2017 tl 6 4 Kzpszint Az ipari forradalmak

  • Slides: 52
Download presentation
2017 -től 6. 4 Középszint: Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány

2017 -től 6. 4 Középszint: Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei. ). Emelt szint Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete Tk 5 - Herber, Martos, Moss, Tisza Történelem 5

Az ipari forradalom feltalálói és vívmányai -videótanár https: //www. youtube. com/watch? v=GBX 4 qt.

Az ipari forradalom feltalálói és vívmányai -videótanár https: //www. youtube. com/watch? v=GBX 4 qt. Nhya. I Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai - videótanár https: //www. youtube. com/watch? v=n. A 6 SU 84 Zfuw Az ipari forradalom és következményei http: //zanza. tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradal Egyszer volt, hol nem volt. . . az ember 23. rész https: //www. youtube. com/watch? v=Jkk 7 DOm 1 P_c Birodalmak és fénykorok 33. rész Viktoria. királynő. birodalma A valtozás. motorja 1/4 https: //www. youtube. com/watch? v=TGg. JKBWUE 5 U

Ipari forradalom fogalma: Az ipari forradalom húzó ágazata: Stephenson gépek gyár Az ipari forradalom

Ipari forradalom fogalma: Az ipari forradalom húzó ágazata: Stephenson gépek gyár Az ipari forradalom előzményei: szabadverseny manufaktúra vetésforgó Tömegtermelés kialakulása Gépek előállításának gépesítése szabványok forgácsoló gépek sorozatgyártás Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az Ipari forradalomnak mely a XIX. században átformálta Európát is. Demográfiai változások: Demográfiai robbanás urbanizáció Népesség szerkezetének változása gőzgép James Watt Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek

28 28. Az ipari forradalom és következményei 10. évfolyam Ipari forradalom előtt: IPARI FORRAGDALOM

28 28. Az ipari forradalom és következményei 10. évfolyam Ipari forradalom előtt: IPARI FORRAGDALOM FOGALMA Gép, gyárak , tömegtermelés Anglia XVIII. század vége/ XIX. század eleje Tőkés gazdálkodás. SZABAD VERSENY (NYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS) VETÉSFORGÓ, MANUFAKTÚRA Textil ipar (szövő és fonó gépek) !!! WATT Közlekedés forradalma Fulton Gőzhajó Gépek előállításának gépesítése Szabványok sorozatgyártás !!! gőzgépe STEPHENSON gőzmozdony Vasútépítés A gazdaság húzóágazata Demográfiai robbanás Népesség szerkezetének változása !!! Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek

Az ipari forradalom fogalma http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 1

Az ipari forradalom fogalma http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 1

Az ipari forradalom A termelés eszközei a kézi szerszámok helyett kézműipart felváltotta néhány évtized

Az ipari forradalom A termelés eszközei a kézi szerszámok helyett kézműipart felváltotta néhány évtized alatt Gépek Gyárakban folyó tömegtermelés Új energia forrás: gőz

Az ipari forradalom fogalma igazán közismertté akkor vált amikor 1884 -ben megjelent Arnold Toynbee

Az ipari forradalom fogalma igazán közismertté akkor vált amikor 1884 -ben megjelent Arnold Toynbee Megszületése pillanatától számosan vitatták helyességét: - mivel nem csak az iparban következett be mélyreható változás, hanem az élet egyéb területein is. - másfelől egy hosszú elhúzódó folyamatról van szó, nem pedig a forradalmakra jellemző hirtelen lejátszódó radikális fordulatról. http: //www. sulinet. hu/tart/fcikk/Khaf/0/33349/1

Az ipari forradalom előfeltételei http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 1

Az ipari forradalom előfeltételei http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 1

IPARI FORRADALOM A feltételek kedvező egybeesése miatt először valósult meg XVIII. század végén tőkés

IPARI FORRADALOM A feltételek kedvező egybeesése miatt először valósult meg XVIII. század végén tőkés átalakulása Mezőgazdaság gyarmatbirodalom, tengeri hegemónia, kedvező földrajzi viszonyok, Lakosság Angliában pénztőke fölhalmozást növekedése A gazdasági fejlődéshez szükséges politikai és jogi környezet Megteremtették feltételeit a Tömegtermelésnek Ipari forradalomnak

Mezőgazdaság átalakulása Év 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20

