1 RESTRUKTURALIZACE A OPTIMALIZACE LKOVHO FONDU MUDR PAVEL

  • Slides: 41
Download presentation
1 RESTRUKTURALIZACE A OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU MUDR. PAVEL HORÁK, CSC. MBA ŘEDITEL VZP ČR

1 RESTRUKTURALIZACE A OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU MUDR. PAVEL HORÁK, CSC. MBA ŘEDITEL VZP ČR

VÝVOJ MEDICÍNY q MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB,

VÝVOJ MEDICÍNY q MODERNÍ LÉČEBNÉ METODY – BIOLOGICKÁ TERAPIE, ONKOLOGIE, LÉČBA IMUNITNĚ PODMÍNĚNÝCH CHOROB, PSORIÁZY ATD. SNIŽUJE NUTNOST HOSPITALIZACÍ A NUTÍ K CENTRALIZACI PÉČE DO VĚTŠÍCH NEMOCNIC q MALÉ OPERAČNÍ OBORY – NEJSOU MALÉ VÝZNAMEM, ALE TÍM, ŽE SE V NICH DĚLAJÍ ZPRAVIDLA ORGÁNOVĚ ZAMĚŘENÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY, KTERÉ DNES LZE ŘEŠIT METODAMI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE – NENÍ TŘEBA HOSPITALIZACE (OFTALMOLOGIE, ORL, GYNEKOLOGIE, ORTOPEDIE ATD. ) q MNOHEM AKTIVNĚJŠÍ A INVAZIVNĚJŠÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ I V INTERNÍCH OBORECH (KARDIOLOGIE, GASTROENTEROLOGIE, ANGIOLOGIE, NEUROLOGIE) ZKRACUJE A ČINÍ ZBYTEČNÝMI MNOHÉ HOSPITALIZACE 2

PRVOTNÍ IMPULS q NUTNOST ZVÝŠIT PLATY LÉKAŘŮM (KONKURENCESCHOPNOST ČR) q SYSTÉM STOJÍCÍ NA NEAKCEPTOVATELNÉM

PRVOTNÍ IMPULS q NUTNOST ZVÝŠIT PLATY LÉKAŘŮM (KONKURENCESCHOPNOST ČR) q SYSTÉM STOJÍCÍ NA NEAKCEPTOVATELNÉM MNOŽSTVÍ PŘESČASOVÉ PRÁCE BRÁNÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, SNIŽUJÍCÍ ATRAKTIVITU PROFESE A MOTIVACE LÉKAŘŮ q NEDOSTATEK LÉKAŘŮ, SOUBĚHY, OBCHÁZENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘEPLÁCENÍ LÉKAŘŮ V NEATRAKTIVNÍCH LOKALITÁCH PŮSOBÍCÍ JAKO MZDOVÁ NÁKAZA A BOURAJÍCÍ PŘIROZENOU HIERARCHII ODMĚŇOVÁNÍ q BARIÉRA POKROKU V LÉČBĚ, ZBYTEČNÉ INVESTICE (EVROPSKÉ FONDY), BLOK ROZVOJI MODERNÍ „OUTPATIENT“ PÉČE 3

NEŘEŠENÉ PROBLÉMY q q 4 BARIÉRA MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ÚSTAVNÍ A

NEŘEŠENÉ PROBLÉMY q q 4 BARIÉRA MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ÚSTAVNÍ A KOMUNITNÍ, DOMÁCÍ PÉČÍ (PSYCHIATRIE) PŘÍLIŠ MALÉ KRAJE VEDOU SPÍŠE K BUDOVÁNÍ ZBYTEČNÝCH DUPLICIT LOKÁLNÍ KONKURENČNÍ BOJ, SOUPEŘENÍ SOUSEDNÍCH MĚST A OOBCÍ, POLITICKÉ VLIVY, KONFLIKT ZÁJMŮ ZŘIZOVATELŮ (STÁT, KRAJE, OBCE, SOUKROMÍ VLASTNÍCI) JE OTÁZKA JESTLI MÁME REZIGNOVAT NA VÝVOJ A PONECHÁVAT EXTENZIVNÍ SÍT EKONOMICKY OHROŽENÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO SE PŘESTO SNAŽIT ROZUMNÉ ZMĚNY UDĚLAT

NESTANOVENÁ KONCEPCE 5 q AKADEMICKÁ A „KRAJSKÁ“ MEDICÍNA, POČET FAKULTNÍCH NEMOCNIC, FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A

