1 Poprawa bezpieczestwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w

  • Slides: 16
Download presentation
1 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej

1 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 2 Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2015 roku zrealizowane zostało zadanie p. n. : „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie na odc. w km od 0+743 do km 1+900 dł. 1157 mb. ” Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 3 Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 długość odcinka 1157 mb, budowę kładki dla ruchu pieszo – rowego na moście na rzece Ada zlokalizowanym na Szamoty w Węgrowie na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 wykonanie kanalizacji deszczowej Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju ul.

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 4 Roboty na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 długość odcinka 1157 mb w tym: prace pomiarowe, wycinkę drzew rozbiórkę istniejących krawężników (731 m), obrzeży (290 m), chodników (290 m 2) piaskowanie i prostowanie elementów konstrukcyjnych – 20 m wykonanie nawierzchni – 16, 200 m 2, podbudowy – 7711, 00 m 2 wykonanie nawierzchni na jezdni : warstwa wiążąca (6528 m 2) i ścieralna (6627 m 2) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym zjazdów i zatoczek – 1428 m 2 wykonanie podbudowy pod zjazdami (941 m 2) i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej (941 m 2) Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 5 Roboty na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 długość odcinka 1157 mb w tym: wykonanie: podbudowy pod chodnik (3387 m 2), nawierzchni chodników typu polbruk (3387 m 2) wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych dotykowych – 22, 400 m 2 umocnienie skarp i dna rowów płytami EKO – 584 m 2 montaż barier ochronnych stalowych – 321 m oznakowanie poziome i pionowe, oraz system aktywnego przejścia dla pieszych z detekcją ruchu zasilany solarnie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 6

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 7

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Zakres inwestycji obejmował: Wykonanie kanalizacji deszczowej w tym: wykonanie kanału deszczowego o długości 1133 mb budowę zbiornika przepompowni wód deszczowych z rurociągiem tłocznym kanałów z rur PCV o średnicy 200 mm – 217 mb studni kanalizacyjnych kontrolnych – 42 szt. studni deszczowych – 63 szt. Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 8

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 9

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 10

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Zakres inwestycji obejmował: Rozbudowę mostu na rzece Ada o kładkę dla ruchu pieszo – rowego w tym: wytyczenie i obsługę geodezyjną inwestycji wykonanie ścianki szczelnej – 321 m 3 zasypanie wykopów fundamentowych – 314 m 3 wbicie pali żelbetowych prefabrykowanych wraz z próbami obciążenia – 36 m zbrojenie – 6 400, 00 kg położenie betonu konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego – 111, 80 m 3 wykonanie izolacji cienkiej (207, 50 m 2) i nawierzchni z żywic syntetycznych (55, 50 m 2) ustawienie balustrady – 59, 50 m Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 11

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Rozbudowę mostu na rzece Ada o kładkę dla ruchu pieszo – rowego w tym: wykonanie podbudowy – 136 m 2 ustawienie krawężnika i obrzeża – 60, 80 m ułożenie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej – 136 m 2 , oraz ścieku ulicznego – 41, 80 m ustawienie balustrady – 59, 50 m wykonanie podbudowy – 136 m 2 ustawienie krawężnika i obrzeża – 60, 80 m ułożenie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej – 136 m 2 , oraz ścieku ulicznego – 41, 80 m Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 12

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 13

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 14

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Koszt wykonania zadania: 3 506 674, 98 zł Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 918 550, 07 zł Środki od Miasta Węgrów: 877 485, 91 zł Środki w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój : 1 710639, 00 zł Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 15

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Główny Inwestor: Powiat Węgrowski www. powiatwegrowski. pl Partner projektu: Miasto Węgrów www. wegrow. com. pl Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju 16