2015 2016 Eitim retim Yl 7 Snflar Aralk

  • Slides: 43
Download presentation
2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıflar Aralık Ayı Bilgi Yarışmasına Hoş Geldiniz

2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıflar Aralık Ayı Bilgi Yarışmasına Hoş Geldiniz

 Soru: 1 Türkçe Ben öldüm ağlamaktan Yarama su bağlamaktan Bağda yaprak kalmadı Yarama

Soru: 1 Türkçe Ben öldüm ağlamaktan Yarama su bağlamaktan Bağda yaprak kalmadı Yarama bağlamaktan” 1 - Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır? A)2 B)3 C) 4 D) 5

 Soru: 1 Türkçe CEVAP : A

Soru: 1 Türkçe CEVAP : A

 Soru: 2 Türkçe 2 - “Anlamaz mıyım” eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak

Soru: 2 Türkçe 2 - “Anlamaz mıyım” eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Geniş zaman – olumsuz – 1. tekil kişi B) Şimdiki zaman – soru – 3. tekil kişi C) İstek kipi – olumsuz – 1. çoğul kişi D) Geniş zaman – olumsuz soru – 1. tekil kişi

 Soru: 2 Türkçe CEVAP : D

Soru: 2 Türkçe CEVAP : D

 Soru: 3 Matematik

Soru: 3 Matematik

 Soru: 3 Matematik CEVAP : A

Soru: 3 Matematik CEVAP : A

 Soru: 4 Matematik

Soru: 4 Matematik

 Soru: 4 Matematik CEVAP : 1/3

Soru: 4 Matematik CEVAP : 1/3

 Soru: 5 İngilizce 5 ) What is Sally like ? sorusunun cevabı hangisi

Soru: 5 İngilizce 5 ) What is Sally like ? sorusunun cevabı hangisi olamaz? a)She is honest. b)She is helpful c)She is tall and thin with black eyes and black hair. d)She is a reliable girl. She never tells lie.

 Soru: 5 İngilizce CEVAP : C

Soru: 5 İngilizce CEVAP : C

 Soru: 6 İngilizce 6)“We …………………. to hairdresser’s yesterday but we didn’t ………to cinema.

Soru: 6 İngilizce 6)“We …………………. to hairdresser’s yesterday but we didn’t ………to cinema. Boşluklara gelecek kelimeler hangi şıkta verilmiştir? a)go/went b)go /goed c)went/go d)go / go

 Soru: 6 İngilizce CEVAP : C

Soru: 6 İngilizce CEVAP : C

 Soru: 7 Sosyal Bilg. 7 -) Mustafa Kemal’in girişimleri ile Sivas Kongresi sırasında

Soru: 7 Sosyal Bilg. 7 -) Mustafa Kemal’in girişimleri ile Sivas Kongresi sırasında çıkarılmaya başlanan ve milli mücadele sırasında da çıkarılmaya devam eden, Mustafa Kemal Paşa’nın ‘’benim gazetem’’ dediği gazetenin adını yazınız.

 Soru: 7 Sosyal Bilg. CEVAP : İrade-i Milliye

Soru: 7 Sosyal Bilg. CEVAP : İrade-i Milliye

 Soru: 8 Sosyal Bilg. 8 -) Gazete dergi gibi basın yayın organlarındaki yazı,

Soru: 8 Sosyal Bilg. 8 -) Gazete dergi gibi basın yayın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların devlet makamları tarafından incelenerek yasaklanmasına ne ad verilir? A- Tekzip B- Sansür C- RTÜK D- TÜİK

 Soru: 8 Sosyal Bilg. CEVAP : B

Soru: 8 Sosyal Bilg. CEVAP : B

 Soru: 9 Fen ve Tek. 9 -)

Soru: 9 Fen ve Tek. 9 -)

 Soru: 9 Fen ve Tek. CEVAP : D

Soru: 9 Fen ve Tek. CEVAP : D

 Soru: 10 Fen ve Tek. 10 -)

Soru: 10 Fen ve Tek. 10 -)

 Soru: 10 Fen ve Tek. CEVAP : D

Soru: 10 Fen ve Tek. CEVAP : D

 Soru: 11 Din Kül. 11 -) Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma

Soru: 11 Din Kül. 11 -) Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma gibi gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan aslı esası olmayan inançlara ne denir?

 Soru: 11 Din Kül. CEVAP : Batıl İnanç (Hurafe)

Soru: 11 Din Kül. CEVAP : Batıl İnanç (Hurafe)

 Soru: 12 Din Kül. 12 -) Oruca başlama vaktine ne denir?

Soru: 12 Din Kül. 12 -) Oruca başlama vaktine ne denir?

 Soru: 12 Din Kül. CEVAP : İmsak

Soru: 12 Din Kül. CEVAP : İmsak

 Soru: 13 Genel Kültür 13 -) Dinamiti icat eden ve her yıl adına

Soru: 13 Genel Kültür 13 -) Dinamiti icat eden ve her yıl adına çeşitli dallarda ödüller verilen ünlü bilim adamı kimdir?

 Soru: 13 Genel Kültür CEVAP : Alfred NOBEL

Soru: 13 Genel Kültür CEVAP : Alfred NOBEL

 Soru: 14 Genel Kültür 14 -) Yerçekimini bulan bilim adamı kimdir?

Soru: 14 Genel Kültür 14 -) Yerçekimini bulan bilim adamı kimdir?

 Soru: 14 Genel Kültür CEVAP : Isaac Newton

Soru: 14 Genel Kültür CEVAP : Isaac Newton

 Soru: 15 Genel Kültür 15 -) Geçtiğimiz günlerde Türk hava sahasını ihlal ettiği

Soru: 15 Genel Kültür 15 -) Geçtiğimiz günlerde Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen savaş uçağı hangi ülkeye aittir ?

 Soru: 15 Genel Kültür CEVAP : Rusya

Soru: 15 Genel Kültür CEVAP : Rusya

 Yedek Soru: 1 Türkçe Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili niteleyen bir kelime vardır? A)

Yedek Soru: 1 Türkçe Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili niteleyen bir kelime vardır? A) 19 Mayıs sevinçle kutlandı. B) Zavallı kadını içeriye almamışlar. C) Her şey mutlu bir hayat için. D) Bu boş laflarla kimseyi kandıramazsın.

 Yedek Soru: 1 Türkçe CEVAP : A

Yedek Soru: 1 Türkçe CEVAP : A

 Yedek Soru: 2 Matematik

Yedek Soru: 2 Matematik

 Yedek Soru: 2 Matematik CEVAP : 30

Yedek Soru: 2 Matematik CEVAP : 30

 Yedek Soru: 3 İngilizce She is a……………. girl. She is never late. a)lazy

Yedek Soru: 3 İngilizce She is a……………. girl. She is never late. a)lazy b)stingy c)shy d)punctual

 Yedek Soru: 3 İngilizce CEVAP : D

Yedek Soru: 3 İngilizce CEVAP : D

 Yedek Soru: 4 Sosyal Bil. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi tarihte

Yedek Soru: 4 Sosyal Bil. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

 Yedek Soru: 4 Sosyal Bil. CEVAP : 1927 yılında

Yedek Soru: 4 Sosyal Bil. CEVAP : 1927 yılında

 Yedek Soru: 5 Fen ve Tek. Sude sindirim sistemi organlarındaki kimyasal sindirim ile

Yedek Soru: 5 Fen ve Tek. Sude sindirim sistemi organlarındaki kimyasal sindirim ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırma sonuçlarını 3 farklı grafik ile gösteriyor. Grafiklerdeki sonuçlara göre Sude hangi sindirim sistemi organındaki kimyasal sindirim ile ilgili araştırma yapmıştır? 30 s A) Ağız B) Mide C) İnce Bağırsak D) Kalın bağırsak

 Yedek Soru: 5 Fen ve Tek. CEVAP : C

Yedek Soru: 5 Fen ve Tek. CEVAP : C

 Yedek Soru: 6 Din Kül. Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan

Yedek Soru: 6 Din Kül. Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar gücü yeten herkesin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu sadaka hangisidir?

 Yedek Soru: 6 Din Kül. CEVAP : Fıtır Sadakası (Fitre)

Yedek Soru: 6 Din Kül. CEVAP : Fıtır Sadakası (Fitre)