12 Elads Sznhidrognek heteroatommal Halognezett sznhidrognek Fmorganikus vegyletek

  • Slides: 19
Download presentation
12. Előadás Szénhidrogének heteroatommal: Halogénezett szénhidrogének. Fémorganikus vegyületek.

12. Előadás Szénhidrogének heteroatommal: Halogénezett szénhidrogének. Fémorganikus vegyületek.

C 60 KLASZTER H. W. Kroto, R. E. Smalley (1984, Nobel díj 1996, R.

C 60 KLASZTER H. W. Kroto, R. E. Smalley (1984, Nobel díj 1996, R. F. Curl) GRAFIT Lézer C 60 R. Buckminster Fullerén Socceiballen footballen

Sir Harold Walter Kroto (Budapest, 2001)

Sir Harold Walter Kroto (Budapest, 2001)

SZÉNVEGYÜLETEK HETEROATOM(OK)KAL ÁTTEKINTÉS Két heterofunkciós csoport Egy heterofunkciós csoport

SZÉNVEGYÜLETEK HETEROATOM(OK)KAL ÁTTEKINTÉS Két heterofunkciós csoport Egy heterofunkciós csoport

Aerosol – Hűtőszekrény „Ózon-lyuk” (1974, F. S. Rowland) a. ) b. ) Ideggázok -

Aerosol – Hűtőszekrény „Ózon-lyuk” (1974, F. S. Rowland) a. ) b. ) Ideggázok - Háború

Még néhány alkalmazás: A. B. C. D. Alkilező szerek

Még néhány alkalmazás: A. B. C. D. Alkilező szerek

20. Halogénezett szénhidrogének Felosztás, nomenklatura 1. Szénváz Nyílt Szubsztitúciós elnevezés: * Előtag + CH

20. Halogénezett szénhidrogének Felosztás, nomenklatura 1. Szénváz Nyílt Szubsztitúciós elnevezés: * Előtag + CH alapnév Csoportfunkciós elnevezés CH csoportnév + utótag Gyűrűs

2. Halogénatomok Száma Helyzete Izoméria A. Strukturizoméria X helyzete B. Geometriai izoméria kettős kötés

2. Halogénatomok Száma Helyzete Izoméria A. Strukturizoméria X helyzete B. Geometriai izoméria kettős kötés pl. : 1 -klór-1 propén C. Optikai izoméria pl. : 2 -klór-bután

SZERKEZET Kötésmód Alkil/Aralkil C(sp 2)-C(sp 3)-X(sp 3) -I effektus EN: Allil/Benzil Vinil/Aril C(sp 2)-C(sp

SZERKEZET Kötésmód Alkil/Aralkil C(sp 2)-C(sp 3)-X(sp 3) -I effektus EN: Allil/Benzil Vinil/Aril C(sp 2)-C(sp 3)-X(sp 3) C(sp 2)-X(sp 3) -I effektus +K effektus +I effektus a. ) C(sp 2) > C(sp 3) b. ) F > Cl > Br > I Kötéshossz F Cl Br I CH 3 -CH 2 - 1, 40 1, 79 1, 97 2, 16 [Å] EN 4, 0 3, 0 2, 8 2, 5 476 332 280 209 [k. J/mol] Kötési energia

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK 1. Dipólus momentum 2. Forráspont, halmazállapot Et-Cl Gyorsan párolog Helyi érzéstelenítés 3.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK 1. Dipólus momentum 2. Forráspont, halmazállapot Et-Cl Gyorsan párolog Helyi érzéstelenítés 3. F Cl Br I 4. Me -78 o -24 o -3 o 42 o 5. Et 12 o 38 o 72 o -32 o

HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK REAKCIÓI 1. Szubsztitúciós reakciók [SN 1, SN 2] 2. Eliminációs reakciók [E

HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK REAKCIÓI 1. Szubsztitúciós reakciók [SN 1, SN 2] 2. Eliminációs reakciók [E 1, E 2, a-, b- és g- típus] 3. Vinil/aril vs Allil/benzil 4. 1. Szubsztitúciós reakciók 5. 1. 1. Reakció halogén nukleofilekkel 6. Halogén-csere 7. Példa: CH 3(CH 2)3 Br + Na. I 8. 1. 2. Reakció N-nukleofilekkel Termék: Alkil-halogenid CH 3(CH 2)3 I + Na. Br

Reakciótípus: Ammonolizis Termék: Primer amin „nitrálás” Jelentősége nitrovegyület C-N kötés kiépítése 1. 3. Reakció

Reakciótípus: Ammonolizis Termék: Primer amin „nitrálás” Jelentősége nitrovegyület C-N kötés kiépítése 1. 3. Reakció O – nukleofilekkel Reakciótípus Termék Hidrolizis Alkohol A, B Alkoholizis Éter C, D Acidolizis Észter Jelentősége C-O kötés kiépítése E

1. 4. Reakció C- nukleofilekkel KÖRÜLMÉNYEK SZEREPE Az oldószer minősége Protikus oldószer: Tartalmaz H+-t

1. 4. Reakció C- nukleofilekkel KÖRÜLMÉNYEK SZEREPE Az oldószer minősége Protikus oldószer: Tartalmaz H+-t egy erősen elektronegatív elemhez kapcsolva (pl. : H 2 O, R-OH) Aprotikus oldószer: Nem tartalmaz H+-t egy erősen elektronegatív elemhez kapcsolva (pl. : poláris DMF, DMSO apoláris benzol, alkán) S N 2 Gyorsabb poláris aprotikus oldószerben S N 1 Gyorsabb poláris protikus oldószerben (ionizáló képesség!) A reagens milyensége A távozó csoport A szubsztrátum milyensége

Friedel-Crafts alkilezés d + H 3 C d Cl kat. [alkil-halogenid] Alkil-halogenid: kat: Al.

Friedel-Crafts alkilezés d + H 3 C d Cl kat. [alkil-halogenid] Alkil-halogenid: kat: Al. Cl 3, Al. Br 3, Sb. Cl 5, BF 3 Reagens: Reaktivitás: Tercier > Szekunder > Primer R-F > R-Cl > R-Br Jelentősége: C – C kötés kiépítése CH 3 + HCl

ELIMINÁCIÓS REAKCIÓK 1, 2 elimináció 1, 1 elimináció 3. Vinil/aril és Allil/benzil rendszerek reaktivitása

ELIMINÁCIÓS REAKCIÓK 1, 2 elimináció 1, 1 elimináció 3. Vinil/aril és Allil/benzil rendszerek reaktivitása

A HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK ELŐÁLLÍTÁSA 1. Alkánokból [SR] 2. Arénekből [SE] 3. Alkén, Alkin [AE]

A HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK ELŐÁLLÍTÁSA 1. Alkánokból [SR] 2. Arénekből [SE] 3. Alkén, Alkin [AE] 4. Alkoholból [SN] 5. Halogéncsere [SN]

21. Fémorganikus vegyületek Def: Szén-fématom kötést tartalmazó vegyületek pl: de Nomenklatura, csoportosítás: A. B

21. Fémorganikus vegyületek Def: Szén-fématom kötést tartalmazó vegyületek pl: de Nomenklatura, csoportosítás: A. B Kötésrendszer: M: Li, Na, K, Mg, Ca, Al, Sn, Pb, Zn, Cd, Hg EN: 1, 0; 0, 9; 0, 8; 1, 2; % 43; ionos jelleg 51; 35; 22; 1, 6; 1, 9 18; 9

Előállítás: B C(sp 3) vagy C(sp 2) GRIGNARD reagens (Victor G. + Paul SABATIER;

Előállítás: B C(sp 3) vagy C(sp 2) GRIGNARD reagens (Victor G. + Paul SABATIER; 1912 Nobel-díj) R = alkil, cikloalkil, alkenil vagy aril RX: RI > RBr > RCl >> RF

REAKCIÓ FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEKKEL 1. Csoport - I a, b SN c, d AN 2.

REAKCIÓ FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEKKEL 1. Csoport - I a, b SN c, d AN 2. Grignard-reagens (Csoport- II) a, b c SN AN