NESTANOVENÁ KONCEPCE 5 q AKADEMICKÁ A „KRAJSKÁ“ MEDICÍNA, POČET FAKULTNÍCH NEMOCNIC, FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY, VÝZKUMU q ROVNOVÁHA MEZI NEMOCNIČNÍMI KOLOSY A REGIONÁLNÍMI A MÍSTNÍMI NEMOCNICEMI (MÍRA CENTRALIZACE), ŘETĚZCE A JEDNOTLIVÍ POSKYTOVATELÉ q ROZVOJ ČI NEROZVOJ AMBULANTNÍCH „KLINIK“, PLNĚ VYBAVENÝCH AMBULANTNÍCH CENTER (KUPŘ. OČNÍ KLINIKY, SPECIALIZOVANÉ CHIRUGICKÉ KLINIKY NA JEDNODENNÍ PÉČI DOPLNĚNÝCH O DOMÁCÍ PÉČI q MALÉ A VELKÉ PORODNICE, ORGANIZACE NEONATOLOGIE

VÝVOJ POČTU AKUTNÍCH LŮŽEK V ČR Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje celkového počtu

VÝVOJ POČTU AKUTNÍCH LŮŽEK V ČR Z dlouhodobého hlediska je trend vývoje celkového počtu akutních lůžek (lůžka standardní a intenzivní) klesající. • • počet akutních lůžek k 1. 1. 2008: 56 936 počet akutních lůžek k 31. 12. 2010: 54 190 počet akutních lůžek k 1. 11. 2011: 54 013 počet akutních lůžek k 1. 4. 2012: 51 237 Pokud bychom uvažovali normativ počtu lůžek na 1000 obyvatel 4, 5, byl by optimální cílový stav akutních lůžek za ČR 47 042 lůžek. 6

JAK JSME K TOMU DOŠLI Na základě zdrojových dat této analýzy byla ve VZP

JAK JSME K TOMU DOŠLI Na základě zdrojových dat této analýzy byla ve VZP ČR zpracována modelace optimálního počtu akutních lůžek v celé ČR. Tato analýza zohledňuje následující parametry: • • • 7 počet lůžek v roce 2010 a 2011 typ lůžek (intenzivní, akutní, následná, sociální) počet obyvatel daného kraje migraci za zdravotní péčí obložnost – minimálně 75% (za stávajícího režimu !! – další lůžka u některých oborů až desítky procent jsou uvolnitelná změnou činnosti – přechod do semiambulantní péče – malé chirurgické obory)

JEDEN ZE ZPŮSOBU VÝPOČTU POTŘEBY LŮŽEK MDC 00 - pre mdc hypotetická prům. počet

JEDEN ZE ZPŮSOBU VÝPOČTU POTŘEBY LŮŽEK MDC 00 - pre mdc hypotetická prům. počet OD u počet "úspora" OD v počet OD ZZ nad případů ZZ případě dosažení na 1 ZZ průměrné doby 8 008 88 250 857 31, 32 60% 126 838 31 300 MDC 01 - nemoci a poruchy nervovú soustavy 97 524 145 694 590 7, 12 42% 378 623 68 483 MDC 02 - nemoci a poruchy oka 21 911 125 83 179 3, 80 47% 47 336 11 825 MDC 03 - nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 56 096 139 239 830 4, 28 50% 110 147 24 526 MDC 04 - nemoci a poruchy dýchací soustavy 68 352 140 618 907 9, 05 40% 319 590 54 262 MDC 05 - nemoci a poruchy oběhové soustavy 180 647 146 1 239 665 6, 86 60% 791 015 140 326 MDC 06 - nemoci a poruchy trávicí soustavy 120 860 146 747 910 6, 19 43% 398 432 61 700 43 921 140 349 698 7, 97 45% 183 451 28 518 148 1 227 809 7, 54 38% 623 734 121 265 144 340 245 6, 92 39% 199 396 35 721 142 233 513 7, 10 49% 137 708 21 017 142 387 754 6, 37 54% 227 309 31 677 137 108 775 4, 97 57% 59 787 11 203 134 220 982 3, 86 56% 124 646 24 922 MDC 07 - nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu MDC 08 - nemoci a poruchy muskuloskeletární 162 945 soustavy a pojivových tkání MDC 09 - nemoci a poruchy kůže, podkožních 49 159 tkání a prsu MDC 10 - nemoci a poruchy edokrinní, metabolické 32 904 a nutriční MDC 11 - nemoci a poruchy ledvin a urologického 60 934 traktu MDC 12 - nemoci a poruchy mužské reprodukční 21 919 soustavy MDC 13 - nemoci a poruchy ženské reprodukční 57 228 soustavy 8

 JINÝ ZPŮSOB – DATA NRC A PŘÍKLAD JEDNOHO KRAJE NRC opt. podle produkce

JINÝ ZPŮSOB – DATA NRC A PŘÍKLAD JEDNOHO KRAJE NRC opt. podle produkce odbornost Interna Chirurgie Gynekologie Pediatrie včetně neonatologie Kožní ORL Oční Ortopedie ARO Infekční Neurologie Onkologie TRN Radioterapie Urologie Rehabilitace celkem Kardiologie Int. por. péče 9 480 398 187 KP nyní 438 452 249 restrukturalizace LZZ rozdíl KP návrh opt. produkce - KP nyní návrh 469 42 11 482 -54 -84 249 -62 207 278 251 50 36 24 165 26 77 142 9 68 43 80 62 2054 64 42 61 178 27 114 156 20 76 52 81 68 2356 50 3 44 30 32 159 27 72 74 20 52 52 20 88 2121 50 0 -71 -14 -6 -37 -13 -1 -37 -14 -11 -8 -9 -1 -6 -302 50 3 -44 6 6 -8 6 -1 5 68 -11 16 -9 60 -26 -67 50 0

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY TOHO, ŽE JE TO SCHŮDNÉ

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY TOHO, ŽE JE TO SCHŮDNÉ

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 23101000 počet případů 0837 0638 1309 1030 0637 1132

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 23101000 počet případů 0837 0638 1309 1030 0637 1132 0145 0542 0204 0437 11 konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému dilatace, kyretáž a kónizace diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy jiná gastroenteritida a bolest břicha infekce ledvin a močových cest otřes mozku srdeční arytmie a poruchy vedení výkony na čočce s nebo bez vitrektomie chronická obstruktivní plicní nemoc 692 541 516 411 344 331 327 320 316 299

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 93201000 počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 93201000 počet případů 0837 konzervativní léčba problémů se zády 558 0819 artroskopie 359 0535 srdeční selhání 322 0815 výkony na horních končetinách 284 1309 dilatace, kyretáž a kónizace 256 0638 jiné poruchy trávicího systému 252 0542 srdeční arytmie a poruchy vedení 240 0134 cévní mozková příhoda s infarktem 238 0441 příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému 208 1132 infekce ledvin a močových cest 205 12

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 75002000 počet případů 0837 0638 0535 0637 0542 0819

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 75002000 počet případů 0837 0638 0535 0637 0542 0819 1309 0441 0543 konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému srdeční selhání jiná gastroenteritida a bolest břicha srdeční arytmie a poruchy vedení artroskopie dilatace, kyretáž a kónizace příznaky, symptomy a jiné diagnózy dýchacího systému angina pectoris a bolest na hrudníku epiglotitis, otitis media, infekce horních cest dýchacích, 0333 laryngotracheitis 13 543 316 275 244 221 168 167 162 161

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 86101000 počet případů 0837 0638 0542 0436 0535 0134

NEJČASTĚJŠÍ DRG SKUPINY MALÝCH NEMOCNIC 86101000 počet případů 0837 0638 0542 0436 0535 0134 1309 1031 1030 0804 14 konzervativní léčba problémů se zády jiné poruchy trávicího systému srdeční arytmie a poruchy vedení prostá pneumonie a dávivý kašel srdeční selhání cévní mozková příhoda s infarktem dilatace, kyretáž a kónizace hypovolémie a poruchy elektrolytů diabetes, nutriční a jiné metabolické poruchy velké výkony replantace dolních končetin a jejich kloubů 401 308 282 273 263 228 196 152 150 144

Příčiny hospitalizace – dětské odd. malé nemocnice Diagnóza K 30 R 104 E 86

Příčiny hospitalizace – dětské odd. malé nemocnice Diagnóza K 30 R 104 E 86 J 209 J 040 J 208 J 00 S 009 J 039 A 090 J 029 J 459 R 509 R 11 R 560 R 55 S 0600 15 3 H 1 56 36 30 29 24 24 17 15 14 11 11 10 10 9 9 3 I 1 43 15 27 6 5 2 1 14 2 10 2 8 10 5 11 10 10 dyspepsie břišní a panevní bolest dehydratace akutní bronchitis akutní laryngitida akutní bronchitis akutní nasofaringitis povrchní poranění hlavy akutní tonsilitis gastroenteritida akutní zánět hltanu Astma Horečka Nausea a zvracení Febrilní křeče Mdloba a kolaps Otřes mozku

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU ODD(dni) 35 30 25 20

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU ODD(dni) 35 30 25 20 15 10 5 0 16 O 4 K 42 O 8 K 40 F 18 O 10 O 65 O 17 K 30 O 68 K 22 K 41 O 62 O 11 K 15 K 23 K 54 K 3 F 7 K 51 K 44 K 37 O 76 K 24 K 34 K 49 K 52 K 21 F 13 O 57 K 55 K 58 O 53 K 4 K 43 O 49 K 18 K 47 K 50 F 11 K 19 K 32 F 10 F 19 K 12 O 74 F 15 K 14 O 55 K 10 F 14 O 33 K 26 O 36 K 46 F 12 K 53 K 56 K 48 K 17 K 57 K 7

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU JIP(dni) 4. 5 4 3.

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU JIP(dni) 4. 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 17 O 10 K 3 K 17 K 55 K 18 O 8 K 19 K 44 K 48 K 37 K 21 K 24 K 57 K 30 K 58 F 12 K 32 K 12 O 74 K 34 K 46 K 52 F 10 O 36 O 57 K 41 F 19 K 7 O 53 K 54 K 51 O 68 K 47 O 49 O 55 F 7 K 43 K 10 O 33 O 17 K 53 K 42 K 15 O 76 O 4 K 40 F 13 K 4 O 65 O 11 F 14 F 18 K 50 K 14 O 62 K 23 K 49 K 56 F 15 K 26 K 22 K 1

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU SAL(min) 250 200 150 100

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU SAL(min) 250 200 150 100 50 0 18 K 42 O 76 K 49 K 57 K 56 O 57 K 53 K 34 O 8 O 10 K 21 O 65 K 32 K 51 K 40 K 26 K 52 K 47 K 17 K 55 F 18 F 12 K 41 K 37 O 53 F 13 F 7 F 10 O 55 K 22 K 18 K 3 O 74 O 11 K 19 K 12 K 15 O 36 K 48 F 11 O 17 F 15 O 49 K 24 K 23 F 14 K 58 K 30 K 54 O 68 O 4 K 1 F 19 K 44 K 43 O 62 K 4 K 10 O 33 K 14 K 50

JEDNÁNÍ S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI Ø v průběhu roku 2011 a 2012 probíhala opakovaná jednání

JEDNÁNÍ S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI Ø v průběhu roku 2011 a 2012 probíhala opakovaná jednání se zástupci odborných společností ve vztahu k optimalizaci a restrukturalizaci lůžkového fondu Ø úzká konstruktivní spolupráce na tvorbě koncepce za jednotlivé odborné společnosti Ø konsenzuální závěry jednání (ten se trochu změnil, když se to rozkřiklo) Ø shoda na vytipování výkonů vhodných pro režim jednodenní péče na lůžku (JPL) Ø shoda na metodice nasmlouvání spojeného lůžkového fondu (MOJIP, SLF) 19

KLÍČOVÉ VÝKONY Zhodnocení produkce a erudice ve vybraných oborech dle minimálního počtu tzv. klíčových

KLÍČOVÉ VÝKONY Zhodnocení produkce a erudice ve vybraných oborech dle minimálního počtu tzv. klíčových výkonů zpracovaných ve spolupráci s českými odbornými společnostmi zpravidla ČLS JEP nebo mezinárodními institucemi Ø Gynekologie a porodnictví Ø Minimální počty porodů dle OS 800/rok, dle VZP ČR 500/rok Ø Urologie (počty dle mezinárodních institucí) Ø Radikální prostatektomie (min 20 výkonů/rok) Ø Nefrektomie (min 20 výkonů/rok) Ø Radikální cystektomie (min 10 výkonů/rok) Ø Ortopedie Ø Primární operace kyčle (Prac. typ A: min 200/rok; Prac. typ B: min 100/rok) Ø TEP kolena (Prac. typ A: min 100/rok; Prac. typ B: min 60/rok) Ø Revizní operace (Prac. typ A: min 30/rok; Prac. typ B: min 20/rok) 20

SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ, KEP, POMĚR MEZI VYBRANÝMI DRG SKUPINAMI Ø Specializovaná pracoviště – včetně související

SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ, KEP, POMĚR MEZI VYBRANÝMI DRG SKUPINAMI Ø Specializovaná pracoviště – včetně související péče Ø Centra se zvláštní smlouvou Ø Cerebrovaskulární centra (včetně iktových jednotek) Ø Trauma centra Ø Kardiovaskulární centra (revize pracovišť s ohledem na VTP, počet léčených pacientů) Ø Klinicko-ekonomické parametry Ø Průměrná délka hospitalizace Ø Účelové hospitalizace (např. 2 dny) Ø Dlouhé hospitalizace (překračující středí délku hospitalizace nad povolenou odchylkou pro jednotlivé obory dle SZV, např. interna nad 14 dnů) Ø % sekundárních překladů Ø Maximální počet sekundárních překladů (do 11%) Ø Stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací) 21

OTÁZKA PORODNIC q VÝZNAM POČTU PORODŮ NEPŘECEŇUJEME, MENŠÍ PORODNICKÉ ZAŘÍZENÍ S PORODY V „DOMÁCÍM“

OTÁZKA PORODNIC q VÝZNAM POČTU PORODŮ NEPŘECEŇUJEME, MENŠÍ PORODNICKÉ ZAŘÍZENÍ S PORODY V „DOMÁCÍM“ PROSTŘEDÍ MŮŽE MÍT SMYSL, q MALÁ PORODNICE MŮŽE BÝT TAKÉ NUTNÝM KOMPROMISEM V ODLOUČENÉ OBLASTI q JINAK PORODNICTVÍ, KTERÉ JE AKUTNÍ MEDICÍNOU S POŽADAVKY NA MIMOŘÁDNOU BEZPEČNOST A MIMOŘÁDNĚ DOBRÉ VÝSLEDKY PÉČE MUSÍ BÝT NÁLEŽITĚ PERSONÁLNĚ A TECHNICKY VYBAVENO – SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (NEONATOLOGIE, KOMPLEMENT, INTENZIVNÍ PÉČE), COŽ JE EFEKTIVNÍ POUZE VE VĚTŠÍM ZAŘÍZENÍ 22

PRAVIDLA AKREDITACE MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA : q POČTU A SPEKTRU VÝKONŮ V

PRAVIDLA AKREDITACE MĚLA BY BÝT ZALOŽENA NA : q POČTU A SPEKTRU VÝKONŮ V DANÉ ODBORNOSTI q PERSONÁLNÍM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ q DOSTATEČNÉM SPÁDU ZARUČUJÍCÍ DOBROU ERUDICI V CELÉ ŠÍŘI OBORU q POČET LŮŽEK NEHRAJE ROLI TAM, KDE KLÍČOVÉ JE JINÉ VYBAVENÍ SOUVISEJÍCÍ S LÉČENÍM V DUCHU DOBY 23

KRITÉRIA HODNOCENÍ LZZ PŘI RESTRUKTURALIZACI Ø Plnění věcného, technického a personálního vybavení Ø Souběh

KRITÉRIA HODNOCENÍ LZZ PŘI RESTRUKTURALIZACI Ø Plnění věcného, technického a personálního vybavení Ø Souběh úvazků (maximálně 1, 2) Ø Minimální využití lůžkového fondu ve výši 75% Ø Geografická dostupnost péče Ø Zhodnocení produkce ve vybraných oborech (data NRC) Ø Minimální počet tzv. klíčových výkonů Ø Kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče 24

VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP –

VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP – popisují efektivitu klinicko – ekonomické produkce nemocnice KEP obsahuje k dalšímu srovnávání tyto ukazatele: ü 8 nákladových položek ü 7 charakteristik případu ü počty případů (PP) ü celkové náklady ü základní sazbu DRG (ZS) 25

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU • 0818 - velké výkony

DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU • 0818 - velké výkony na kolenním kloubu parametr SAL(min) JIP(dni) ODD(dni) VYK(body) LAB(body) RDG(body) ZULP(Kč) ZUM(Kč) - vykázáno vek cmi % bez cc % s mcc % prekladu % umrti náklady zákl. sazba 26 ČR - MAX 217, 8 3, 9 30, 2 29 721 5 320 2 140 15 939 87 181 75, 1 4, 6 100, 0 92, 9 100, 0 2, 2 162 418 38 725 ČR – PRŮMĚR 139, 3 1, 5 12, 7 14 186 943 547 1 877 58 412 69, 1 4, 2 62, 6 24, 4 13, 0 24, 9 0, 1 124 873 29 910 ČR-MIN 45, 3 0, 0 4, 0 8 796 51 230 0 40 362 67, 0 4, 1 0, 0 0, 0 61 387 14 955

