık Çalışma Grubu

Sigara, tiryakilerinin yarısını öldürmektedir • Dünyada, her yıl 5, 000 insan tütüne bağlı hastalıklardan

Sigara, tiryakilerinin yarısını öldürmektedir • Dünyada, her yıl 5, 000 insan tütüne bağlı hastalıklardan ölmektedir. • 2020’de her üç erişkinden birinin ölümü sigaradan olacaktır.

 • Ülkemizde her yıl yaklaşık 100, 000 kişi (her 5 ölümden birisi) tütüne

• Ülkemizde her yıl yaklaşık 100, 000 kişi (her 5 ölümden birisi) tütüne bağlı hastalıklardan ölmektedir.

Önlem alınmazsa, ülkemizde, 2025 yılında 250. 000 insan tütüne bağlı hastalıklardan ölecektir.

Önlem alınmazsa, ülkemizde, 2025 yılında 250. 000 insan tütüne bağlı hastalıklardan ölecektir.

Tütünün İnsan Sağlığına Etkileri • Hedef organlarda süregen hastalıklar oluşmasına neden olur • Kanserler

Tütünün İnsan Sağlığına Etkileri • Hedef organlarda süregen hastalıklar oluşmasına neden olur • Kanserler • Kalp-Damar sistemi • Solunum sistemi… • Nikotin bağımlılığına yol açar • Yaşam süresi; • sigarayla ilişkili hastalık yoksa 5 -8 yıl, • sigarayla ilişkili hastalık varsa 8 -22 yıl KISALIR!. .

Tütünün İnsan Sağlığına Etkileri • Sigara ve tütün ürünleri başta kanserler, KOAH, kalp krizleri,

Tütünün İnsan Sağlığına Etkileri • Sigara ve tütün ürünleri başta kanserler, KOAH, kalp krizleri, felçler olmak üzere 20’nin üzerinde öldürücü hastalığa yol açmaktadır. • Sigara tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. • Akciğer kanserinden ölen her 10 kişiden 9’nun nedeni sigaradır.

Çevresel tütün dumanı nedir? Sigara içenin çevredeki havaya kattığı dumandır

Çevresel tütün dumanı nedir? Sigara içenin çevredeki havaya kattığı dumandır

İstemsiz sigara içimi • Çevresel sigara dumanı toksik ve kanserojendir • Yan akım dumanında

İstemsiz sigara içimi • Çevresel sigara dumanı toksik ve kanserojendir • Yan akım dumanında 81 kadar bilinen kanserojen madde vardır. • ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü sigara dumanını “işyeri karsinojeni” olarak tanımlamıştır. • Çevresel sigara dumanı Çevre Koruma Kurumları tarafından 1 numaralı kanser yapıcı olarak tanımlanmaktadır.

Pasif içicilik Çevresel Sigara Dumanı; • Ana akım ~%15’i içen kişinin akciğerine gidip dışarı

Pasif içicilik Çevresel Sigara Dumanı; • Ana akım ~%15’i içen kişinin akciğerine gidip dışarı atılır • Yan akım % ~85’i (zehirli kimyasallar 10 -200 kat daha fazla) • Sigara içmeyen bir kişi 2 saat dumanaltı olursa 2 -3 sigara içmiş gibi zarar görür.

İstemsiz sigara içimi • Sigara içenlerle benzer riskleri taşırlar • Ülkemizde yapılan araştırmalarda ilkokul

İstemsiz sigara içimi • Sigara içenlerle benzer riskleri taşırlar • Ülkemizde yapılan araştırmalarda ilkokul çağındaki çocukların % 75’ inin pasif içici olduğu saptanmıştır. • Anne veya babası sigara içen çocukların idrarlarında günde 5 -6 sigara içen kişiler kadar Nikotin metaboliti kotin saptanmıştır.

