23 24 Juhtide jada ja rphendus lk 86

  • Slides: 12
Download presentation
§§ 23, 24 Juhtide jada- ja rööpühendus lk 86 -93

§§ 23, 24 Juhtide jada- ja rööpühendus lk 86 -93

RÖÖPÜHENDUS A A 1 A 2 V

RÖÖPÜHENDUS A A 1 A 2 V

RÖÖPÜHENDUS • Kõigil rööbiti ühendatud juhtidel on pinge ühesugune U=U 1=U 2=…Un • Voolutugevus

RÖÖPÜHENDUS • Kõigil rööbiti ühendatud juhtidel on pinge ühesugune U=U 1=U 2=…Un • Voolutugevus vooluringi hargnemata osas on võrdne kõikide rööbiti ühendatud juhtide voolutugevuste summaga I=I 1+I 2+…In • Kogutakistuse pöördväärtus võrdub üksikute juhtide pöördväärtuste summaga

Kaks silda asetsevad rööbiti, üks neist on katkenud.

Kaks silda asetsevad rööbiti, üks neist on katkenud.

Üks lampidest on läbi põlenud. KORRAS Kas korrasolevad lambid süttivad?

Üks lampidest on läbi põlenud. KORRAS Kas korrasolevad lambid süttivad?

HARJUTUS • Kaks juhti, mille takistused on 20 ja 15 , on ühendatud rööbiti

HARJUTUS • Kaks juhti, mille takistused on 20 ja 15 , on ühendatud rööbiti vooluvõrku pingega 12 V. Määrake voolutugevus vooluringi hargnemata osas ja igas üksikus juhis. • Miks tuleb kõik olmeriistad ühendada vooluvõrku rööbiti? Millist elektriseadet ei ühendata tarbijaga rööbiti, vaid jadamisi? • Kolm tarbijat takistusega 20 10 ja 30 on ühendatud rööbiti. Pinge tarbijatel on 22 V. Leidke voolutugevus vooluringi igas harus ja hargnemata osas ning kogutakistus. • On kaks juhti, mille takistused on vastavalt 5 ja 500 . Nende ühendamisel jadamisi on kogutakistus üle 500 , rööbiti ühenduse korral aga alla 5 . Miks see nii on?

Kas tegemist on jada- või rööpühendusega? 1 4 6 5 7 2 3

Kas tegemist on jada- või rööpühendusega? 1 4 6 5 7 2 3

TV lk 67, ül 1, 2, Töövihikus ülesanded võtan kontrollida. Ohmi seadus – 1,

TV lk 67, ül 1, 2, Töövihikus ülesanded võtan kontrollida. Ohmi seadus – 1, 4, 5 Elektritakistus – 1, 4, 6, 8, 9 Eritakistus – 1, 2, 3, 4 Takisti – 1, 2, 3, 4

Kuidas on meie kodus ühendatud elektriseadmed?

Kuidas on meie kodus ühendatud elektriseadmed?

ISESEISEV TÖÖ • Millist juhtide ühendust nimetatakse jadaühenduseks? Kujutage see ühendusviis ka skeemina. •

ISESEISEV TÖÖ • Millist juhtide ühendust nimetatakse jadaühenduseks? Kujutage see ühendusviis ka skeemina. • Milline elektriline suurus on ühesugune kõikide järjestikku ühendatud juhtide jaoks? • Kuidas leida vooluringi kogutakistus, kui on teada jadamisi ühendatud juhtide takistused? • Kuidas leida pinget vooluringi lõigus, mis koosneb kahest jadamisi ühendatud juhist, kui pinge üksikutel juhtidel on teada?

ISESEISEV TÖÖ • Millist juhtide ühendust nimetatakse rööpühenduseks? Kujutage seda skeemil. • Milline elektriline

ISESEISEV TÖÖ • Millist juhtide ühendust nimetatakse rööpühenduseks? Kujutage seda skeemil. • Milline elektriline suurus on kõikide rööbiti ühendatud juhtide jaoks sama? • Kuidas on voolutugevus hargnemata osas seotud üksikute haruvooludega? • Mitu korda on kahe ühesuguse rööbiti ühendatud juhi kogutakistus väiksem ühe juhi takistusest? • Millise valemi järgi arvutatakse kahe rööbiti ühendatud juhi kogutakistus? • Kuidas ühendatakse elektrivõrku elektrilambid ja majapidamisriistad? • Milliseid pingeid kasutatakse vooluvõrkudes valgustuseks ja majapidamisriistade töölepanekuks?