2020 11 06 ZACHODNIOPOMORSKI URZD WOJEWDZKI w Szczecinie

  • Slides: 6
Download presentation
2020 -11 -06 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Piotr Łodygowski JAWNE

2020 -11 -06 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Piotr Łodygowski JAWNE

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U. Nr

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) Art. 14 ust. 3. Pełnomocnikiem ochrony może być osoba, która posiada: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne; 4) zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. 2020 -11 -06 2

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U. Nr

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) Art. 19 ust. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1: 1) przeprowadzają odpowiednio ABW lub SKW – dla pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, […]; Ust. 3. Szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Można odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, jeżeli osoba podejmująca pracę lub rozpoczynająca pełnienie służby albo wykonywanie czynności zleconych przedstawi pełnomocnikowi ochrony aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 2020 -11 -06 3

http: //bip. abw. gov. pl Zakładka - „Informacje niejawne” Szkolenia ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

http: //bip. abw. gov. pl Zakładka - „Informacje niejawne” Szkolenia ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 2020 -11 -06 4

Adres email: oin. szczecin@abw. gov. pl kpt. Piotr Trzciński Telefon: 91 4890974

Adres email: oin. [email protected] gov. pl kpt. Piotr Trzciński Telefon: 91 4890974