2 Pruanje usluge pomonika u nastavistrunoga komunikacijskog posrednika

  • Slides: 5
Download presentation
2. Pružanje usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju Uprava

2. Pružanje usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama 1

Naziv natječaja: Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga

Naziv natječaja: Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2021. /2022. šk. godinu Cilj: Ø osigurati usluge pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju tijekom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti odgojnoobrazovnog procesa Ø podržati projekte udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju 2

Rezultati prethodnog natječaja: Ø odobrena su sredstva za sve pristigle prijave, odnosno 65 prijavljenih

Rezultati prethodnog natječaja: Ø odobrena su sredstva za sve pristigle prijave, odnosno 65 prijavljenih projekta udruga na Javnom pozivu, a što uključuje 516 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za 595 učenike s teškoćama u razvoju Ø prihvatljivi prijavitelji: udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj Ø ukupna vrijednost osiguranih sredstava udrugama za pružanje usluge pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2020. /2021. iznosila je = 24. 857. 587, 09 kn 3

Najavljujemo uskoro raspisivanje otvorenog javnog poziva: • Javni poziv za prijavu • Ukupna vrijednost

Najavljujemo uskoro raspisivanje otvorenog javnog poziva: • Javni poziv za prijavu • Ukupna vrijednost osiguranih projekata udruga koje sredstva udrugama za Javni pružaju usluge pomoćnika poziv za prijavu projekata u nastavi i stručnoga udruga koje pružaju usluge komunikacijskog pomoćnika u nastavi i stručnoga posrednika učenicima s komunikacijskog posrednika teškoćama u razvoju za učenicima s teškoćama u razvoju 2021. /2022. šk. godinu za 2021. /2022. šk. godinu = 20. 747. 143, 00 kn 4

https: //mzo. gov. hr • telefon: +385 (1) 4569 000 • faks: +385 (1)

https: //mzo. gov. hr • telefon: +385 (1) 4569 000 • faks: +385 (1) 4594 301 • Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 5