Mezőgazdaság átalakulása Év 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 Tk. 5. -63. old. - Az erőteljes iparosítás egyik legfontosabb feltétele a mezőgazdaság átalakulása, termelékenységének látványos fokozása volt. Csak akkor szabadulhat fel az agrár munkaerő egy része földeken végzett munka alól, ha a termelékenység növekedése lehetővé teszi a népesség ellátását. Ugyanakkor a jómódú falusi lakosság piacot is jelent az iparcikkek számára. Az angol mezőgazdaság átalakulása …. , már a 16 században megkezdődött a földek bekerítésével , a tőkés Növény csoport gazdálkodásra való áttéréssel, a farmergazdaságok I VI V IV III II kialakulásával , a szabad földtulajdon uralkodóvá válásával. A kisebb gazdaságok tartós bérletek voltak , ritkán paraszti II I VI V IV III magántulajdon képeztek , s a család művelte a földet, a nagyobb birtokok a tőkés bérlők vagy új nemesek kezén voltak akik földnélküli mezőgazdasági munkásokat II II I VI V IV alkalmaztak. A termelékenység növelése érdekében kísérleteztek új eljárásokkal , ezek közül a legfontosabb a IV III II I VI V vetésforgó, amely több előnnyel járt. Egyrészt biztosította a föld termelékenyégének helyreállítását anélkül, hogy ugaron V IV III II I VI hagyott területek estek volna ki a művelés alól. Másrészt a forgóban alkalmazott hüvelyesek változatosabb táplálkozást, a takarmány növények pedig az istállózó állattartás VI V IV III II I kialakulását, több trágyát, húst, tejterméket, bőrt eredményeztek.

 http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 2

http: //www. antiskola. eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326 -elemezze-az-ipari-forradalomfolyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page. 2

A kibontakozó ipari forradalom megkövetelte közlekedés fejlesztését szállítás Mac Adam Skót mérnök tervei alapján

A kibontakozó ipari forradalom megkövetelte közlekedés fejlesztését szállítás Mac Adam Skót mérnök tervei alapján műutak épültek („makadám” út), de vízi közlekedés még mindig olcsóbb volt. A XVIII. század a csatorna építés jegyében telt

A textil áruk termelésében kezdődött a gépesítés Tk. 3. (Závodszky Géza)-68. old. - A

A textil áruk termelésében kezdődött a gépesítés Tk. 3. (Závodszky Géza)-68. old. - A termelés gépesítése csak akkor gazdaságos, ha biztosítható a termelés folyamatossága. Ezért a gépesítés a tömegfogyasztási cikkek előállításában kezdődik. Az egyetlen tömegfogyasztási cikk amelyre a XVIII. században folyamatosan igény van, a ruházat. . . Előbb a fonást gépesítették, majd megjelentek a szövőgépek. A textilipar alapanyaga mindinkább a gyapot lett. Gépesítették a gyapot előkészítését, a pamutvászon színezését is. Az olcsó pamut ingre csaknem mindenkinek szüksége volt. Anglia hihetetlen ütemben növelte a pamutvászon kivitelét. A nyersanyagot a tengeren túli ültetvények rabszolgái termelték. Az angol ipar nyersanyagéhsége így tartotta fönn évtizedekig az újkori rabszolgaságot. A brit törvények ugyanakkor az angol földre lépett rabszolgát szabadnak nyilvánították.

James Watt gőzgép Skót mechanikus Alkalmas a gépek meghajtására (1769) Az ipari forradalom második

James Watt gőzgép Skót mechanikus Alkalmas a gépek meghajtására (1769) Az ipari forradalom második nagy mérföldkövét jelentette Edmund Cartwright találmánya 1785 –ben, a gőzzel hajtott szövőszék. Létrejöttek Anglia első pamutgyárai. A gőz, mint hajtóerő megjelenése valóban forradalomszerű módon fejlesztette a textilgyártást.

A vaskohászat fejlődése a 18. század elején megindult a faszén helyett a szénből előállított

A vaskohászat fejlődése a 18. század elején megindult a faszén helyett a szénből előállított kokszot kezdték alkalmazni a kohókban. Vas felhasználás nőtt. Ebben szerepe volt a hadiiparnak, de mindinkább vasat igényelt a textilipar is.

