2 SVJETSKI RAT 1939 1945 Drugi svjetski rat

  • Slides: 16
Download presentation
2. SVJETSKI RAT (1939. – 1945. ) Drugi svjetski rat 1

2. SVJETSKI RAT (1939. – 1945. ) Drugi svjetski rat 1

Sadržaj Osvojene države prije rata Početak rata Osvajanja tijekom rata Trojni pakt Širenje rata

Sadržaj Osvojene države prije rata Početak rata Osvajanja tijekom rata Trojni pakt Širenje rata Uključenje SAD-a u rat Progoni židova Doba preokreta-prve kapitulacije Kraj 2. svjetskog rata Pitanja Drugi svjetski rat 2

Osvojene države prije rata Prije rata Hitler je osvojio : Austriju, Čehoslovačku, Saarsku oblast

Osvojene države prije rata Prije rata Hitler je osvojio : Austriju, Čehoslovačku, Saarsku oblast i Rajsko područje Drugi svjetski rat 3

Početak rata Rat je započeo 1. 9. 1939. g. Hitler zahtjeva područje grada Gdanjski

Početak rata Rat je započeo 1. 9. 1939. g. Hitler zahtjeva područje grada Gdanjski (Poljska) Napad na Poljsku Lažiran napad Poljske na Njemačku Prije napada Hitler je sklopio savez ne napadanja na SSSR Drugi svjetski rat 4

Osvajanja tijekom rata 1940. g. osvojena je: Danska, Norveška, zemlje Benelux-a, Francuska (višijevska Francuska)

Osvajanja tijekom rata 1940. g. osvojena je: Danska, Norveška, zemlje Benelux-a, Francuska (višijevska Francuska) “Morski lav” – šifra za napad na Veliku Britaniju Velika Britanija – prvi veliki poraz Hitlera (Churchil) Drugi svjetski rat 5

Trojni pakt U jesen 1940. g. Italija, Njemačka i Japan zaključuju Trojni pakt u

Trojni pakt U jesen 1940. g. Italija, Njemačka i Japan zaključuju Trojni pakt u Berlinu Drugi svjetski rat 6

Širenje rata 1940. g. završilo je razdoblje lažnog mira Njemačka napada Dansku i Norvešku

Širenje rata 1940. g. završilo je razdoblje lažnog mira Njemačka napada Dansku i Norvešku (Kvislinška država), zemlje Beneluxa Preko teritorija država Beneluxa, Hitler napada Francusku Napad na SSSR, Crvena armija stvara protunapad i Nijemci su istjerani iz Moskve Drugi svjetski rat 7

Uključenje SAD-a u rat Pearl Harbor – američka pomorska baza, glavne američke pacifičke flote

Uključenje SAD-a u rat Pearl Harbor – američka pomorska baza, glavne američke pacifičke flote Nalazi se na Havajima 7. 12. 1941. - Japan napao Pearl Harbor Većina naoružanja uništeno i spaljeno 8. 12. 1941. - SAD ulazi u rat Drugi svjetski rat 8

Drugi svjetski rat 9

Drugi svjetski rat 9

Progoni židova Od početka 2. svjetskog rata, Židovi su progonjeni Holokaust- genocid između 1933.

Progoni židova Od početka 2. svjetskog rata, Židovi su progonjeni Holokaust- genocid između 1933. i 1945. , u to vrijeme ubijeno oko 6 milijuna Židova Odlazak u geto Osnovani su koncetracijski logori 27. 1. 1945. sovjetska vojska je spasila oko 7. 000 Židova koje su Nijemci ostavili Drugi svjetski rat 10

Doba preokreta- prve kapitulacije Sredinom 1942. g. Trojni pakt je bio na vrhuncu Potkraj

Doba preokreta- prve kapitulacije Sredinom 1942. g. Trojni pakt je bio na vrhuncu Potkraj 1942. g. događale su se odlučne bitke Kapitulacija Italije 8. 9. 1943. g. Hitler spašava Mussolinija Konferencija u Teheranu 1943. g. ( Roosvelt, Churchill, Staljin) Drugi svjetski rat 11

 Veljača 1945. odlučena je sudbina Njemačke nakon 2. svjetskog rata Njemačka potpisuje bezuvjetnu

Veljača 1945. odlučena je sudbina Njemačke nakon 2. svjetskog rata Njemačka potpisuje bezuvjetnu kapitulaciju, a njen teritorij se dijeli na 4 okupacijske zone Staljin obećaje da će sudjelovati u ratu protiv Japana Drugi svjetski rat 12

Kraj 2. svjetskog rata 8. 5. 1945. – bezuvjetna kapitulacija Njemačke Uoči pada Berlina,

Kraj 2. svjetskog rata 8. 5. 1945. – bezuvjetna kapitulacija Njemačke Uoči pada Berlina, Hitler izvršava samoubojstvo Rat završava u Europi, ali se i dalje vodi na Dalekom istoku 6. 8. 1945. bačena je prva atomska bomba na Hirošimu 2. 9. 1945. kapitulira Japan- 2. svjetski rat završava Drugi svjetski rat 13

Pitanja 1) Koja je područja Hitler osvojio prije rata? 2) Što je Pearl Harbour

Pitanja 1) Koja je područja Hitler osvojio prije rata? 2) Što je Pearl Harbour i gdje se nalazi? 3) Što je Holokaust? 4) Kada se dogodila kapitulacija Italije? 5) Kada završava 2. svjetski rat? Drugi svjetski rat 14

Drugi svjetski rat 15

Drugi svjetski rat 15

By: Mia Vuk 8. a Drugi svjetski rat 16

By: Mia Vuk 8. a Drugi svjetski rat 16