2 Konu Mustafa Kemalin ocukluk Dnemi ve renim

  • Slides: 8
Download presentation
2. Konu Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

2. Konu Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

Selanik ve Mustafa Kemal Okuma yazma bilen, eğitimli ve kültürlü insanlar olan Ali Rıza

Selanik ve Mustafa Kemal Okuma yazma bilen, eğitimli ve kültürlü insanlar olan Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım çocuklarının eğitimine önem veren kişilerdi.

Selanik ve Mustafa Kemal Mustafa’nın Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği SELANİK, İşlek bir sahip Rumeli'deki

Selanik ve Mustafa Kemal Mustafa’nın Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği SELANİK, İşlek bir sahip Rumeli'deki gelişmiş Osmanlı şehirlerinden biriydi Avrupa ile demir yolu bağlantısı var Çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar birlikte yaşardı. Zengin kültürel yapı. Batı’dan gelen fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir ortam mevcuttur. Avrupa’da çeşitli dilde basılan gazete, dergi, kitapları takip etme imkanı vardı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik

Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi Harp Okulu 1902 Teğmen Harp Akademisi 1905 Kurmay Yüzbaşı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Şemsi Efendi Okulu Modern okul Selanik Mülkiye Rüştiyesi Manastır

Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Şemsi Efendi Okulu Modern okul Selanik Mülkiye Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi Edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey Tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey Ömer Naci-Hitabet Harp Okulu Teğmen Rütbesi Selanik Askeri Rüştiyesi Matematik öğretmeni Kemal adı Fransızca Öğretmeni Nakiyüddin Bey Harp Akademisi Kurmay Yüzbaşı Memleket meseleleriyle ilgileme

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler 19. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinin içinde

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler 19. Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durum Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edemediği 1897 Türk-Yunan Savaşı Öğretmenleri; Yüzbaşı Mustafa Bey, Fransızca Öğretmeni Nakiyüddin Yücekök, Tarih Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Fransız İhtilali ve okuduğu yerli ve yabancı yazarlar

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler

Mustafa Kemal’in Hayatını Etkileyen Şehirler ÖĞRENCİ OLARAK BULUNDUĞU SUBAY OLARAK BULUNDUĞU SELANİK MANASTIR İSTANBUL

Mustafa Kemal’in Hayatını Etkileyen Şehirler ÖĞRENCİ OLARAK BULUNDUĞU SUBAY OLARAK BULUNDUĞU SELANİK MANASTIR İSTANBUL ŞAM TRABLUSGARP SOFYA