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU q Z počtu

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DRG BÁZE 0818 – VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU q Z počtu 63 nemocnic, jejichž data u DRG báze 0818 vstoupily do analýzy, se z pohledu celkových nákladů: • • • 25 nemocnic pohybovalo v rozmezí +/- 10 % průměrných nákladů 20 nemocnic pohybovalo pod více než 10% průměrných nákladů 17 nemocnic pohybovalo nad více než 10% průměrných nákladů q Celková úspora ošetřovacích dnů a lůžek za předpokladu, že by pacienti byli hospitalizováni do maximálně průměrného počtu ošetřovacích dnů, by byla 15 230 OD, což znamená „úsporu“ 35 lůžek (při 85% obložnosti), při potenciální potřebě 344 lůžek. 27

STRUKTURA KAP episoda je definována: důvodem návštěvy – nekomplikované chronické stavy zdravotní službou –

STRUKTURA KAP episoda je definována: důvodem návštěvy – nekomplikované chronické stavy zdravotní službou – hypertenze variantou zdravotní služby – esenciální hypertenze PAC počet pacientů VEK průměrný věk pacientů (nebylo dodáno pro pilot) VISIT průměrný počet návštěv v rámci roku %H/A souběh % pacientů léčených souběžně v jiné ambulanci či nemocnici se stejnou episodou VYKONY body za poskytnuté výkony KCK průměrný počet komplexních, cílených, kontrolních vyšetření MKT průměrný počet minimálních nebo telefonických kontaktů IND body za indukovanou péči LAB z toho za laboratoře RDG z toho za radiodiagnostiku RHB z toho za rehabilitaci DOM z toho za domácí péči Rp. průměrné Kč za vyzvednuté recepty ZULP průměrné Kč za zvlášť účtované léčivé prostředky ZUM průměrné Kč za zvlášť účtované zdravotní materiály OFO průměrné Kč za ortopedické, foniatrické, optické pomůcky ii intervence invazivní s klinickou složitostí – závažnější / významné 28

29

29

30

30

PRAKTICKÝ POSTUP • Posouzení jednotlivých ZZ z pohledu důležitosti (nepodstatná zařízení z pohledu zajištění

PRAKTICKÝ POSTUP • Posouzení jednotlivých ZZ z pohledu důležitosti (nepodstatná zařízení z pohledu zajištění nároku pacienta ať již směřující ke konverzi k následné péči či k doplňku sítě dále nijak sofistikovaněji neposuzovat) • Geografické posouzení sítě – vzdálenosti, implikace pro další postup (přehuštěná síť, význam krajského centra, odlehlé lokality), návaznost na sousední kraje • Informace o kvalitě zařízení, stavebním stavu, dotacích, podmínkách pro rozvoj či udržení provozu – finanční situace. • Posouzení oborů a počtů lůžek v nich z pohledu celokrajské perspektivy • Posouzení rozumné míry centralizace jak spádové základní péče, tak péče specializované včetně dopadů celostátních koncepcí u superspecializované péče (různá míra centralizace v rámci ČR – velmi vysoce specializovaná centra potřeba 1 -3 pracovišť v rámci ČR (kupř. metabolické vady, plicní hypertenze apod. ), vysoce specializovaná péče 5 -6 center (kupř. traumacentra), ostatní 1218 (kupř. onkologie). • Příprava transformačních opatření pro jednotlivé nemocnice – počty lůžek následné péče, návaznosti akutní rehabilitace, vznik společného lůžkového fondu, nastavení ambulantní složky včetně zavedení jednodenní péče, stacionářů apod. • Separátní úvaha nad sítí následné a rehabilitační péče včetně péče v léčebnách a lázeňských zařízeních 31

PŘÍKLAD - KRAJ VYSOČINA DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI MEZI NEMOCNICEMI 32

PŘÍKLAD - KRAJ VYSOČINA DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI MEZI NEMOCNICEMI 32

DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI DO NEMOCNIC ZA HRANICEMI KRAJE VYSOČINA 33

DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI DO NEMOCNIC ZA HRANICEMI KRAJE VYSOČINA 33

Kadaň – 25 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS Chomutov – 23 km, VLAK,

Kadaň – 25 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS Chomutov – 23 km, VLAK, BUS Most – 24 km, VLAK, BUS Litoměřice – 69 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (puze nepřímé spojení) 24 min. 53 min. 21 min. 24 min. 41 min. 33 min. 50 min. Rakovník – 32 km, VLAK, BUS (pouze nepřímé spojení) Kladno – 61 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení) Slaný – 53 km, VLAK (pouze nepřímé spojení), BUS (pouze nepřímé spojení)

Nemocnice HB ODB Nemocnice JI Nemocnice NMn. M Nemocnice PE Nemocnice TR Nemocnice sv.

Nemocnice HB ODB Nemocnice JI Nemocnice NMn. M Nemocnice PE Nemocnice TR Nemocnice sv. Zdislavy Celkem nemocnice Vysočina Počet smluvních Počet smluvních NRClůžek: stav k Skutečn Počet lůžek lůžek: stav k Skutečn Počet lůžek: stav k Skutečn návrh Počet lůžek NRC 30. 11. 2011 30. 11. 2011 VZP ý počet ý počet lůžek k lůžek k opt. návrh návrh 31. 12. návrh 31. 12. 20 návrh 31. 12. návrh podle VZP VZP nyní návrh nyní návrh 3_2012 2011 2011 11 2011 NE NE produkc 3_2012 3_2012 e 1 H 1 interna 97 97 97 68 68 68 88 98 88 103 78 88 78 90 90 63 74 63 63 63 394 425 394 421 1 I 1 interna 13 13 13 6 6 6 12 6 11 11 11 6 6 6 8 8 8 44 44 44 50 44 1 H 7 kardiologie 44 44 44 44 44 44 1 I 7 kardiologie 0 0 6 6 6 10 6 0 0 0 6 6 6 10 6 2 H 1 rehabilitace 25 25 20 20 20 0 20 20 23 23 20 68 88 68 100 2 H 3 infekční 24 24 20 40 40 40 22 0 20 0 0 28 28 20 114 72 112 92 80 2 I 3 infekční 4 4 0 0 0 4 4 2 H 5 TRN 22 22 22 30 30 30 25 25 24 0 24 24 0 76 52 76 71 47 2 H 9 neurologie 24 24 24 46 46 46 43 43 32 0 32 32 30 20 0 0 26 21 20 148 70 148 120 117 2 I 9 neurologie 0 0 0 4 4 4 8 8 0 0 0 0 0 4 4 0 8 8 8 12 8 3 H 1 pediatrie 25 25 20 38 38 35 31 25 20 39 26 20 23 23 20 156 131 156 137 115 3 I 1 pediatrie 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 22 20 20 3 H 4 neonatolog ie 15 15 15 20 20 20 15 15 10 10 10 20 20 15 85 85 85 80 70 3 I 4 neonatolog ie 6 6 3 5 5 2 0 0 0 0 0 4 4 0 15 15 5 4 H 2 onkologie 20 0 20 20 0 0 20 0 20 20 0 4 H 3 radioterapi e 49 49 49 46 46 49 49 49 46 46 4 I 3 radioterapi e 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 4 H 4 kožní 20 20 20 0 10 0 0 24 24 20 64 44 54 24 20 5 H 1 chirurgie 70 80 80 93 93 93 128 93 71 81 71 71 71 57 67 57 70 70 85 85 85 16 16 392 422 376 434 415 5 I 1 chirurgie 10 10 10 14 14 14 24 18 11 11 11 9 9 9 10 10 10 6 60 60 54 64 64 6 H 3 gynekologi e 50 50 40 60 60 60 50 50 48 48 48 46 35 31 31 25 56 56 40 245 245 233 190 6 I 3 gynekologi e 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 6 P 3 int. por. péče 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 H 6 ortopedie 32 32 32 26 26 26 0 20 30 24 24 38 38 30 24 15 174 155 150 118 145 6 I 6 ortopedie 0 0 0 0 0 0 4 4 0 7 H 1 ORL 12 0 12 10 0 30 30 30 20 20 0 0 0 42 30 7 H 5 oční 12 12 12 10 10 20 20 20 0 0 11 0 5 0 0 0 18 10 0 61 32 55 20 7 H 6 urologie 20 0 0 20 20 21 21 20 20 0 0 81 20 81 41 40 7 I 6 urologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 5 5 5 27 27 27 6 6 6 5 5 5 celkem 491 449 491 477 417 671 671 634 592 429 327 411 388 369 304 283 304 294 282 468 411 468 455 361 46 37 z toho JIP 43 43 47 47 47 72 35 35 35 31 25 23 40 40 28 6 6 0 0 6 -107 -9 7 I 8 ARO rozdíl 35 -42 -14 37 -74 0 -37 53 -79 -102 -23 31 -60 -21 -10 23 -22 -57 -13 480 15 0 -50 62 -38 100 77 -7 84 68 21 47 142 17 125 515 210 194 -231 190 205 -97 207 -3 9 9 0 43 -3 46 50 30 398 -81 20 479 190 187 -3 0 0 165 20 145 20 36 16 20 10 24 14 10 80 40 40 26 -1 27 -4 2058 37 2 409 2 178 2 345 2 248 2 058 2054 196 Dohodn uté další snížení lůžek k 31. 12. 20 12 174 -287 -291

