3 Az idegsejtek kapcsolatai Feladatok Memorizlst segt feladatok

  • Slides: 8
Download presentation
3. Az idegsejtek kapcsolatai Feladatok

3. Az idegsejtek kapcsolatai Feladatok

Memorizálást segítő feladatok

Memorizálást segítő feladatok

Nevezze meg a kémiai szinapszis részeit! Szintaptikus vezikulák Preszinaptikus neuron membránja Posztszinaptikus sejt membránja

Nevezze meg a kémiai szinapszis részeit! Szintaptikus vezikulák Preszinaptikus neuron membránja Posztszinaptikus sejt membránja Receptorok Szinaptikus rés.

Ismertesse a kémiai szinapszis működésének lépéseit! �Az axonon végigfutó akciós potenciál hatására, feszültségfüggő kalcium

Ismertesse a kémiai szinapszis működésének lépéseit! �Az axonon végigfutó akciós potenciál hatására, feszültségfüggő kalcium csatornák működésén keresztül, megnövekszik a citoplazmatikus Ca 2+ koncentráció. �A megnövekedett Ca 2+ koncentráció eredményeként a szinaptikus vezikulák neurotranszmitter szinaptikus résbe ürítik. tartalmukat exocitózissal ① ② a � A neurotranszmitterek diffúzióval átjutnak a szinaptikus résen, majd kötődnek saját posztszinaptikus receptoraikhoz. �A receptorfehérjék, különböző mechanizmusokat használva, ioncsatornák nyitásának „parancsát” közvetítik (vagy maguk is csatornafehérjék, vagy a közelükben lévő csatornára hatnak, esetleg hosszabb másodlagos jelátviteli utakat nyitnak meg). Attól függően, hogy milyen ionok szállítódnak, a posztszinaptikus sejten EPSP, vagy IPSP keletkezik. ③ ④

Hasonlítsa össze a kémiai és az elektromos szinapszisokat! Szempontok Kémiai szinapszis Elektromos szinapszis 20

Hasonlítsa össze a kémiai és az elektromos szinapszisokat! Szempontok Kémiai szinapszis Elektromos szinapszis 20 -50 nm 2 -4 nm Nincs Van Kémiai neurotranszmitterek Ionáramok Minimum 0, 3 ms; átlag 1 -5 ms Gyakorlatilag nincs (0, 2 ms) Finomszerkezeti építőegységek Szonaptikus vezikulák, posztszinaptikus receptorok Konnexinből felépülő csatornák A jelátvitel iránya Alapvetően egyirányú Többnyire kétirányú A pre- és posztszinaptikus membránok távolsága Citoplazmatikus folytonosság a sejtek között A jelátvitel formája Szinaptikus késés (amíg a jel átjut a másik sejtbe)

Nevezze meg a reflexív elemeit! Központ Érző működés Szenzoros működés Akár több elemből is

Nevezze meg a reflexív elemeit! Központ Érző működés Szenzoros működés Akár több elemből is állhat, amelyeket pályák kötnek össze Kivezető szár Efferens pályák Mozgató neuronok Végső közös pálya Bevezető szár Afferens pályák Érző neuronok A receptor érzékenységének beállítása Receptor Mozgató működés Motoros működés Végrehajtó működés A célszerv visszajelzése a központnak Végrehajtó szerv, célszerv Izom Mirigy Vegetatív szerv

Érettségi feladatok

Érettségi feladatok

A témakörköz kapcsolódó érettségi feladatok Egy reflexív elemei (2009. tavasz - középszintű - V.

A témakörköz kapcsolódó érettségi feladatok Egy reflexív elemei (2009. tavasz - középszintű - V. feladat) http: //www. oktatas. hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok 2009 tavasz/k_bio_09 maj_fl. pdf Megoldás: http: //www. oktatas. hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok 2009 tavasz/k_bio_09 maj_ut. pdf