3 Polusyon Ano kaya ang mangyayari kung walang

  • Slides: 38
Download presentation
(3) Polusyon

(3) Polusyon

Ano kaya ang mangyayari kung walang gumagawa ng batas o walang batas na sasagot

Ano kaya ang mangyayari kung walang gumagawa ng batas o walang batas na sasagot sa problema ng bansa?

Ang Kahalagahan ng Saligang-Batas sa Mamamayang Pilipino • Kasaysayan ng Saligang-Batas ng Pilipinas •

Ang Kahalagahan ng Saligang-Batas sa Mamamayang Pilipino • Kasaysayan ng Saligang-Batas ng Pilipinas • Preambulo • Saligang-Batas 1987

 Pangunahin o batayang batas ng estado Saligang-Batas

Pangunahin o batayang batas ng estado Saligang-Batas

Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo

Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng Preambulo ng Saligang-Batas 1987 katotohanan, katarungan, kalayaan, pagibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at

 Konstitusyon ng Biyak-na-bato • Nobyembre 1, 1897 Emilio Aguinaldo • Felix Ferrer at

Konstitusyon ng Biyak-na-bato • Nobyembre 1, 1897 Emilio Aguinaldo • Felix Ferrer at Isabelo Artacho (naghanda ng konstitusyon ng Biak-na-Bato) Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon ng Malolos • Pinakaunang demokratikong konstitusyon sa Asya. • Pinagtibay ni Pedro

Konstitusyon ng Malolos • Pinakaunang demokratikong konstitusyon sa Asya. • Pinagtibay ni Pedro Paterno noong Nobyembre 29, 1898 • Ipinahayag ni Emilio Aguinaldo noong Enero 21, 1899 Felipe G. Calderon Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon ng 1935 • Pinamunuan ni Claro M. Recto ang kumbensyon para sa

Konstitusyon ng 1935 • Pinamunuan ni Claro M. Recto ang kumbensyon para sa bagong konstitusyon noong Pebrero 8, 1935 • Ginamit ng Pamahalaang Komonwelt at Ikatlong Republika Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon ng 1935 Preamble The Filipino people, imploring the aid of Divine Providence,

Konstitusyon ng 1935 Preamble The Filipino people, imploring the aid of Divine Providence, in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nation, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessings of independence under a regime of justice, liberty, and democracy, do ordain and promulgate this Constitution. Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon ng 1943 • Sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones nabuo ito

Konstitusyon ng 1943 • Sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones nabuo ito noong Setyembre 4, 1943 Jose P. Laurel • Hindi naging isang malayang konstitusyon Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Saligang-Batas ng 1973 Batas Militar • Enero 10 -15, 1973 naganap ang pagpapatibay

Saligang-Batas ng 1973 Batas Militar • Enero 10 -15, 1973 naganap ang pagpapatibay ng konstitusyong ito. • Enero 17, 1973 ito nilagdaan at nagkabisa. • Nawala ang bisa noong 1986 dahil sa People Power Revolution 1986 Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon Constitution ng Kalayaan o Freedom Noong Marso 25, 1986 ipinahayag ang pansamantalang

Konstitusyon Constitution ng Kalayaan o Freedom Noong Marso 25, 1986 ipinahayag ang pansamantalang konstitusyong ito Nag-aalis ng bisa sa mga batas na nilikha ng Batas Militar Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon Constitution ng Kalayaan o Freedom PROCLAMATION NO. 3 . DECLARING A NATIONAL

Konstitusyon Constitution ng Kalayaan o Freedom PROCLAMATION NO. 3 . DECLARING A NATIONAL POLICY TO IMPLEMENT THE REFORMS MANDATED BY THE PEOPLE, PROTECTING THEIR BASIC RIGHTS, ADOPTING A PROVISIONAL CONSTITUTION, AND PROVIDING FOR AN ORDERLY TRANSITION TO A GOVERNMENT UNDER A NEW CONSTITUTION. . WHEREAS, the new government was installed through a direct exercise of the power of the Filipino people assisted by units of the New Armed Forces of the Philippines; WHEREAS, the heroic action of the people was done in defiance of the provisions of the 1973 Constitution, as amended; WHEREAS, the direct mandate of the people as manifested by their extraordinary action demands the complete reorganization of the government, restoration of democracy, protection of basic rights, rebuilding of confidence in the entire governmental system, eradication of graft and corruption, restoration of peace and order, maintenance of the supremacy of civilian authority over the military, and the transition to a government under a New Constitution in the shortest time possible; WHEREAS, during the period of transition to a New Constitution it must be guaranteed that the government will respect basic human rights and fundamental freedoms; . chan robles virtual law library WHEREFORE, I, CORAZON C. AQUINO, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the sovereign mandate of the people, do hereby promulgate the following Provisional Constitution . Kasaysayan ng Saligang-Batas

 Konstitusyon 1987 Mula Hunyo 2, 1986 hanggang Oktubre 15, 1986 ang Komisyong Konstitusyonal

Konstitusyon 1987 Mula Hunyo 2, 1986 hanggang Oktubre 15, 1986 ang Komisyong Konstitusyonal sa Komisyong Konstitusyonal pamumuno ni Cecilia Muñoz-Palma ay bumuo Cecilia Muñoz-Palma ng bagong konstitusyon Pinagtibay noong Pebrero 2, 1987 Kasaysayan ng Saligang-Batas

Bakit kaya kailangang patuloy na baguhin ang konstitusyon ng bansa?

Bakit kaya kailangang patuloy na baguhin ang konstitusyon ng bansa?

Saligang-Batas 1987

Saligang-Batas 1987

 Ang Saligang Batas o konstitusyon ang pinakamataas na batas ng isang bansa. Ito

Ang Saligang Batas o konstitusyon ang pinakamataas na batas ng isang bansa. Ito ang nagpapaliwanag sa uri ng pamahalaan, kapangyarihan ng mga pinuno, karapatan ng mamamayan, at mga bagay na nauukol sa pamamahala ng bansa. Nagpapahayag ng soberanya at teritoryo ng isang bansa.

 Dito nasasaad ang iba’t ibang mahahalagang sangay ng pamahalaan at tungkulin nito sa

Dito nasasaad ang iba’t ibang mahahalagang sangay ng pamahalaan at tungkulin nito sa mamamayan Dito matatagpuan ang panuntunan tungkol sa karapatan, tungkulin, at pananagutan ng bawat mamamayan. Ang lahat ng mga batas na gagawin at ipapatupad ay dapat naaayon sa Saligangbatas. Nagsisilbing mahalagang instrumento sa pagkakabuklod ng mga mamamayan ng bansa.

ARTIKULO I ANG PAMBANSANG TERITORYO (National Territory)

ARTIKULO I ANG PAMBANSANG TERITORYO (National Territory)

ARTIKULO II PAHAYAG NG MGA SIMULAIN AT MGA PATAKARAN NG ESTADO (Statement of Aims

ARTIKULO II PAHAYAG NG MGA SIMULAIN AT MGA PATAKARAN NG ESTADO (Statement of Aims and Policies of the State)

ARTIKULO III KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN (Bill of Rights)

ARTIKULO III KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN (Bill of Rights)

ARTIKULO IV PAGKAMAMAMAYAN (Citizenship)

ARTIKULO IV PAGKAMAMAMAYAN (Citizenship)

ARTIKULO V KARAPATAN SA HALAL (Voting Rights)

ARTIKULO V KARAPATAN SA HALAL (Voting Rights)

ARTIKULO VI ANG KAGAWARANG TAGAPAGBATAS (The Legislative Branch)

ARTIKULO VI ANG KAGAWARANG TAGAPAGBATAS (The Legislative Branch)

ARTIKULO VII ANG KAGAWARAN NG TAGAPAGPAGANAP (The Executive Branch)

ARTIKULO VII ANG KAGAWARAN NG TAGAPAGPAGANAP (The Executive Branch)

ARTIKULO VIII ANG KAGAWARANG PANGHUKUMAN (The Judicial Branch)

ARTIKULO VIII ANG KAGAWARANG PANGHUKUMAN (The Judicial Branch)

ARTIKULO IX Ang Mga Komisyong Konstitusyunal (Civil service, election, Audit)

ARTIKULO IX Ang Mga Komisyong Konstitusyunal (Civil service, election, Audit)

ARTIKULO X PAMAHALAANG LOKAL (Local Government) Mga Tadhanang Pangkalahatan (General Provisions)

ARTIKULO X PAMAHALAANG LOKAL (Local Government) Mga Tadhanang Pangkalahatan (General Provisions)

ARTIKULO XI KAPANAGUTAN NG MGA PINUNONG BAYAN (Responsibilities of Government Officials)

ARTIKULO XI KAPANAGUTAN NG MGA PINUNONG BAYAN (Responsibilities of Government Officials)

ARTIKULO XII PAMBANSANG EKONOMIYA AT PATRIMONYA (National Economy and Patrimony)

ARTIKULO XII PAMBANSANG EKONOMIYA AT PATRIMONYA (National Economy and Patrimony)

ARTIKULO XIII KATARUNGANG PANLIPUNAN AT MGA KARAPATANG PANTAO (Social Justice and Human Rights)

ARTIKULO XIII KATARUNGANG PANLIPUNAN AT MGA KARAPATANG PANTAO (Social Justice and Human Rights)

ARTIKULO XIV EDUKASYON, AGHAM AT TEKNOLOHIYA, MGA SINING, KULTURA, AT SPORTS (Education, Science and

ARTIKULO XIV EDUKASYON, AGHAM AT TEKNOLOHIYA, MGA SINING, KULTURA, AT SPORTS (Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports)

ARTIKULO XV ANG PAMILYA (The Family)

ARTIKULO XV ANG PAMILYA (The Family)

ARTIKULO XVI MGA TADHANANG PANGKALAKAHATAN (General Provisions)

ARTIKULO XVI MGA TADHANANG PANGKALAKAHATAN (General Provisions)

ARTIKULO XVII MGA SUSOG O MGA PAGBABAGO (Amendments or Changes)

ARTIKULO XVII MGA SUSOG O MGA PAGBABAGO (Amendments or Changes)

ARTIKULO XVIII MGA TADHANANG LILIPAS (Transitory Provisions)

ARTIKULO XVIII MGA TADHANANG LILIPAS (Transitory Provisions)

Post-it Poll: Dapat bang baguhin o dagdagan ang mga kasalukuyang batas sa Pilipinas? Paano

Post-it Poll: Dapat bang baguhin o dagdagan ang mga kasalukuyang batas sa Pilipinas? Paano ito makakatulong sa problema ng bansa?

Bakit mahalaga ang batas? Bakit kailangan natin itong sundin?

Bakit mahalaga ang batas? Bakit kailangan natin itong sundin?