JEDNÁNÍ O BUDOUCÍ PODOBĚ LŮŽKOVÉHO FONDU • • • 36 debaty s většinou nemocnic

JEDNÁNÍ O BUDOUCÍ PODOBĚ LŮŽKOVÉHO FONDU • • • 36 debaty s většinou nemocnic na podobné téma již v minulých letech v souvislosti s oficielními záměry rozhovory od počátku 2011 dohoda o spolupráci ZP –květen 2011 květen – červen 2011 setkání s kraji srpen 2011 - účast KŘ na jednání SZP -ředitelů ZP , prezentace domluvených záměrů a postupů a jednohlasný souhlas všech přítomných / předcházel souhlas s tímto záměrem z porady ředitelů SZP/ září 2011 - individuální oficielní představení záměru ZP všem LZZ za účasti zástupců SZP, VZP a KÚ následné rozhovory, pokusy o řešení, některé konkrétní dohody zaslání paušálních výpovědí smluv všem LZZ /VZP/-listopad 2011 další/4. / kolo rozhovorů se všemi nemocnicemi – březen, duben 2012 ZÁSADA, KDO SE DOHODNE, MŮŽE SI PONECHAT PENÍZE POKUD NEPŘESUNE PÉČI JINAM

POSTUP V ROCE 2012 • Zaměření na celé jednotky (stanice, oddělení) • Hodnotit nejen

POSTUP V ROCE 2012 • Zaměření na celé jednotky (stanice, oddělení) • Hodnotit nejen obložnost, ale i efektivitu jednotlivých oddělení, indikovanost hospitalizací (kupř. observace) • Snaha omezit sociální hospitalizace a využívání akutních lůžek místo následných • Max. využít JLP (ZS) a SLF • Oddělení pouze pokud splňuje min. počty nosných výkonů dle doporučení OS • Využítí statistiky a stanovisek odborných společností • CO SE TÝČE PENĚZ, SNAHA POJIŠŤOVNY O SDÍLENÍ EFEKTŮ RESTRUKTURALIZACE (FINANČNÍ SITUACE) 37

DOSAVADNÍ VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ Ø 26. 10. 2012 společné projednání výsledků strukturalizace a optimalizace

DOSAVADNÍ VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ Ø 26. 10. 2012 společné projednání výsledků strukturalizace a optimalizace lůžkového fondu mezi VZP ČR a SZP Ø 29. 10. 2012 zveřejnění seznamu nemocnic s bližší specifikací typu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Ø od 5. 11. 2012 postupné předkládání návrhů Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovatelům 38

TYP SMLUV OD 1. 1. 2013 Procentuální podíl smluv dle délky trvání: dlouhodobá smlouva

TYP SMLUV OD 1. 1. 2013 Procentuální podíl smluv dle délky trvání: dlouhodobá smlouva 1. 32% 6. 58% 11. 84% 66. 45% 13. 82% dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury střednědobá smlouva se změnou struktury krátkodobá smlouva s útlumem akutní lůžkové péče ukončení smlouvy na akutní lůžkovou péči 39

DOSAVADNÍ ZÁVĚRY RESTRUKTURALIZACE Ø u více než 80% poskytovatelů budou uzavřeny od 1. 1.

DOSAVADNÍ ZÁVĚRY RESTRUKTURALIZACE Ø u více než 80% poskytovatelů budou uzavřeny od 1. 1. 2013 s VZP ČR dlouhodobé smlouvy Ø u 11, 8% poskytovatelů budou uzavřeny střednědobé smlouvy s částečnou změnou struktury Ø u 6, 6 % poskytovatelů budou uzavřeny krátkodobé smlouvy s útlumem akutní lůžkové péče a u dalších 1, 3% poskytovatelů dojde k ukončení smlouvy na akutní lůžkovou péči u těchto poskytovatelů proběhne transformace: Ø Ø 40 na lůžka následné péče na sociální lůžka s přechodem na jednodenní péči v případě chirurgických oborů u vybraných oddělení nebudou služby od 1. 1. 2013 nasmlouvány

41 DĚKUJI ZA POZORNOST

41 DĚKUJI ZA POZORNOST