3 vzva kotlkovch dotac Zpracoval Pavel Ballasch Zavedli

  • Slides: 8
Download presentation
3. výzva „kotlíkových dotací“ Zpracoval: Pavel Ballasch Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

3. výzva „kotlíkových dotací“ Zpracoval: Pavel Ballasch Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Datum: 14. 2. 2019

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

 1. Výzva Původní zdroj: Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním Podporované -

1. Výzva Původní zdroj: Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním Podporované - tepelné čerpadlo nové zdroje - kotel na biomasu tepla: - kondenzační plynový kotel - kotel kombinovaný (ruční i automat) - kotel na uhlí (ruční i automat) Výše podpory: - tepelné čerpadlo 80 % - kotel na biomasu 80 % - kondenzační plynový kotel 75 % - kotel kombinovaný (ruční i automat) 75 % - kotel na uhlí (ruční i automat) 70 % + prioritní území 5% Maximální výše uznatelných výdajů 150. 000 Kč Alokace: 516. 120. 000 Kč Indikátor – počet výměn: Další podmínky: 2. výzva 3. výzva Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. , 2. nebo neznámé třídy - tepelné čerpadlo - kotel na biomasu - kondenzační plynový kotel - kotel kombinovaný (ruční, automat) - kotel na uhlí Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. , 2. nebo neznámé třídy - tepelné čerpadlo - kotel na biomasu - kondenzační plynový kotel - kotel kombinovaný - kotel na uhlí - tepelné čerpadlo 80 % - max. 120. 000 Kč - kotel na biomasu 80 %: - ruční max. 100. 000 Kč - automat max. 120. 000 Kč - kondenzační plynový kotel 75 % - max. 95. 000 Kč - kotel kombinovaný (automat) 75 % - max. 75. 000 Kč + prioritní území 7. 500 Kč - tepelné čerpadlo 80 % - max. 120. 000 Kč - kotel na biomasu 80 %: - ruční max. 100. 000 Kč - automat max. 120. 000 Kč - kondenzační plynový kotel 75 % - max. 95. 000 Kč Maximální výše uznatelných výdajů neomezená 891. 480. 000 Kč + prioritní území 7. 500 Kč Maximální výše uznatelných výdajů neomezená 500. 000 Kč 3. 488 8. 654 4. 800 Mikroenergetická opatření nebo PENB „C“ nebo NZÚ - - Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Aktuální informace z 2. výzvy • Zaregistrováno celkem 10 tis. žádostí, z toho 5.

Aktuální informace z 2. výzvy • Zaregistrováno celkem 10 tis. žádostí, z toho 5. 200 žádostí zaregistrováno v prvním dnu • Alokace vyčerpána již v dubnu 2018 - do registračního čísla 8. 872 • Zrealizováno již 5. 760 výměn, zbývá cca 2. 550 z celkových cca 8. 300 • Zásobník žádostí z 2. výzvy - 1. 010 žádostí • Parametry 3. výzvy splňuje 880 žádostí • Vyhlášení uzavřeného dotačního titulu – alokace cca 97 mil. Kč (500) • Možnost vyhlásit uzavřený titulu podléhá schválení MŽP • Parametry 3. výzvy nesplňuje 130 žádostí (nový zdroj tepla bude kombinovaný kotel na uhlí a biomasu) Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Harmonogram 3. výzvy Předložení projektové žádosti na MŽP do 28. 2. 2019 Vyhlášení výzvy

Harmonogram 3. výzvy Předložení projektové žádosti na MŽP do 28. 2. 2019 Vyhlášení výzvy 10. 4. 2019 Název výzvy Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva Výše alokace Celá alokace Způsob vyhlášení výzvy • • Uzavřený dotační titul pro žadatele ze zásobníku, kteří splňují podmínky 3. výzvy Otevřený dotační titul pro nové žadatele Příjem žádostí od 13. 5. 2019 Ukončení výzvy Uzavřený dotační program Otevřený dotační program 13. 6. 2019 31. 10. 2020 nebo STOP po 10 tis. žádostech Termín realizace výměn: Uzavřený dotační program Otevřený dotační program do 31. 10. 2020 do 30. 9. 2023 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Spolupráce s obcemi Spolufinancování základní principy: • deklarace kraje a obce podílet se na

Spolupráce s obcemi Spolufinancování základní principy: • deklarace kraje a obce podílet se na výměně kotlů určitou výší podpory • kraj předfinancuje, obec poskytne finanční prostředky kraji následně formou dotace • stanovení obecního příspěvku – pouze pevnou částkou • příspěvek vázán na místo realizace výměny kotle, nikoliv na trvalé bydliště v obci proces • • Oslovení obcí s možností zapojení do spolufinancování - prosinec 2018 Semináře pro představitele obcí - leden 2019 • Sdělení zájmu obcí o spolufinancování (zastupitelstvo nebo rada obce nebo oficiální dopis starosty) – do 26. 2. 2019 • Schválení návrhu smluv o spolupráci v zastupitelstvu kraje 13. 3. 2019 • Schválení smluv o spolupráci v zastupitelstvech obcí (zaslání výpisu z usnesení) - do 8. 4. 2019 • Žádost kraje o poskytnutí dotace obce 2 x ročně Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Spolupráce s obcemi Publicita a informovanost • Semináře pro zaměstnance obcí k poskytování základní

Spolupráce s obcemi Publicita a informovanost • Semináře pro zaměstnance obcí k poskytování základní metodické a technické pomoci žadatelům na krajském úřadě – 3/2019 • Semináře pro potenciální žadatele - uskutečňuje kraj v ORP v období 3/2019 – 5/2019 • Spolupráce při poskytování základní metodické a technické pomoci žadatelům a při distribuci informačních materiálů • Spolupráce při poskytování informací o možnostech půjček poskytovaných obcemi realizátorům výměny kotlů z 3. výzvy kotlíkových dotací Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Děkuji za pozornost Pavel Ballasch www. msk. cz pavel. ballasch@msk. cz lokalni-topeniste. msk. cz

Děkuji za pozornost Pavel Ballasch www. msk. cz pavel. [email protected] cz lokalni-topeniste. msk. cz tel. : 595 622 443 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu