3 ROKY ZKUENOST NA KOLCH 2015 2018 Co

  • Slides: 18
Download presentation
3 ROKY ZKUŠENOSTÍ NA ŠKOLÁCH 2015 - 2018

3 ROKY ZKUŠENOSTÍ NA ŠKOLÁCH 2015 - 2018

Co je Menu pro změnu? �Mezinárodní projekt zabývající se tématem zodpovědné spotřeby potravin na

Co je Menu pro změnu? �Mezinárodní projekt zabývající se tématem zodpovědné spotřeby potravin na školách. Česká republika Chorvatsko Rumunsko Slovensko Bulharsko Slovinsko Lotyšsko Polsko Malta

Cíle projektu �podporuje pedagogy v začleňování témat zodpovědné spotřeby potravin do výuky �rozvíjí kritické

Cíle projektu �podporuje pedagogy v začleňování témat zodpovědné spotřeby potravin do výuky �rozvíjí kritické myšlení studentů a podporuje jejich aktivity vedoucí k odpovědným změnám na škole i v jejím okolí �zvyšuje povědomí rodičů a širší společnosti o globálních souvislostech našich každodenních voleb

Zkoumané oblasti ZSP

Zkoumané oblasti ZSP

 Metodika 7 kroků �Ekotým �Analýza jídelny, bufetu, domácností – silné a slabé stránky

Metodika 7 kroků �Ekotým �Analýza jídelny, bufetu, domácností – silné a slabé stránky �Plán činností – cíle, kroky, realizace �Monitoring a vyhodnocování �Téma ve výuce �Informování a spolupráce �Kodex zodpovědného strávníka

Konkrétní změny na školách v oblasti plýtvání potravinami V lotyšské mateřské škole zatočili s

Konkrétní změny na školách v oblasti plýtvání potravinami V lotyšské mateřské škole zatočili s plýtváním jídlem, odpad snížili o dvě třetiny

Z průměrných 58 kilogramů vyhozeného jídla na dítě a rok na začátku školního roku

Z průměrných 58 kilogramů vyhozeného jídla na dítě a rok na začátku školního roku se před prázdninami dostali na průměrných 18 kilo. Jak to dokázali?

Plýtvání potravinami – praxe na školách v ČR �Potravinový odpad ve školní jídelně je

Plýtvání potravinami – praxe na školách v ČR �Potravinový odpad ve školní jídelně je velký. �Různé bariéry při realizaci změn – rodiče, hygiena… �Co pomohlo – společné obědy, konzultace jídelníčku se žáky, ankety, osvěta mezi žáky, a…

Hladové koše

Hladové koše

Stop plýtvání jídlem - příklad z Dubé

Stop plýtvání jídlem - příklad z Dubé

Trocha statistiky na závěr 513 škol prozkoumalo Menu pro změnu 3012 učitelů se zúčastnilo

Trocha statistiky na závěr 513 škol prozkoumalo Menu pro změnu 3012 učitelů se zúčastnilo vzdělávacích seminářů 13 592 učitelů vedlo aktivity usilující o zodpovědné změny 27 696 učitelů spolupracovalo na organizaci akcí

Uspořádali jsme společně 757 akcí pro veřejnost.

Uspořádali jsme společně 757 akcí pro veřejnost.

Do akce se pustilo 539 000 žáků z MŠ, ZŠ i SŠ, 112 189

Do akce se pustilo 539 000 žáků z MŠ, ZŠ i SŠ, 112 189 z nich aktivity Menu pro změnu přímo organizovalo.

Podpořilo nás 76 000 rodičů! A 1885 rodičů bylo přímo součástí Ekotýmů.

Podpořilo nás 76 000 rodičů! A 1885 rodičů bylo přímo součástí Ekotýmů.

42 212 domácností = vyplnilo Food review 114 926 rodičů = přišlo na akce

42 212 domácností = vyplnilo Food review 114 926 rodičů = přišlo na akce Menu pro změnu 734 828 = tolik lidí s námi začalo hledat cesty k zodpovědnější spotřebě potravin!

Ocenění

Ocenění

�Děkujeme za pozornost �Projekt v lednu končí, ale téma dále žije. Stává se součástí

�Děkujeme za pozornost �Projekt v lednu končí, ale téma dále žije. Stává se součástí Ekoškoly.