11 ra AZ ERKLCSI RTKELSEK S DNTSEK GYAKORLATA

  • Slides: 13
Download presentation
11. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE

11. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA – A SZABÁLYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE II. 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

Zimbardo n http: //www. ted. com/talks/lang/eng/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil. h tml 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

Zimbardo n http: //www. ted. com/talks/lang/eng/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil. h tml 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A Milgram-kísérlet tanulsága n. A n legitim tekintély óriási hatalom és felelősség! Legitim tekintély

A Milgram-kísérlet tanulsága n. A n legitim tekintély óriási hatalom és felelősség! Legitim tekintély a szakértő, a mérnök, a kinevezett vezető, a műszaki ellenőr stb. , azaz ön. 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg helytelen gyakorlatot elősegítik az alábbi körülmények: n Könnyebben elfogadható első kis lépések, amit el is fogadunk. („Nem nagy dolog!” „Ez nem számít!” „Ettől még nem vagyunk rosszak. ”) n A másik fél dehumanizációja (számot adunk neki), vagy csak kívülállóként, idegenként kezeljük. (A többiek…, mások, azok…) n Bízunk saját anonimitásunkban. („Úgysem derül ki. ”) n A személyes számonkérhetőség, felelősség hiányzik. („Testületi döntés volt. ” „A menedzsment hibája, a cég felelőssége. ”) 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei (folyt. ) Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz

A rossz cselekedet pszichológiai feltételei (folyt. ) Milgram és Zimbardo alapján a rossz, gonosz cselekedetet, erkölcsileg helytelen gyakorlatot elősegítik az alábbi körülmények (folyt. ): n Túlzott engedelmesség a tekintélynek („Parancsra tettem. ”) n A csoport normák kritikátlan elfogadása („Mások is ezt csinálják. ”„Ez a gyakorlat. ”) n A rossz iránti tolerancia közömbösség, vagy passzivitás formájában. („Nem az én dolgom. ” „Most mit ugráljak!? ” „Miért én, ha nem tesznek semmit azok, akiknek dolga lenne? (rendész, Kamara, főnök, vezető…. stb. )) 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A szabályok szerepe, ereje 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A szabályok szerepe, ereje 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

Az erkölcsi megítélés szintjei n Az egyént, az egyéni cselekedetet szoktuk erkölcsileg megítélni, és

Az erkölcsi megítélés szintjei n Az egyént, az egyéni cselekedetet szoktuk erkölcsileg megítélni, és felelőssé tenni. XY személy az oka, a felelős, a hibás stb. n De általában a nem erkölcsi szabályok, a körülmények, szervezetek, gyakorlatok is felelősek, és azok is, akik kialakítják ezeket! (Lásd Deli Á előadását!) n A megítélés és a felelősség szintjei és alanyai tehát Egyén, cselekvő (rossz cselekedet – az egyén felelőssége) Szabály, gyakorlat, szervezet (rossz szabály, szervezet) Szabályozó, szabályt alkotó, vezető (a felelős a szabályt alkotó, a vezető) n A szabályozó, a vezető felelőssége olyan játékszabályok, olyan gyakorlat kialakítása, ami minimalizálja az egyéni cselekedetek szakmai, etikai kockázatát! (Lásd Deli Á. előadását!) 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása I. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása I. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak: n Kevés, egyszerű, világos cselekvési szabály („kötelesség”) meghatározása írásban (saját szakmai és etikai kódex) a 20/80 szabály alapján. A többit egyedileg döntjük el. Pl. : Nem térünk el a tervtől! (lásd az 1. órai példát!) Nem fogadunk el senkitől semmit. n Az alapértelmezés beállítása. Pl. : A projektben minden héten van beszámoló a rendkívüli eseményekről. (Nem csak akkor, ha van jelenteni való. ) A rendkívül események jelentése az alapértelmezett, és azt kell magyarázni, ha valaki nem jelent semmit. n A viselkedéses konformitási kényszer csökkentése. Pl. : a beszámoló egyéni beszélgetés, írásos jelentés és nem csoportos beszélgetés. 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása II. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása II. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak (folytatás): n A csoportban személyes felelősség nyilvános kiosztása. Pl. mindenki egyénileg vállal valamit a brigádban, és beszámol róla. n A folyamatokban világos személyes felelősségi pontok kijelölése. Pl. Ő ezért felelős, és ne vegye át addig a munkát, amíg az átvettből ő nem tud megfelelőt csinálni. n Az ördög ügyvédjének kijelölése n Rotáció, és vegyes csoportok, különösen ott, ahol nagyobb a veszély, vagy az önérdek. (Beszerzés, ellenőrzés…stb. ) 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása III. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések

A vezetői felelősség: a játékszabályok kialakítása III. A szervezetre, szabályokra, eljárásra az alábbi következtetések adódnak (folytatás): n A feladatnak megfelelő értékelés és szervezet kialakítása. Pl. egészségügy. A műhibáért van felelősségre vonás, a túlkezelésért nincs. A gyakorlat ezután nem a beteget védi, hanem az orvost magát. (E rossz gyakorlaton tovább ront még az orvos-beteg találkozón alapuló teljesítményalapú díjazás is. ) n Külső és rendszeres ellenőrzés 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika

Összefoglalás n Rossz szabály rossz cselekedetet és rossz embert eredményez! n Ez NEM felmentés,

Összefoglalás n Rossz szabály rossz cselekedetet és rossz embert eredményez! n Ez NEM felmentés, hanem olyan összefüggés, amit a mérnöknek és a vezetőnek figyelembe kell vennie, amikor utasítást ad, eljárást ír elő, gyakorlatot alakít ki, szabályokat hoz, előírásokat készít, azaz 2021. 03. 04. l termék tervezése, l technológia előírása, l kivitelezés irányítása, l projekt vezetése során, valamint l munkahelyi vezetőként és a l szakigazgatásban. Margitay – Mérnöketika

Házi feladat n Mutasson be egy olyan esetet, amikor az általunk tárgyalt, helytelen cselekedetet,

Házi feladat n Mutasson be egy olyan esetet, amikor az általunk tárgyalt, helytelen cselekedetet, vagy rossz gyakorlatot elősegítő körülmények fennálltak, és valóban helytelen cselekedethez, vagy rossz gyakorlathoz vezettek! Elemezze a körülmények hatását! VAGY n Adjon példát olyan szervezeti, vagy csoportműködésre, amelyet a fenti szabályoktól eltérő szabályok határoztak meg, és ezek következtében helytelen megoldások, cselekedetek jöttek létre! Elemezze a működést a tanultak mintájára! 2021. 03. 04. Margitay – Mérnöketika