1 TEMEL EKONOM 1 GR WWW TEMELEKONOMI ORG

  • Slides: 12
Download presentation
1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ WWW. TEMELEKONOMI. ORG Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay

1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ WWW. TEMELEKONOMI. ORG Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. GİRİŞ 2 Ekonomi Nedir? Üretim olanakları eğrisi Ekonominin ilgilendiği temel sorular Ekonomi politikasının

1. GİRİŞ 2 Ekonomi Nedir? Üretim olanakları eğrisi Ekonominin ilgilendiği temel sorular Ekonomi politikasının temel hedefleri Ekonomik sistemler Bir sosyal bilim olarak ekonominin başlangıcı Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 1. Ekonomi Nedir? 3 İnsanlar İhtiyaçlar Mal ve hizmet tüketimi Varsayım Tüketim arttıkça

1. 1. Ekonomi Nedir? 3 İnsanlar İhtiyaçlar Mal ve hizmet tüketimi Varsayım Tüketim arttıkça mutluluk artar. Çelişki Sınırlı kaynaklar Sorun Sınırlı kaynaklar nasıl kullanılacak? Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 1. Ekonomi Nedir? 4 Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı (kıt) kaynaklarla en

1. 1. Ekonomi Nedir? 4 Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Sınırlı kaynaklar Tercihler Fırsat maliyetleri Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 5 Kaynaklar (Üretim Faktörleri) o o o Emek Doğal

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 5 Kaynaklar (Üretim Faktörleri) o o o Emek Doğal Kaynaklar Sermaye Emek Sabit Sermaye ü Stoklar ü Finansal sermaye ü o Girişimcilik Doğal Kaynaklar Sermaye Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK Üretim

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 6 Üretilen mallar o Sermaye (Yatırım) malları o Tüketim

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 6 Üretilen mallar o Sermaye (Yatırım) malları o Tüketim malları Üretim Olanakları Eğrisi Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 7 Artan Fırsat Maliyetleri Kanunu Sermaye Malları Temel Ekonomi

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 7 Artan Fırsat Maliyetleri Kanunu Sermaye Malları Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK Tüketim Malları

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 8 Ekonomik Büyüme Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay

1. 2. Üretim Olanakları Eğrisi 8 Ekonomik Büyüme Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 3. Ekonominin İlgilendiği Temel Sorunlar 9 Ne, ne kadar üretilecek? Nasıl üretilecek? o

1. 3. Ekonominin İlgilendiği Temel Sorunlar 9 Ne, ne kadar üretilecek? Nasıl üretilecek? o o Sermaye yoğun teknolojiler Emek yoğun teknolojiler Nerede üretilecek? Kimin için üretilecek? o Marjinal verimliliğe göre gelir dağılımı teorisi Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 4. Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri 10 Etkinlik o İşsizlik sorunu Adil Gelir Dağılımı

1. 4. Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri 10 Etkinlik o İşsizlik sorunu Adil Gelir Dağılımı Büyüme İstikrar o o Üretim Fiyatlar (Enflasyon) İç ve Dış Borçlanmadan Kaçınmak Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 5. Ekonomik Sistemler 11 Gelenekçi sistem Kapitalist sistem o o o Özel mülkiyet

1. 5. Ekonomik Sistemler 11 Gelenekçi sistem Kapitalist sistem o o o Özel mülkiyet Piyasa mekanizması Merkeziyetçi olmayan karar alma yapısı Sosyalist sistem o o Devlet mülkiyeti Merkezi planlama Merkeziyetçi karar alma yapısı Maddi, manevi teşvikler Karma ekonomik sistem Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

1. 7. Bazı Temel Kavramlar 12 Mallar Ara Mallar Nihai Mallar Tüketim Malları Sermaye

1. 7. Bazı Temel Kavramlar 12 Mallar Ara Mallar Nihai Mallar Tüketim Malları Sermaye Malları Dayanıklı Tüketim Malları Sabit Sermaye Malları Dayanıksız Tüketim Malları Stoklar (Stoktaki Mallar) Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK