25 Logistisk effektivitet Elementer i den logistiske effektivitet

  • Slides: 12
Download presentation
25. Logistisk effektivitet • Elementer i den logistiske effektivitet - leveringsservice kontra logistikomkostninger

25. Logistisk effektivitet • Elementer i den logistiske effektivitet - leveringsservice kontra logistikomkostninger

25. Logistisk effektivitet • Leveringsservice -Leveringstid -tiden fra en ordre modtages til ordren er

25. Logistisk effektivitet • Leveringsservice -Leveringstid -tiden fra en ordre modtages til ordren er fremme på leveringsstedet -Lagerservicegrad -hvor stor en andel af indkomne ordrer der leveres direkte fra færdigvarelageret -Leveringsoverholdelse - levering i rette tid, mængde og kvalitet

25. Logistisk effektivitet • Leveringsservice fortsat -Leveringsfleksibilitet - evne til at klare uforudsete ændringer

25. Logistisk effektivitet • Leveringsservice fortsat -Leveringsfleksibilitet - evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende leveringen -Leveringsinformation - evne til at informere kunderne om forhold vedrørende ordren og leveringen

25. Logistisk effektivitet • Logistikomkostninger -Lageromkostninger -omkostninger forbundet med at have et varelager -

25. Logistisk effektivitet • Logistikomkostninger -Lageromkostninger -omkostninger forbundet med at have et varelager - Emballage- og pakkeomkostninger -omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger - Transportomkostninger - interne transportomkostninger mellem afdelinger og ekstern transport af råvarer fra leverandører og færdigvarer til kunder

25. Logistisk effektivitet • Logistikomkostninger fortsat -Administrative logistikomkostninger - planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse

25. Logistisk effektivitet • Logistikomkostninger fortsat -Administrative logistikomkostninger - planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med materialegennemløbet -Mangelomkostninger - omkostninger der opstår, når virksomheden ikke overholder sine aftaler med kunderne

25. Logistisk effektivitet • Forbedring af logistisk effektivitet

25. Logistisk effektivitet • Forbedring af logistisk effektivitet

25. Logistisk effektivitet • Trade-off • Trade-up

25. Logistisk effektivitet • Trade-off • Trade-up

25. Logistisk effektivitet • Analyse af logistisk effektivitet – Formål: Klarlægge om virksomheden har

25. Logistisk effektivitet • Analyse af logistisk effektivitet – Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger – Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx undersøgelser blandt kunderne – Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking

25. Logistisk effektivitet • Analyse af logistikomkostninger - Ved hjælp af indekstal - der

25. Logistisk effektivitet • Analyse af logistikomkostninger - Ved hjælp af indekstal - der beregnes indekstal for de enkelte logistikomkostninger, der sammenlignes med udviklingen i virksomhedens aktivitet (omsætning/produktion) - Ved hjælp af varelagerets omsætningshastighed - varelagerets omsætningshastighed er i høj grad bestemmende for de logistiske omkostninger - varelagerets omsætningshastighed afslører, om det er lagertiden eller en ændret aktivitet, der er årsag til en ændring i varelageret

25. Logistisk effektivitet • Analyse af leveringsservice - Ved hjælp af kvalitative analyser -

25. Logistisk effektivitet • Analyse af leveringsservice - Ved hjælp af kvalitative analyser - kvalitative analyser er baseret på subjektive vurderinger og anslåede talstørrelser fx med udgangspunkt i opstilling af målsætninger for A-B-C kunder og A-B-C varer - Ved hjælp af kvantitative analyser - kvantitative analyser er baseret på eksakte talstørrelser fx nøgletal for lagerservicegrad, leveringsoverholdelse og leveringsfleksibilitet

25. Logistisk effektivitet • Gab-analyse af logistisk effektivitet - En Gab-analyse er en sammenligning

25. Logistisk effektivitet • Gab-analyse af logistisk effektivitet - En Gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske præstationer - En Gab-analyse kan udarbejdes på alle de områder, hvor der er opstillet mål for præstationen • Benchmarking af logistisk effektivitet - Ved benchmarking sammenlignes egne præstationer med andres tilsvarende præstationer (best practice)

25. Logistisk effektivitet • Benchmarking - Intern benchmarking - sammenligning mellem afdelinger I virksomheden

25. Logistisk effektivitet • Benchmarking - Intern benchmarking - sammenligning mellem afdelinger I virksomheden eller mellem virksomheder i en koncern - Ekstern benchmarking - sammenligning med de bedste virksomheder inden for samme branche fx konkurrenter -Funktionel benchmarking - sammenligning med de bedste virksomheder på området uafhængig af branchetilhørsforhold