16 10 2013 Sme kola s nzvom kola

  • Slides: 12
Download presentation
16. 10. 2013 Sme škola s názvom „ Škola podporujúca zdravie“. Náš projekt sme

16. 10. 2013 Sme škola s názvom „ Škola podporujúca zdravie“. Náš projekt sme nazvali „Týždeň zdravého maškrtenia“. Počas školského roka sa snažíme podporovať zdravý životný štýl žiakov našej školy rôznymi aktivitami. Pri príprave akcií spolupracujeme so školskou jedálňou. Jeden takýto týždeň sme pripravili aj pre Vás. Školský rok 2013/2014 Považská Bystrica

Zdravie je dar, od ktorého závisí kvalita života. Väčšina z nás ho dostane do

Zdravie je dar, od ktorého závisí kvalita života. Väčšina z nás ho dostane do vienka a našou úlohou by malo byť chrániť ho.

Aktivity : 1. Rozhlasová relácia 2. Tvorivé dielne v triedach 3. Mliečny bufet 4.

Aktivity : 1. Rozhlasová relácia 2. Tvorivé dielne v triedach 3. Mliečny bufet 4. Súťaž tvorivosti v triedach Projektu sa zúčastnili žiaci I. stupňa v počte 130 žiakov.

A takto to začalo. . . V stredu sa s príchodom každého žiaka začalo

A takto to začalo. . . V stredu sa s príchodom každého žiaka začalo vo vestibule školy rozvidnievať. Uhádnete prečo?

1. Rozhlasová relácia Vedúca školskej jedálne nám ochotne pripravila rozhlasovú reláciu na tému: mlieko

1. Rozhlasová relácia Vedúca školskej jedálne nám ochotne pripravila rozhlasovú reláciu na tému: mlieko a mliečne výrobky Takto sa pripravovala. . .

2. Tvorivé dielne v triedach Na tento deň sme sa pripravovali niekoľko dní vopred.

2. Tvorivé dielne v triedach Na tento deň sme sa pripravovali niekoľko dní vopred. Nosili sme do školy prázdne obaly z mlieka a mliečnych výrobkov. • Zhotov reklamný pútač na propagáciu mlieka • Vytvor najoriginálnejší priestorový model z obalov mliečnych výrobkov

A takto vyzerala výstava. . .

A takto vyzerala výstava. . .

3. Mliečny bufet Ochutnávka mliečnych kokteilov sa uskutočnila v školskej jedálni. Chutilo všetkým. .

3. Mliečny bufet Ochutnávka mliečnych kokteilov sa uskutočnila v školskej jedálni. Chutilo všetkým. . . A bolo sa aj na čo pozerať.

4. Súťaž tvorivosti v triedach Videli ste ju? A to nebolo všetko. . .

4. Súťaž tvorivosti v triedach Videli ste ju? A to nebolo všetko. . .

Ďakujeme za pozornosť Žiaci a pani učiteľky I. stupňa ZŠ Rozkvet 2047 Považská Bystrica

Ďakujeme za pozornosť Žiaci a pani učiteľky I. stupňa ZŠ Rozkvet 2047 Považská Bystrica