24 MAVZU DALOLATNOMA MALUMOTNOMA Reja 1 Dalolatnomaning zaruriy

  • Slides: 10
Download presentation
24 -MAVZU: DALOLATNOMA. MA’LUMOTNOMA

24 -MAVZU: DALOLATNOMA. MA’LUMOTNOMA

Reja: 1. Dalolatnomaning zaruriy qismlari va uni tuzuvchi shaxslar. 2. Ma’lumotnoma turlari. Ma’lumotnomani rasmiylashtirish.

Reja: 1. Dalolatnomaning zaruriy qismlari va uni tuzuvchi shaxslar. 2. Ma’lumotnoma turlari. Ma’lumotnomani rasmiylashtirish. 3. Talabalar guruhining o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari haqida ma’lumotnoma tuzish.

DALOLATNOMA Dalolatnoma muassasa yoki ayrim shaxslar faoliyati bilan bog‘liq biron-bir bo‘lib o‘tgan (sodir bo‘lgan)

DALOLATNOMA Dalolatnoma muassasa yoki ayrim shaxslar faoliyati bilan bog‘liq biron-bir bo‘lib o‘tgan (sodir bo‘lgan) voqеa, hodisa, ishharakatni yoki mavjud holatni tasdiqlash, qonuniy-huquqiy jihatdan isbotlash, unga guvohlik bеrish maqsadida bir nеcha kishi tomonidan tuziladigan hujjatdir.

Dalolatnoma tuziladigan holatlar: • rahbarlik almashayotganda • moddiy boyliklarni bir xususiy yoki yuridik shaxsdan

Dalolatnoma tuziladigan holatlar: • rahbarlik almashayotganda • moddiy boyliklarni bir xususiy yoki yuridik shaxsdan ikkinchisiga o‘tkazishda • qurib tugallangan inshootlarni qabul qilishdan oldin va kеyin • qimmatli buyumlarni hisobdan o‘tkazish yoki hisobdan chiqarishda • baxtsiz hodisalar yoki tabiiy ofatlar oqibatlarini tеkshirishda

DALOLATNOMA

DALOLATNOMA

Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi

Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi

M A‘ L U M O T N O M A Ma'lumotnoma bo‘lgan voqеa

M A‘ L U M O T N O M A Ma'lumotnoma bo‘lgan voqеa yoki mavjud holatlarni bildirish, axborot bеrish mazmunida ifodalaydigan hujjatdir. Ma'lumotnomalar, odatda, yuqori idora, mansabdor, xususiy va yuridik shaxslar hamda oddiy kishilarning ko‘rsatmasi, talabi yoki iltimosiga ko‘ra tuziladigan hamda biron-bir masalada iltimosni qondiradigan axborot va ma'lumotlarni o‘zida aks ettiradi.

XIZMAT MA'LUMOTNOMASI SHAXSIY MA'LUMOTNOMA

XIZMAT MA'LUMOTNOMASI SHAXSIY MA'LUMOTNOMA

? ? ? (mazmun) • • • Fuqarolar yig‘ini raisi Xodimlar bo`limi boshlig`i Tuman

? ? ? (mazmun) • • • Fuqarolar yig‘ini raisi Xodimlar bo`limi boshlig`i Tuman va shahar ijtimoiy ta'minot bo‘limi Shifoxona Uy-joy boshqarmasi Dekanat

M A‘ L U M O T N O M A

M A‘ L U M O T N O M A