10 3 2021 Krajsk editelstv policie steckho kraje

  • Slides: 11
Download presentation
10. 3. 2021 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projekt Interreg V A č. 100

10. 3. 2021 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Projekt Interreg V A č. 100 255 658 Mobilně a efektivně ve společném příhraničí Spolupráce policie České republiky a Svobodného státu Sasko v oblasti dopravy

Cíle projektu • Boj proti novým formám sofistikované kriminality v dopravě, sasko-české příhraničí •

Cíle projektu • Boj proti novým formám sofistikované kriminality v dopravě, sasko-české příhraničí • Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků • Formy spolupráce • Společné kontroly • Workshopy • Školení • Hospitace kpt. Ing. Martin Sochr 2 10. 3. 2021

Územní působnost • Příslušnost PD Dresden, Görlitz, Chemnitz, Zwickau, KŘP Ústí nad Labem, Liberec,

Územní působnost • Příslušnost PD Dresden, Görlitz, Chemnitz, Zwickau, KŘP Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary kpt. Ing. Martin Sochr 3 10. 3. 2021

Zintenzivnění opatření • • • Stabilní partnerská spolupráce Posilování institucionální kapacity všech partnerů Kriminalita

Zintenzivnění opatření • • • Stabilní partnerská spolupráce Posilování institucionální kapacity všech partnerů Kriminalita související s dopravou, význam trojmezí, D 8 Policejní opatření na území partnerů Pořízení specializovaných technických prostředků kpt. Ing. Martin Sochr 4 10. 3. 2021

Technické prostředky • Nákup speciálního kontrolního vozidla • Komplexní výbava – odhalování a dokumentace

Technické prostředky • Nákup speciálního kontrolního vozidla • Komplexní výbava – odhalování a dokumentace = boj proti trestné činnosti, ohrožování obyvatel, deformace trhu, subsidiární využití jako velitelské pracoviště • Adicionalita při plnění úkolů • Empirie využití stávající techniky • Možnost nasazení u všech partnerů kpt. Ing. Martin Sochr 5 10. 3. 2021

Technické prostředky • Výbava technických prostředků • Automobil dodávkový skříňový se speciálními úpravami v

Technické prostředky • Výbava technických prostředků • Automobil dodávkový skříňový se speciálními úpravami v policejním provedení • Komplexní výbava, dostupná technologie • Autonomní provoz – spojení a napájení užitečná délka: Min. 4 300; užitečná výška: Min. 2 000; užitečná šíře mezi podběhy: Min. 900; užitečná šíře ložné plochy: Min. 1 700; kpt. Ing. Martin Sochr 6 10. 3. 2021

Technické prostředky – využití • Boj proti kriminalitě a porušování sociálních předpisů vyplývajících z

Technické prostředky – využití • Boj proti kriminalitě a porušování sociálních předpisů vyplývajících z norem EU a tím eliminaci rizika vzniku nehodových dějů, mimořádných událostí, ekonomických ztrát • Snižování rizika pro obyvatelstvo a životní prostředí – NATURA 2000 • Zabezpečení procesních důkazů při zjištění sofistikované trestné činnosti • Standardizace společného výkonu policejních kontrol • Veškerá užitá technika bude splňovat podmínku adicionality • 100% kompatibilita výbavy vozidla s vozidly projektových partnerů • Úplná využitelnost kontrolní techniky v přeshraničí kpt. Ing. Martin Sochr 7 10. 3. 2021

Technické prostředky - vybavení • přístroj pro odhalování manipulace či zásahu do elektronického zařízení

Technické prostředky - vybavení • přístroj pro odhalování manipulace či zásahu do elektronického zařízení umožňujícího záznam rychlosti jízdy a činnosti řidiče (digitální tachograf kpt. Ing. Martin Sochr 8 10. 3. 2021

Technické prostředky - využití • Projekt CÍL 3 (2010 – 2018) rozdělení vozidel podle

Technické prostředky - využití • Projekt CÍL 3 (2010 – 2018) rozdělení vozidel podle země registrace Hodnotící kritéria ČR EU třetí země celkem nákladní doprava - (počet vozidel) hromadná přeprava osob (BUS) - (počet vozidel) 9109 5099 116 14324 174 146 5 325 celkem - (počet vozidel) 9283 5245 121 14649 z toho vozidel se závadou 1335 665 4 2004 Uloženo kaucí dle zák. č. 111/94 Sb. – počet/Kč - 96 / 1. 811. 000, - 1 / 10. 000, - 97 / 1. 821. 000, - Zkontrolováno vozidel dle ADR – počet / nevyhovující 188 / 13 70 / 6 1 / 1 259 / 20 Provedeno kontrolních vážení / z toho přetíženo 1159 / 859 584 / 465 25 / 25 1768 / 1349 kpt. Ing. Martin Sochr 9 10. 3. 2021

Technické prostředky - skutečnost kpt. Ing. Martin Sochr 10 10. 3. 2021

Technické prostředky - skutečnost kpt. Ing. Martin Sochr 10 10. 3. 2021

Děkuji za pozornost. kpt. Ing. Martin Sochr vrchní komisař odbor služby dopravní policie Krajské

Děkuji za pozornost. kpt. Ing. Martin Sochr vrchní komisař odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické náměstí 9 401 79 Ústí nad Labem tel. + 420 974 421 251 e-mail: martin. [email protected] cz www. policie. cz kpt. Ing. Martin Sochr 11 10. 3. 2021