1848 JARO NROD Jaro nrod 1848 srie revoluc

  • Slides: 15
Download presentation
1848 JARO NÁRODŮ

1848 JARO NÁRODŮ

Jaro národů – 1848 = série revolucí v Evropě � vyvrcholení snah o vznik

Jaro národů – 1848 = série revolucí v Evropě � vyvrcholení snah o vznik občanské společnosti a odstranění posledních přežitků feudalismu (někde i o sjednocení) � � Příčiny: �postup průmyslové revoluce �chyběla politická práva a národní svoboda �celoevropská neúroda a průmyslová krize

Revoluce v Itálii Snaha překonat roztříštěnost Itálie (v čele Sardinské království) � Sever =

Revoluce v Itálii Snaha překonat roztříštěnost Itálie (v čele Sardinské království) � Sever = boj proti rakouským okupantům + jih = odstranit absolutismus a zpátečnictví � Leden 1848 vzpoura na Sicílii - král přinucen zavést ústavu � Roste nespokojenost s rakouskou nadvládou = válka -> bitva u Custozy (Radecký) � Vyhnání papeže z Říma - Řím prohlášen republikou � 1849 dobytí Říma -> Rakousko udrželo nadvládu = ke sjednocení Itálie nedošlo �

� Význam revoluce: a) rozšíření ideálů občanských svobod a demokracie do širokých vrstev společnosti

� Význam revoluce: a) rozšíření ideálů občanských svobod a demokracie do širokých vrstev společnosti b) poprvé otevřené vyhlášení požadavku sjednocení Giuseppe Garibaldi v roce 1866

� � � Po revoluci v roce 1830 u moci především velkopodnikatelé, politická práva

� � � Po revoluci v roce 1830 u moci především velkopodnikatelé, politická práva byla omezena = nespokojenost Opozice pořádá shromáždění (bankety) V únoru 1848 jeden z banketů zakázán = povstání Pouliční boje na barikádách král Ludvík Filip emigroval Vyhlášena republika (2. republika), u moci liberálové, demokraté � vyhlášena rovnost, všeobecné volební právo � sociální práva – zkrácena pracovní doba � Nátlak socialistů = zřízeny národní dílny Revoluce ve Francii

One of the first Daguerreotype, showing barricades during June Days Uprising.

One of the first Daguerreotype, showing barricades during June Days Uprising.

Nová ústava a konec druhé republiky V nových volbách liberalisté odmítly další radikální požadavky

Nová ústava a konec druhé republiky V nových volbách liberalisté odmítly další radikální požadavky � Zrušeny národní dílny = nové povstání dělníků tvrdě potlačeno � V listopadu nová ústava – značné pravomoci prezidenta � Vétězem prezidentských voleb synovec Napoleona Ludvík Napoleon � 1851 svou moc označil za neomezenou a 1852 provedl státní převrat, prohlásil se císařem Napoleonem III. (1852 – 1870) � Vládl stylem zvaným bonapartismus (tvrdá vláda + sliby a drobnější ústupky) �

Revoluce v Německu Boj za občanská práva a sjednocení zemí Německého spolku � Revoluce

Revoluce v Německu Boj za občanská práva a sjednocení zemí Německého spolku � Revoluce studentů a dělníků v Berlíně a v Prusku = slib ústavy a reforem � Zasedání parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem � � Cílem sjednotit Německo � Spory o podobu země (velkoněmecko x maloněmecko) � Vyhlášena konstituční monarchie � Koruna nabídnuta pruskému císaři Fridrichu Vilémemovi IV. – ten odmítá. � Povstání republikánů na jaře 1849 v Porýní, Drážďanech = potlačení a návrat k situaci před revolucí (místně povoleny občanské svobody)

Výsledky revolucí � � � � Ve většině Evropy definitivně zrušen feudalismus a poddanství

Výsledky revolucí � � � � Ve většině Evropy definitivně zrušen feudalismus a poddanství Občanská práva zaručena jen omezeně (Francie, Prusko) Reforma soudnictví a správy Neukončen sjednocovací proces (Německo, Itálie) Neřešena národnostní situace v mnohonárodnostních státech (Rakousko). Návrat k poměrům před revolucí už nebyl možný. Zrychleno zprůmyslňování střední Evropy (v čele Západ x Balkán a východní Evropa zaostává)

English: The caricature refers to the Carlsbad Decrees, which were implemented at the behest

English: The caricature refers to the Carlsbad Decrees, which were implemented at the behest of Clemens Prince von Metternich. The decrees suppressed (national/liberal) student fraternities and imposed tight restrictions on freedom of expression. Contemporary lithograph mocking the new restrictions on the press and free expression. The sign on the wall behind the table reads: "Important question to be considered in today's meeting: 'How long will we be allowed to think? '" The sign in the upperright corner lists the rules of the Thinkers' Club: "I. The president opens the meeting at precisely 8 a. m. / II. The first rule of a learned society is silence. / III. So that no member, having made full use of his tongue, will end up in prison, muzzles will be distributed upon entry. / IV. The object of discussion, which through mature reflection should be thoroughly discussed at each meeting, will be clearly written in capital letters on

Shromáždění představitelů českého národa dne 11. března 1848 ve Svatováclavských lázních v Praze předložilo

Shromáždění představitelů českého národa dne 11. března 1848 ve Svatováclavských lázních v Praze předložilo národní a politické požadavky

Bombardování Prahy vojskem generála Windischgrätze roku 1848

Bombardování Prahy vojskem generála Windischgrätze roku 1848