19032015 Streekoverleg ZuidOost Vlaanderen Werkplekleren en kennisoverdracht Generatiebril

  • Slides: 33
Download presentation
19/03/2015 – Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen ‘Werkplekleren en kennisoverdracht’ Generatiebril. be - Pascal. Roskam@Ho. Gent.

19/03/2015 – Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen ‘Werkplekleren en kennisoverdracht’ Generatiebril. be - Pascal. [email protected] Gent. be

Kennisoverdracht: niet altijd evident… “Mijn oudere collega’s verwachten dat ik met nieuwe ideeën kom.

Kennisoverdracht: niet altijd evident… “Mijn oudere collega’s verwachten dat ik met nieuwe ideeën kom. Maar wanneer ik iets tracht te veranderen aan hun routineuze en traditionele werkwijze, stoot ik op veel verontwaardiging en weerstand. ” (stagiair, 23 jaar) “Ik vind dat oudere medewerkers niet gerespecteerd worden door jongere werknemers. Ze denken alles te weten maar eigenlijk is dit niet zo. De jongeren willen van de ouderen niets meer leren. ” (magazijnier, 53 jaar)

Kijken door de generatiebril: Geen wondermiddel, maar het kan helpen…

Kijken door de generatiebril: Geen wondermiddel, maar het kan helpen…

Hoe dan wel?

Hoe dan wel?

Programma • • Intro op wat ‘generatiedenken’ is en inhoudt Concreet: een filmpje als

Programma • • Intro op wat ‘generatiedenken’ is en inhoudt Concreet: een filmpje als ‘eye-opener’ Ideaaltypische kenmerken van elke generatie Concreet aan de slag op de werkvloer

Iedereen praat over generaties

Iedereen praat over generaties

De Generatiebril… Elke generatie kijkt anders. 0 pvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de

De Generatiebril… Elke generatie kijkt anders. 0 pvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.

Wat zijn generaties? (leef)tijdsgenoten verbonden door: • Gedeelde levensgeschiedenis • Gedeelde invloed en beleving

Wat zijn generaties? (leef)tijdsgenoten verbonden door: • Gedeelde levensgeschiedenis • Gedeelde invloed en beleving van de tijdsgeest • Een gedeelde reactie op die tijdsgeest • Een gedeelde mentale, emotionele en fysieke ontwikkeling (samen doorlopen van de verschillende leeftijdsgroepen)

Generaties: een bijzondere reactie op de tijdsgeest Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties: een bijzondere reactie op de tijdsgeest Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties vormen een ‘grondlaag’

Generaties vormen een ‘grondlaag’

We onderscheiden 4 generaties (volgens de Nederlandse indeling)

We onderscheiden 4 generaties (volgens de Nederlandse indeling)

Generaties: geen strikte scheiding Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties: geen strikte scheiding Bron: Miet Timmers, generatielink

Generaties: Er worden meerdere indelingen gehanteerd!

Generaties: Er worden meerdere indelingen gehanteerd!

Eye-opener Filmmateriaal dat aanzet tot nadenken: http: //generatiebril. hogent. be/aan-de-slag/startend/generatiefilmpjes

Eye-opener Filmmateriaal dat aanzet tot nadenken: http: //generatiebril. hogent. be/aan-de-slag/startend/generatiefilmpjes

Herkenbaar? Hoe hier mee aan de slag?

Herkenbaar? Hoe hier mee aan de slag?

Generaties - enkele ideaaltypische kenmerken Op de volgende dia’s omschrijven we een aantal ‘typische’

Generaties - enkele ideaaltypische kenmerken Op de volgende dia’s omschrijven we een aantal ‘typische’ kenmerken voor elke generatie. Opgelet: zie het als ‘ideaaltypes’, niet als ‘stereotypes’

Ideaaltypische kenmerken Protestgeneratie (° 1941 - 1955) nu 60 tot 74 jaar 1. 2.

Ideaaltypische kenmerken Protestgeneratie (° 1941 - 1955) nu 60 tot 74 jaar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nog maar beperkt aanwezig op de arbeidsmarkt Ervaring als een belangrijke troef trots op transformerende kracht: veel bereikt! Voelen zich vaak in het defensief gedrukt m. b. t. maatschappelijke thema’s (pensioenen, anciënniteit, …) Hechten belang aan visie en inhoud Willen (elkaar) overtuigen, vaak via (abstracte) discussies Vinden leiding belangrijk, maar vaak allergie voor teveel autoriteit Sociaal vaardig - handig in organisatiepolitiek Statusgevoelig Eerder serieus en beleefd (afwachtend, vaak wat afstandelijk) Gericht op sfeer en samenhorigheid Corrigeren (elkaar) voorzichtig Andere generaties ervaren hun vaak als dominant

Ideaaltypische kenmerken Generatie X (° 1956 -1970) nu 45 tot 59 jaar 1. 2.

Ideaaltypische kenmerken Generatie X (° 1956 -1970) nu 45 tot 59 jaar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zal grote groep blijven op de arbeidsmarkt (‘langer werken’) Plukten de vruchten democratisering hoger onderwijs Vrouwen massaal op de arbeidsmarkt: tweeverdienersgezin als norm Bescheiden (doe ‘gewoon’) Verbindende generatie: zijn gericht op anderen balanszoekers (team, organisatie, familie, werk/privé) Oog voor diversiteit: benutten constructief verschillen Vinden leiding nemen niet makkelijk Delen verantwoordelijkheid voor samenwerken en doelrealisering Focus op kwaliteit en professionaliteit Eerder risico-avers (nadruk op wat bewezen heeft te werken) Consciëntieus en kostenbewust

Ideaaltypische kenmerken Pragmatische generatie (° 1971 -1985) nu 30 tot 44 jaar 1. 2.

Ideaaltypische kenmerken Pragmatische generatie (° 1971 -1985) nu 30 tot 44 jaar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. kregen als kind veel kansen – maar: keuzestress Eerste generatie studenten die ‘internationaal ging’ Soms ‘Me-generation’ genoemd Zelfontplooiing is belangrijk: wat ze doen moet aansluiten bij wie ze zijn vaak de motor van verandering brachten computer, internet, snelle communicatie op de werkvloer Steken de “X-ers” soms voorbij op hiërarchisch vlak Ze zijn analytisch zeer sterk Sterk in het interactief communiceren en netwerken Gericht op versnellen van besluitvormingsprocessen (‘pragmatisch’) Ze leren continu, liefst al uitvoerend (‘pragmatisch’) Willen rechtstreekse feedback en direct verbeteren (‘pragmatisch’) Aanpassers: haken snel af bij tegenwind, gaan confrontatie uit de weg Weinig geduld

Ideaaltypische kenmerken Generatie Y (° 1986 -2000) nu 15 tot 29 jaar 1. 2.

Ideaaltypische kenmerken Generatie Y (° 1986 -2000) nu 15 tot 29 jaar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. “Ketnet”-generatie - applausgeneratie Veroorzaken ‘schok’ op de werkvloer Hoge verwachtingen naar werkgever toe Prioriteit één in werk = goede combinatie arbeid en privéleven/gezin Hechten veel belang aan sociale sfeer, carrièremogelijkheden, boeiende jobinhoud Veel nood aangepaste feedback en ondersteuning Communiceren veel en tegelijk: open, direct en informeel Voelen zich gelijkwaardig: ze willen meteen kunnen meedoen Slimste generatie op vlak van multimedia en dat weten ze ook kunnen heel snel kennis en informatie opzoeken Kijken over grenzen van organisaties en bevorderen daarmee innovatie Zijn intuïtief en voelen snel aan of iets wel of niet echt is Op het werk: sterkst groepsgericht - samen werken, samen lunchen, samen feesten employee experience’ – is essentieel voor deze generatie

Concrete tips m. b. t. Werkplekleren & kennisoverdracht

Concrete tips m. b. t. Werkplekleren & kennisoverdracht

En wat nu? We herkennen dit in onze organisatie. Welke stappen kunnen we zetten

En wat nu? We herkennen dit in onze organisatie. Welke stappen kunnen we zetten om performantere team te krijgen? En dus meer tevreden klanten?