A közlekedés és szállítás nagy ugrása Stefhenson Anglián vasút építési láz lett úrrá A

A közlekedés és szállítás nagy ugrása Stefhenson Anglián vasút építési láz lett úrrá A vasútépítés újabb jelentőséget adott a gőzgépnek, s piacot teremtett a szén, a vas számára, és megoldotta az olcsó szállítást is. 1830 és 1850 között a szén- és vastermelés megháromszorozódott. A gazdaság húzóágazata lett a vasút építés (- korábban elképzelhetetlen mennyiségű megrendelést szinte valamennyi iparágnak - a vasút bekapcsolt a piaci vérkeringésbe új tájegységeket, az olcsóvá vált szállítás révén eladhatóak lettek a termények, s olcson beszerezhetővé váltak a nyersanyagok, szolgáltatások

gépek előállításának gépesítése Az ügyes műszerészek kézi szerszámokkal bármilyen szerkezetet előtudtak állítani, de lassan

gépek előállításának gépesítése Az ügyes műszerészek kézi szerszámokkal bármilyen szerkezetet előtudtak állítani, de lassan és drágán. A gépek iránti kereslet kifizetővé tette a sorozat gyártásukat A gépgyártásban kulcsszererepet játszottak a forgácsoló gépek A faiparban régen használt eszterga-, maró-, gyalu-, és fúrógépeket- ezeket emberi vagy vízi erővel hajtották- tovább fejlesztették, minden alkatrészüket vasból készítették. Bevezették a szabványokat (kötelező egységes méret)

Az iparosítás következményei Az ipari forradalom teremtette ellentmondások

Az iparosítás következményei Az ipari forradalom teremtette ellentmondások

Népesség növekedés A népesség a XVIII. sz egész Európában növekedett, ott is nőtt ahol

Népesség növekedés A népesség a XVIII. sz egész Európában növekedett, ott is nőtt ahol nem beszélhetünk ipari forradalomról A Föld népesség növekedésében valószínűleg a természet is közre játszott, a XVII. sz végén véget ért az un. kis jégkorszak, enyhébbek lettek a a telek, elmaradtak a nyári fagyok, jobb lett a termés, ritkábbá váltak a pusztító éhíségek 1720 -ban tombolt utoljára a pestis, majd látszólag ugyan olyan titokzatosan mint ahogy megjelent eltűnt. Eltűnésében valószínűleg közre játszott a jobb táplálkozás, de eltűnt fő terjesztője is, a fekete vándorpatkány.

Népesség mozgása … a migráció volt a legjellemzőbb vonása az ipari forradalom kora demográfia

Népesség mozgása … a migráció volt a legjellemzőbb vonása az ipari forradalom kora demográfia változásainak. Egyik alapvető mozgás irány… a mezőgazdasági népesség feleslegének városokba áramlása, a másik az önkéntes vagy erőszakolt kivándorlás Észak. Amerikába, majd a század végétől Ausztráilába.

Az ipari forradalom teremtette ellentmondások A nagyváros sajátos életformát és életkörülményeket teremtett, vagyoni helyzetének

Az ipari forradalom teremtette ellentmondások A nagyváros sajátos életformát és életkörülményeket teremtett, vagyoni helyzetének megfelelően a lakosság is elkülönült. A leggazdagabbak villanegyedekbe és bérpalotákban, a középréteg a kertvárosokban éltek. A szegények tömegei minden higiéniát nélkülöző nyomornegyedekbe kényszerültek A bányászat fellendülésével, a szén fokozott felhasználásával és a nagy iparvárosok kialakulásával új probléma jelent meg a környezetszennyezés.

London városképének jellegzetes elemei eze vörös téglaházak, melyekben munkáslakások alakítottak ki.

London városképének jellegzetes elemei eze vörös téglaházak, melyekben munkáslakások alakítottak ki.

XIX. század második fele ANGLIA hosszú évek alatt tökéletesítette a találmányokat NÉMETORSZÁG USA csak

XIX. század második fele ANGLIA hosszú évek alatt tökéletesítette a találmányokat NÉMETORSZÁG USA csak adoptálta a legfejlettebb technikát, így előnyre tett szert. EGYENLŐTLEN FEJLŐDÉS Az 1850 -60 -as években a világgazdaság rohamos fejlődésnek indult újra. Általános modernizációra került sor több vezető szektorban - 1. új anyagok (műanyag, acél) jelentek meg - 2. új energiaforrásokat használtak (kőolaj, elektromosság) - 3. gépesítés és munkamegosztás térnyerése (pl. : Ford Tmodell- gyártósoron készült) http: //asztivaniskola. lapunk. hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/az_ipari_forradalmak_a_xviii __szazadtol_a_xx__szazad_elejeig. pdf

11. évfolyam 27. Az ipari forradalom újabb hulláma

11. évfolyam 27. Az ipari forradalom újabb hulláma

27. Az ipari forradalom újabb hulláma 11. évfolyam Anglia *CENTRUM MONOPÓLIUM hosszú évek alatt

27. Az ipari forradalom újabb hulláma 11. évfolyam Anglia *CENTRUM MONOPÓLIUM hosszú évek alatt tökéletesítette a találmányokat NÉMETORSZÁG USA csak adoptálta a legfejlettebb technikát, így előnyre tett szert. RÉSZVÉNY TÁRSASÁG . *PERIFÉRIA Fejlődésük követte a centrumot lemaradva és kielégítette a Nyugat igényeit A két ipari forradalom közel egy időben jelentkezett, a változások gyorsan zajlottak le. EGYENLŐTLEN FEJLŐDÉS