İSTEMSİZ SİGARA İÇİMİ HEMEN ORTAYA ÇIKAN ETKİLER • • Gözlerde yanma Başağrısı Öksürük Burunda

İSTEMSİZ SİGARA İÇİMİ HEMEN ORTAYA ÇIKAN ETKİLER • • Gözlerde yanma Başağrısı Öksürük Burunda tahriş

Neden topluma açık alanlarda sigara içilmemeli? Pasif içiciliğin erken dönem etkileri Ağız ve boğazda

Neden topluma açık alanlarda sigara içilmemeli? Pasif içiciliğin erken dönem etkileri Ağız ve boğazda kuruma, yanma Gözlerde yaşarma, batma Tansiyonda yükselme Kalp hızında artma, kalp krizi Allerjik belirtilerde artma KOAH ve astımlılarda öksürük, nefes darlığında artma Dikkat ve konsantrasyonda azalma

Uzun Dönemde Pasif İçicilik • Akciğer kanseri • Astım atağı • Kronik bronşit yakınmaları

Uzun Dönemde Pasif İçicilik • Akciğer kanseri • Astım atağı • Kronik bronşit yakınmaları (öksürük, balgam, nefes darlığı) • Kalp hastalığı riski 2 -4 kat artar. • Çevresel tütün dumanı koroner arter hastalıklarını %20 -70 oranında arttırmaktadır ( Panagiotakos 2003). • Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi, Şeker Hastalığı artmaktadır (Glantz SA et al, 1991)

İSTEMSİZ SİGARA İÇİMİ Uzun Dönem Etkiler • Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden ölüm

İSTEMSİZ SİGARA İÇİMİ Uzun Dönem Etkiler • Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden ölüm 2 -3 kat artmaktadır. • Evde yada işyerinde sürekli sigaraya maruz kalanlarda kalp damar hastalıkları ve kanser riski artmaktadır

Pasif İçicilik • Sigaraya maruz kalan genç kadınlarda meme kanseri riski %90 artar. •

Pasif İçicilik • Sigaraya maruz kalan genç kadınlarda meme kanseri riski %90 artar. • Menopoz öncesi kadınlarda meme kanseri riskini 2. 6 kat arttırır.

Gebelikte sigara içimi • Anne karnında ölüm • Düşük doğum ağırlığı • Yenidoğan ölümü

Gebelikte sigara içimi • Anne karnında ölüm • Düşük doğum ağırlığı • Yenidoğan ölümü

Gebelikte sigara içimi • Anne karnında ölüm • Düşük doğum ağırlığı • Yenidoğan ölümü

Gebelikte sigara içimi • Anne karnında ölüm • Düşük doğum ağırlığı • Yenidoğan ölümü

Çocuklar ve pasif sigara içiciliği • Davranış bozuklukları (Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu) • Entellektüel

Çocuklar ve pasif sigara içiciliği • Davranış bozuklukları (Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu) • Entellektüel gelişimde gecikme • Üst solunum yolları enfeksiyonu • Pnömoni (Zatürre) • Orta kulak iltihabı • Akciğer fonksiyonlarında düşme

Çocuklar ve sigara • Sigara içenlerin % 75’inin anne yada babası sigara içiyor. •

Çocuklar ve sigara • Sigara içenlerin % 75’inin anne yada babası sigara içiyor. • Çocuklar anne ve babalarını örnek alırlar. • Çocuklarınıza kötü örnek olmayın !!!

Ev içinde sigara içiliyorsa • Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmakta • Ani

Ev içinde sigara içiliyorsa • Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmakta • Ani bebek ölümü riski 2. 5 kat artmakta • Bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artmakta • Çocuklarda akciğer kanseri, kronik bronşit sıklığı artmakta

Kamusal alanlarda havalandırma, masa, sigara içilen bölümleri ayırmak işe yaramaz. Sadece tam sigara yasağı

Kamusal alanlarda havalandırma, masa, sigara içilen bölümleri ayırmak işe yaramaz. Sadece tam sigara yasağı etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü

Yoğun sigara dumanı olan işyerleri (kafe, kahvehane, bar vb) çalışanları pasif içicilikten daha fazla

Yoğun sigara dumanı olan işyerleri (kafe, kahvehane, bar vb) çalışanları pasif içicilikten daha fazla zarar görür. İzmir’de sigara içmeyen kahvehane çalışanlarının solunum şikayetleri, ve solunum fonksiyonlarında belirgin düşüklük saptanmıştır.

İşyerlerinde tam sigara yasağı ile; § Tüketim %10 azalır § Bırakma oranı %74 artar

İşyerlerinde tam sigara yasağı ile; § Tüketim %10 azalır § Bırakma oranı %74 artar § Özellikle gençlerin sigara içme oranı azalır

Siz de tamamen söndürebilirsiniz! Herkes söndürüyor!

Siz de tamamen söndürebilirsiniz! Herkes söndürüyor!

TAMAMEN SİGARASIZ ALANLAR Hemen, şimdi, lütfen!

TAMAMEN SİGARASIZ ALANLAR Hemen, şimdi, lütfen!

Tütün Şirketlerinin Amacı Nedir? Tütün ürünlerini her türlü kılığa sokarak satmak ve pazarlarını genişletmek.

Tütün Şirketlerinin Amacı Nedir? Tütün ürünlerini her türlü kılığa sokarak satmak ve pazarlarını genişletmek. Bunu yaparken de bu ürünlerin zehir içerikleri ve sağlığa olası etkileri ile ilgili kamuoyunu eksik bilgilendirirler.

Yeni taktikler Tütün şirketleri, 20. yy’ da sigaranın zararlarına yönelik bilinçlenme ve mücadele kampanyalarına

Yeni taktikler Tütün şirketleri, 20. yy’ da sigaranın zararlarına yönelik bilinçlenme ve mücadele kampanyalarına karşılık ürünlerini satmak için; Daha az zararlı görüntüsü (light, düşük katran, hafif, yumuşak vb. ) Daha çekici, albenisi yüksek ürünler geliştirmeye yönelmişlerdir NASIL MI?

Yeni taktikler § Ürünlerine sanki “daha sağlıklıymış” görüntüsü yaratan isimler bularak § Meyve aromalı

Yeni taktikler § Ürünlerine sanki “daha sağlıklıymış” görüntüsü yaratan isimler bularak § Meyve aromalı ürünler ile § Daha çekici ambalajlar ile (özellikle Kadınlara ve çocuklara yönelik)

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN HEPSİ ÖLDÜRÜCÜDÜR! DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 31 Mayıs 2006

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN HEPSİ ÖLDÜRÜCÜDÜR! DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 31 Mayıs 2006

SİGARA, PURO, PİPO, NARGİLE, ÇİĞNEME, ENFİYE, HASANKEYİF, MARAŞ OTU, DUMANSIZ SİGARA VB…. HEPSİ ÖLDÜRÜCÜDÜR!.

SİGARA, PURO, PİPO, NARGİLE, ÇİĞNEME, ENFİYE, HASANKEYİF, MARAŞ OTU, DUMANSIZ SİGARA VB…. HEPSİ ÖLDÜRÜCÜDÜR!. . .

Tütün dumanındaki binlerce kimyasal maddelerin bazıları Sigara dumanındaki bazı kimyasal maddeler Nikotin Karbonmonoksit Arsenik

Tütün dumanındaki binlerce kimyasal maddelerin bazıları Sigara dumanındaki bazı kimyasal maddeler Nikotin Karbonmonoksit Arsenik Metil Alkol DDT Kadmiyum Hidrojen siyanür Bütan Aseton Naftalin Amonyak Malzemesi Toluen Bağımlılık yapıcı Egzos gazı Zehir Roket yakıtı, kaçak içkilerdeki öldürücü alkol Böcek zehiri Araba aküsü Gaz odası zehiri Ocak gazı Tırnak cilası çıkarıcı Güve öldürücü Temizlik Tiner Ne Demek? Sigara içen kişi: Beynini nikotinle uyuşturuyor. Beynine - vücuduna oksijen yerine ekzos gazı gönderiyor Alkol çekiyor (hem de metil alkol!) Tiner çekiyor Amonyak çekiyor Tüpgaz çekiyor ZEHİR, ZEHİR…

Puro sigaradan daha mı az zararlı? • Sigaraya çok benzer sağlık zararlarına yol açar

Puro sigaradan daha mı az zararlı? • Sigaraya çok benzer sağlık zararlarına yol açar • Süregelen nefes darlığı hastalıkları 2 kat • Kalp hastalıkları 1. 5 kat • Akciğer kanseri 2. 14 kat • Üst havayolları kanseri 4 kat artar

Puro sigaradan az zararlı mı? Özel riskler; • Ağız, yemek borusu, gırtlak kanseri •

Puro sigaradan az zararlı mı? Özel riskler; • Ağız, yemek borusu, gırtlak kanseri • Pankreas kanseri • Diş eti iltihabı (yanan puro ürünlerinin tahriş edici etkisi ve daha uzun süre ağızda tutulmasına bağlı) • Diş hasarı

Pipo güvenli mi? • Akciğer kanseri riski gelişme riski pipo içenlerde içmeyenlere göre 1.

Pipo güvenli mi? • Akciğer kanseri riski gelişme riski pipo içenlerde içmeyenlere göre 1. 9 kat artar • Ağız kanseri • Dil kanseri

Nargile- Yeni moda MI? • Bağımlıklık yapar (nikotin) • Solunum fonksiyonlarını bozar • Karbon

Nargile- Yeni moda MI? • Bağımlıklık yapar (nikotin) • Solunum fonksiyonlarını bozar • Karbon monoksit (egzos gazı) düzeyi daha fazla • Bir saat boyunca nargile içen bir kişi sigara içen kişiye göre 100 -200 kat daha fazla dumanı akciğerlerine çeker • Ağızdan ağıza enfeksiyon (hepatit, verem) bulaşma riski taşır

NARGİLE hakkında bilgimiz yeterli mi? Ankara’daki kafelerde nargile içen 273 gencin katıldığı araştırmada (ort

NARGİLE hakkında bilgimiz yeterli mi? Ankara’daki kafelerde nargile içen 273 gencin katıldığı araştırmada (ort yaş: 23) • %53, 5 bağımlılık yapmadığını • %89 nargileyi bırakmayı düşünmediğini belirtmiş!. . . • Nargileye pasif maruz kalan kişiler de sigara içenler gibi kanser, kalp krizleri, akciğer hastalıkları ve hamilelikteki risklere maruz kalırlar

Mentollü sigaraların zararları § Sigara dumanındaki kanser yapıcı maddelerin oranını arttırır § Hücresel bozulmayı

Mentollü sigaraların zararları § Sigara dumanındaki kanser yapıcı maddelerin oranını arttırır § Hücresel bozulmayı kolaylaştırır § Ferahlatıcı, uyuşturucu etkisi nedeniyle daha hızlı ve kolay içilir. (daha fazla sigara içilir) § İçim kolaylığı dumanı daha derinlere çekebilmeyi sağlar, akciğere daha fazla nikotin ve kanser yapıcı madde (karsinojen) geçer.

Light, hafif, düşük katranlı, aromalı, meyve aromalı, mentollü, çikolata aromalı, doğal, zararı azaltılmış vb

Light, hafif, düşük katranlı, aromalı, meyve aromalı, mentollü, çikolata aromalı, doğal, zararı azaltılmış vb • ALDANMAYIN HEPSİ ÖLDÜRÜCÜDÜR! • HEPSİ SAĞLIĞA ZARARLIDIR! • HEPSİ BAĞIMLILIK YAPAR!

YÜREĞİN GİBİ!

YÜREĞİN GİBİ!

Teşekkür ederiz. TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Teşekkür ederiz. TÜRK TORAKS DERNEĞİ