18 Yzyl Fransz Devrimi 1789 18 yzyl boyunca

  • Slides: 8
Download presentation
18. Yüzyıl Fransız Devrimi (1789) 18. yüzyıl boyunca aristokratik devlet (özellikle savaş finansmanları için)

18. Yüzyıl Fransız Devrimi (1789) 18. yüzyıl boyunca aristokratik devlet (özellikle savaş finansmanları için) burjuvaziye mali anlamda giderek daha çok bağımlı hale gelmiştir. Mali/ekonomik anlamda güçlenen burjuvazinin siyasal alanlardan yoksun bırakılması önemli bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Halkın geri kalanları için de savaşlar, ağır vergiler, işsizlik, yoksulluk, saray harcamaları ve keyfi yönetim ciddi bir rahatsızlık kaynağı haline gelmiştir. Devrim bu koşulların sonucunda yaygın bir ayaklanma olarak gerçekleşmiştir

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Tüm insanların eşit olduğu Yasa önünde

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Tüm insanların eşit olduğu Yasa önünde eşitlik Düşünce özgürlüğü Basın özgürlüğü Özel mülkiyetin dokunulmazlığı Dengeli vergi dağılımı İç gümrük duvarlarının indirilmesi Direnme hakkı

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik J. Locke Siyasal

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik J. Locke Siyasal Eşitlik (Demokratik Haklar) Liberal Ekonomi

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Varsıl, beyaz, erkekleri kapsıyor. Kadınlar ve

18. Yüzyıl İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) Varsıl, beyaz, erkekleri kapsıyor. Kadınlar ve işçilere tanınmıyor kimi haklar

Devrim Sonrası 18. Yüzyıl Öfkeliler (yoksullar) Jakobenler (burjuva radikaller, küçük burjuvazi) Jirondenler (burjuva liberal

Devrim Sonrası 18. Yüzyıl Öfkeliler (yoksullar) Jakobenler (burjuva radikaller, küçük burjuvazi) Jirondenler (burjuva liberal ve ılımlılar, büyük sermaye sahipleri)

18. Yüzyıl Devrim Sonrası Meşruti Monarşi (1789 -92) Terör Dönemi (1793 -94) Direktuvar Dönemi

18. Yüzyıl Devrim Sonrası Meşruti Monarşi (1789 -92) Terör Dönemi (1793 -94) Direktuvar Dönemi (1794 -1799)

Fransız Devrimi (1789) 18. Yüzyıl Babeuf (Eşitlerin manifestosu) (1796) -herkes eşit doğar demek yetmez,

Fransız Devrimi (1789) 18. Yüzyıl Babeuf (Eşitlerin manifestosu) (1796) -herkes eşit doğar demek yetmez, yaşamında da eşit olmalıdır -toprakta özel mülkiyet olmaz, toprak kimsenin malı değildir -birçok insanın, bir azınlığın emrinde ve keyfi için çalışması son bulmalıdır -eğitim-öğretim herkes için olmalı

18. Yüzyıl Devrim Sonrası Napolyon Dönemi (1794 -1815)

18. Yüzyıl Devrim Sonrası Napolyon Dönemi (1794 -1815)