Az autó 1876 -ban Nicolaus Otto feltalálta a négyütemű motort, mely jóval csendesebb, takarékosabb

Az autó 1876 -ban Nicolaus Otto feltalálta a négyütemű motort, mely jóval csendesebb, takarékosabb és könnyebben indítható volt elődeinél. 1898 -tól Henry Ford futószalagon gyártotta az autókat, melynek karburátorát Csonka János fejlesztette ki, a főkonstruktőr Galamb József volt. Négyütemű motor Az autó fejlesztésében szintén Németország és az USA jártak az élen. Az utóbbiban 20 év alatt 15 millió kocsit adtak el. Az első autógyárak között volt a Ford, az Opel, a Mercedes és a Bugatti.

A Cugnot-féle gőzautó (1771)

A Cugnot-féle gőzautó (1771)

Karl Benz „Velo” modellje (1894)

Karl Benz „Velo” modellje (1894)

Ford T-modell (1911) Henry Ford Csonka János Galamb József

Ford T-modell (1911) Henry Ford Csonka János Galamb József

 Fejlődött a repülés is. 1900 -ban Zeppelin feltalálta a kormányozható léghajót, 1903 -ban

Fejlődött a repülés is. 1900 -ban Zeppelin feltalálta a kormányozható léghajót, 1903 -ban a Wright testvérek pedig a motoros repülőt. Ezután nagy verseny indult a két repülőeszköz között, amiből a gyorsabb és erősebb repülők kerültek ki győztesen. Rendkívüli gyorsasággal terjedt az elektromosság világszerte. Feraday felismerte az elektromágneses indukciót, Jedlik feltalálta a dinamót, elterjedtek a villamos motorok. A legnagyobb feltaláló Edison volt, aki több, mint 1000 találmányával forradalmasította az elektromosságot. Ő alkotta meg a szénszálas izzót, a fonográfot (mozi elődje).

Ferdinand von Zeppelin és II. Vilmos német császár (1907) A Zeppelin tervezte L 2

Ferdinand von Zeppelin és II. Vilmos német császár (1907) A Zeppelin tervezte L 2 léghajó 1913. október 17 ei katasztrófája

Az első repülés 1903 dec. 17 -én Wright testvérek

Az első repülés 1903 dec. 17 -én Wright testvérek

Morse távíró Samuel Morse Puskás Tivadar A kommunikáció is tökéletesedett. 1840 -ben Morse feltalálta

Morse távíró Samuel Morse Puskás Tivadar A kommunikáció is tökéletesedett. 1840 -ben Morse feltalálta a távírót, 1876 -ban Bell a telefont. Puskás Tivadar építette az első telefonközpontot. Hertz felfedezte az elektromágneses hullámokat, amivel megteremtette a rádiózás alapját

Mezőgazdaság A mezőgazdaság is gyökeresen átalakult. Megjelentek a műtrágyák. Elkezdték használni a cséplőgépet és

Mezőgazdaság A mezőgazdaság is gyökeresen átalakult. Megjelentek a műtrágyák. Elkezdték használni a cséplőgépet és a traktort.

MONOPÓLIUM Megállapodásokkal korlátozza a szabad versenyt és monopolista extraprofitra törekszik. Ott fektetnek be ahol

MONOPÓLIUM Megállapodásokkal korlátozza a szabad versenyt és monopolista extraprofitra törekszik. Ott fektetnek be ahol a legkedvezőbb feltételek kínálkoznak (nyersanyag, piac, olcsó munkaerő) A tőkekoncentráció eredményeként kialakult tőkés nagyvállalat vagy vállalatok közti szervezet, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RT Tőkeegyesítéssel jön létre, emiatt nagy tőkét képes összegyűjteni, Nemzetközi mértékben is képes működni a részvények nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor, az alapítók a társaság összes részvényét maguk jegyzik és vásárolják (zrt) Az a részvénytársaság, amelynek részvényeit tőzsdére bevezették, nyilvánosan működő részvénytársaságnak (nyrt. )

 Nyugat-Európai tárdasadalom Születés szám csökkenése de Európa népessége 1800 187 millió 1850 267

Nyugat-Európai tárdasadalom Születés szám csökkenése de Európa népessége 1800 187 millió 1850 267 millió 1900 406 millió *Korunk - 1930. Október http: //korunk. org/? q=node/5302 Növekedés: Alkalmazotti réteg KÖZÉPOSZTÁLY

CENTRUM PERIFÉRIA Élesen elkülönült egymástól centrum és periféria, melynek lemaradása nőt ezek e térségek

CENTRUM PERIFÉRIA Élesen elkülönült egymástól centrum és periféria, melynek lemaradása nőt ezek e térségek periférián maradtak. Skandinávia Közép-Európa Kelet-Európa Fejlődésük követte a centrumot lemaradva és kielégítette a Nyugat igényeit Az itteni fejlődést a centrum tőkéje és igényei határozták meg. A két ipari forradalom közel egy időben jelentkezett, a változások gyorsan zajlottak le. A régi és az új társadalom szerkezetegymás mellett, egymással összefonódva létezett (un, torlódó társadalom)

Érettségi feladatok

Érettségi feladatok

Mutassa be a források és ismeretei alapján a „vasútépítés forradalmát”! Válaszában térjen ki arra,

Mutassa be a források és ismeretei alapján a „vasútépítés forradalmát”! Válaszában térjen ki arra, hogyan hatott a vasútépítés a gazdaság egészének fejlődésére!

Stephenson vezetésével; a mozdony után hat vagon következett szénnel és liszttel, ezek után egy

Stephenson vezetésével; a mozdony után hat vagon következett szénnel és liszttel, ezek után egy vagon, melyben a vasút igazgatói és tulajdonosai foglaltak helyet személyzetükkel, ezt követte húsz szenes vagon, melyeket utasok számára alakítottak át, és zsúfolva voltak velük s végül hat, szénnel megrakott vagon. Darlington felé az út nagyon lejtett, s Stephenson elhatározta, hogy ezen a helyen kipróbálja a mozdony gyorsaságát; jelt adott, s miután tiszta lett az út, a sebességet óránként tizenöt mérföldre (24 km) növelte. Amikor a vonat megérkezett, Darlingtonban kiderült, hogy a vagonokban 450 utas volt, a vonat súlya pedig 90 tonnát tett ki. ”

A vasútvonalak hossza (km) Nagy. Britannia A többi európai ország USA 1840 1348 1577

A vasútvonalak hossza (km) Nagy. Britannia A többi európai ország USA 1840 1348 1577 4535 1850 10653 12851 1348 1860 16787 35075 14517

2014. Május 14. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (rövid) Igazolja a forrás és

2014. Május 14. A feladat az ipari forradalomhoz kapcsolódik. (rövid) Igazolja a forrás és ismeretei segítségével, hogy a vasútépítés az első ipari forradalom húzóágazata volt!

2009. május 14. A feladat a második ipari forradalomhoz kapcsolódik. (rövid) Mutassa be a

2009. május 14. A feladat a második ipari forradalomhoz kapcsolódik. (rövid) Mutassa be a források és ismeretei segítségével az autógyártás szerepét az ipari forradalom második hullámában! Válaszában elsősorban az új jelenségekre koncentráljon!

„Manapság sokkal kevesebbszer hallunk a „tömegtermelésről”, mint az „automatizálásról”. Pedig ugyanazon az elven épül

„Manapság sokkal kevesebbszer hallunk a „tömegtermelésről”, mint az „automatizálásról”. Pedig ugyanazon az elven épül fel mindegyik: gépek által előállított cserélhető részeket állítanak össze először egyszerűbb szerkezetekké, majd ezekből összeállítják a végterméket, az egészet. A fő különbség az, hogy a mechanikusan mozgatott futószalag esetében sokkal teljesebb az automatizálás; ahol az emberek valamikor munkagépeket irányítottak, azt a munkát most elektronikusan vezérlik, sokkal kevesebb emberrel, akik az elektronikára ügyelnek. ” (Charles Sorensen-nek, a Ford-gyár mérnökének visszaemlékezése; 1913)

Ipari forradalom fogalama: Az ipari forradalom húzóágazata Stephenson gépek gyár Az ipari forradalom előzményei:

Ipari forradalom fogalama: Az ipari forradalom húzóágazata Stephenson gépek gyár Az ipari forradalom előzményei: Szabad verseny Tömegtermelés vetésforgó kialakulása Gépek előállításának gépesítése forgácsológépek Szabványok sorozatgyártás Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az Ipari forradalomnak mely a XIX. században átformálta Európát is. Demográfiai változások Demográfiai robbanás urbanizáció Népesség szerkezetének változása gőzgép James Watt Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek