12 Hafta AVRUPADA SOSYAL HZMET UYGULAMALARI Polonyada Sosyal

  • Slides: 8
Download presentation

12. Hafta AVRUPA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

12. Hafta AVRUPA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Polonya’da Sosyal Çalışma • Refah devletinden karma refaha • Sosyal çalışmanın Polonya'daki kısa tarihi

Polonya’da Sosyal Çalışma • Refah devletinden karma refaha • Sosyal çalışmanın Polonya'daki kısa tarihi • Polonya’daki siyasal değişimler ve sosyal politikaya etkileri • ‘Yeni’ ve ‘mesleksel’ sosyal etkinlik şeklindeki sosyal çalışma • Sosyal çalışmanın değer ve sorumlulukları • Bilimsel düşünmenin ve akademik eğitimin rolü • Etkin bir sosyal çalışmanın kısıtlılık ve olanakları

Finlandiya’da Sosyal Çalışma • Finlandiya’da sosyal politika ve sosyal güvenliğin gelişimi • Toplumda refah

Finlandiya’da Sosyal Çalışma • Finlandiya’da sosyal politika ve sosyal güvenliğin gelişimi • Toplumda refah ve güvenliği sağlamanın yönetsel araçları olarak sosyal politika, sosyal bakım ve sosyal çalışma • Toplumda refahın sağlanması • Sosyal çalışmada felsefe, yaklaşım ve başlıca yöntemler • Sosyal çalışma araştırmaları, sosyal çalışmada bilginin ve bilgi aktarımının rolü

Finlandiya’da Sosyal Çalışma • Sosyal çalışmanın mesleksel statüsü ve ahlaki standartları • Sosyal çalışmada

Finlandiya’da Sosyal Çalışma • Sosyal çalışmanın mesleksel statüsü ve ahlaki standartları • Sosyal çalışmada etik ilkeler • Finlandiya’da sosyal çalışma uygulamalarının kapsamı • Önemli gelişmelere bir örnek: Çocuk Refahı Yasası Reformu • Gelecek

Sosyal Çalışmanın Değişen Yüzü: Norveç • Batı’ya bakış • Bürokrasi, yerel yönetim ve uygulamada

Sosyal Çalışmanın Değişen Yüzü: Norveç • Batı’ya bakış • Bürokrasi, yerel yönetim ve uygulamada sınırlılıklar • Refah toplumu • Araştırma bulguları: çocuk refahı ve korumasıyla ilgili bir olgu

İsveç’te Sosyal Çalışma • İsveç’te sosyal çalışmanın başlıca alanları-birey ve aile hizmetleri • Sosyal

İsveç’te Sosyal Çalışma • İsveç’te sosyal çalışmanın başlıca alanları-birey ve aile hizmetleri • Sosyal yardım • Çocuk ve gençlik refahı • Madde bağımlılığı tedavisi • Sosyal hizmetler dışındaki sosyal çalışma • Eğitim • Geçiş dönemindeki İsveç sosyal çalışması • Uzmanlaşma • Kanıta dayalı uygulama • Yeni kamu yönetimi

Kaynak • Avrupa’da Sosyal Çalışma, 16 Ülke Örneği. Ed: Peter Erath, Brian Littlechild. Sabev

Kaynak • Avrupa’da Sosyal Çalışma, 16 Ülke Örneği. Ed: Peter Erath, Brian Littlechild. Sabev Yayınları.