1 panlsk lingvistika I 1 Fonetika a fonologie

  • Slides: 13
Download presentation
1 Španělská lingvistika I 1. Fonetika a fonologie španělštiny (1) doc. Mgr. Petr Stehlík,

1 Španělská lingvistika I 1. Fonetika a fonologie španělštiny (1) doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph. D. ÚRJL FF MU

Základní literatura 2 BARTOŠ, Lubomír: Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. Ostrava: Ostravská

Základní literatura 2 BARTOŠ, Lubomír: Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ČERMÁK, Petr: Fonetika a fonologie současné španělštiny, Karolinum, Praha, 2005.

Fonetika a fonologie Základní pojmy Fonetika vs. fonologie Dva aspekty jazyka (F. de Saussure):

Fonetika a fonologie Základní pojmy Fonetika vs. fonologie Dva aspekty jazyka (F. de Saussure): langue (lengua, jazyk jako systém) parole (habla, promluva, řeč) Fonetika - oblast promluvy - hláska (sonido) [p] Fonologie - oblast jazyka - foném (fonema) /p/ 3

Fonetika 4 Studium fyzické a fyziologické stránky zvukového materiálu jazyka 1) Artikulační fonetika (fonética

Fonetika 4 Studium fyzické a fyziologické stránky zvukového materiálu jazyka 1) Artikulační fonetika (fonética articulatoria): způsob a místo tvorby hlásek 2) Akustická fonetika (fonética acústica): akustický efekt délka, intenzita, tóny vs. šumy) (frekvence, 3) Percepční fonetika (fonética perceptiva): vnímání zvukového materiálu jazyka posluchačem

Spektrogram šp. samohlásek i e a o u 5

Spektrogram šp. samohlásek i e a o u 5

Mezinárodní fonetická abeceda 6

Mezinárodní fonetická abeceda 6

Příklad fonetické transkripce 7

Příklad fonetické transkripce 7

Základní distinktivní rysy 8

Základní distinktivní rysy 8

Artikulační a fonační ústrojí 9

Artikulační a fonační ústrojí 9

Fonologie Studium zvukových prvků jazyka z hlediska funkčního 1928 Pražský lingvistický kroužek N. Trubeckoj

Fonologie Studium zvukových prvků jazyka z hlediska funkčního 1928 Pražský lingvistický kroužek N. Trubeckoj (Základy fonologie, 1938) + R. Jakobson /b/: [b], [β] – jeden foném ve šp. , dvě hlásky /ɾ/, /r/ [peɾo] vs. [pero] – dva odlišné fonémy ve šp. 10

Fonologický systém Foném /b/ – alofony [b], [β] Alofon = varianta fonému Alofony: a)

Fonologický systém Foném /b/ – alofony [b], [β] Alofon = varianta fonému Alofony: a) kombinatorní (poziční) [b], [β] b) fakultativní [s], [h]: esto [ehto] 11

Fonologický systém španělštiny 12

Fonologický systém španělštiny 12

Konsonantický systém španělštiny 13

Konsonantický systém španělštiny 13