Alle generaties willen (psychologisch contract) • Respect & waardering • Kansen krijgen om bij

Alle generaties willen (psychologisch contract) • Respect & waardering • Kansen krijgen om bij te dragen • Gevoel tot de organisatie te behoren

1. Bouw een ‘waardengedreven’ organisatie • Bepaal samen met de medewerkers een beperkte set

1. Bouw een ‘waardengedreven’ organisatie • Bepaal samen met de medewerkers een beperkte set van waarden (die ertoe doen en dus gedragen worden) • Laat medewerkers/generaties de waarden vertalen in een aantal concrete gedragingen Voorbeelden: Gemeente Schilde FOD Sociale Zekerheid

2. Maak werk van communicatie tussen generaties • Leer ‘generaties op de werkvloer’ elkaars

2. Maak werk van communicatie tussen generaties • Leer ‘generaties op de werkvloer’ elkaars handleiding kennen: wat vinden ze belangrijk, hoe willen ze behandeld worden, waar ergeren ze zich aan, … • Breng zowel ‘kwaliteiten’ als ‘irritaties/allergieën’ in beeld en debatteer erover. • Laat generaties van hieruit elkaar helpen bij het bereiken van elkaar behoeften (begrip, compromissen, …)

3. Teams: bouw diversiteit standaard in • De beste teams zijn ‘diverse’ teams: leeftijd,

3. Teams: bouw diversiteit standaard in • De beste teams zijn ‘diverse’ teams: leeftijd, geslacht, … • Mix teams (loopbaanmobiliteit, projecten, …) • Mix teams ook via sociale activiteiten (via bijv. samenwerken op een informele manier, bijv. teamdag, sportdag, quiz, teambuilding…) • Bouw in bij personeelsplanning (zorg voor evenwicht in generaties)

4. Reversed mentoring Het kan nog beter! Zorg dat ‘jong’ iets kan/mag/moet leren aan

4. Reversed mentoring Het kan nog beter! Zorg dat ‘jong’ iets kan/mag/moet leren aan ‘ervaren’ collega (formaliseer zonodig in POP) Klassiek peter/meterschap ‘jong’ leert van ‘ervaren’ = dik oké Tip: Hou rekening met ‘leerstijlen’ of ‘leervoorkeuren’ van generaties

5. Ga voor ‘generatiesensitief’ leiderschap Wat alle medewerkers verwachten Coaching, ondersteuning, luisterbereidheid, empathie, openheid,

5. Ga voor ‘generatiesensitief’ leiderschap Wat alle medewerkers verwachten Coaching, ondersteuning, luisterbereidheid, empathie, openheid, eerlijkheid en integriteit Wat jonge medewerkers specifiek verwachten • • • (veel) (constructieve) feedback die stimuleert & motiveert Autonomie maar met grenzen (geeft energie) Sturing, regels en heldere planning Stimuleren van goede samenwerking tussen collega’s Zorgen voor positieve werksfeer

Tot slot: wat biedt generatiebril. be?

Tot slot: wat biedt generatiebril. be?

Waarom? Wat? De generatiebril… • onthullen generatieverschillen en gelijkenissen – subtiele culturele maatschappelijke kenmerken

Waarom? Wat? De generatiebril… • onthullen generatieverschillen en gelijkenissen – subtiele culturele maatschappelijke kenmerken • Toekomst via positieve instrumenten - inzicht tussen generaties verhogen - samenwerking verbeteren - bevorderen en verbeteren van de communicatie

Waarom? Wat? Toekomst Generatiebril bestaat uit: • Eenvoudige website met praktische tools bruikbaar in

Waarom? Wat? Toekomst Generatiebril bestaat uit: • Eenvoudige website met praktische tools bruikbaar in diverse werkcontexten en voor/met verschillende doelgroepen • 3 grote rubrieken: – In-zicht – Generatiescan – Aan de slag • www. generatiebril. be

Wat heeft de Generatiebril te bieden tot eind 2015? Aanbod? Gratis dienstverlening: - advies,

Wat heeft de Generatiebril te bieden tot eind 2015? Aanbod? Gratis dienstverlening: - advies, ondersteuning en consultancy - Verzorgen van workshops in organisaties - Train the trainer aanbod

contact Pascal Roskam An Vergison Steven Brandt wise@hogent. be Ho. Gent Faculteit Mens &

contact Pascal Roskam An Vergison Steven Brandt [email protected] be Ho. Gent Faculteit Mens & Welzijn Opleiding Sociaal Werk - personeelswerk