1 Objectius i reptes principals Sn els pressupostos

  • Slides: 54
Download presentation
1

1

Objectius i reptes principals Són els pressupostos de la reconstrucció social i econòmica de

Objectius i reptes principals Són els pressupostos de la reconstrucció social i econòmica de la Comunitat Valenciana, a més de reivindicatius, socials i que aposten per la reindustrialització i la transformació del model productiu Una vegada consolidats els drets dels valencians i valencianes amb la reorientació de les polítiques socials, aquests pressupostos reactiven la inversió amb un increment del 35%, que ha costat un gran esforç ateses limitacions El projecte econòmic per a 2017 està marcat, un any més, per un fet diferencial: l’absència d’un model de finançament just per a la Comunitat Valenciana 2

Objectius i reptes principals Els pressupuestos incorporen una partida de 1. 325 milions d’euros

Objectius i reptes principals Els pressupuestos incorporen una partida de 1. 325 milions d’euros per a fer efectiu el principi de suficiència i equitat previst en la LOFCA (Llei 22/2009, de Finançament de les Comunitats Autònomes de Règim Comú) Amb aquesta mesura el Consell vol garantir que la millora de l’economia entre 2016 i 2017, al voltant del 5, 5%, per damunt de la mitjana estatal, arribe a les butxaques dels valencians, al mateix temps que servisca per ajudar als empreses a ser més competitives Ens hem negat a congelar els comptes per tercer any, ja que suposaria un càstig als valencians i valencianes L’objectiu és reduir la bretxa en la despesa per habitant del conjunt d’autonomies per a anar aproximant-nos a la mitjana 3

Objectius i reptes principals [2016] Encetàrem el camí de la reparació dels drets en

Objectius i reptes principals [2016] Encetàrem el camí de la reparació dels drets en consonància amb l’Acord del Botànic [2017] Els pressupostos consoliden els drets i aposten per la reconstrucció de l’economia valenciana 4

Quadre macroeconòmic C. VALENCIANA ESPANYA PIB (mitjana entitats) 2016 3, 3 % 3, 1

Quadre macroeconòmic C. VALENCIANA ESPANYA PIB (mitjana entitats) 2016 3, 3 % 3, 1 % PIB (mitjana entitats) 2017 2, 2 % 2, 3 % PIB (mitjana entitats) 2016 -2017 5, 5 % 5, 4 % DEMANDA NACIONAL 2, 3% Consum Final Privat 2, 7% 2, 4% Formació Bruta de Capital Fix 3, 0 % 3, 4 % 3, 9 % 2, 5% 4, 0% 4, 7% 5, 1 % Exportacions Importacions CREACIÓ LLOCS DE TREBALL 1, 9 %

TOTAL PRESSUPOST Administració GVA PRESSUPOST 2016 17. 155 M € PRESSUPOST 2017 17. 724

TOTAL PRESSUPOST Administració GVA PRESSUPOST 2016 17. 155 M € PRESSUPOST 2017 17. 724 M € 3, 3% • Suprimint l’efecte conjuntural deute heretat de l’anterior Consell pel Pla d’Inversions de les universitats (99, 2 milions), el pressupost augmenta un 2, 8% • Aquest és el segon pagament centrifugat per l’anterior Consell al futur. El pròxim pagament seran 100 milions més en l’any 2022 6

TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT PRESSUPOST 2016 18. 370 M € PRESSUPOST 2017 18. 916 M

TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT PRESSUPOST 2016 18. 370 M € PRESSUPOST 2017 18. 916 M € 2, 97% 7

► DESPESA SOCIAL Despeses. Classificació orgànica La Generalitat inverteix cada dia 32, 8 M

► DESPESA SOCIAL Despeses. Classificació orgànica La Generalitat inverteix cada dia 32, 8 M € en DESPESA SOCIAL per a garantir als valencians i valencianes els serveis bàsics fonamentals Aquesta xifra és superior a la de 2015, quan s’invertien 28, 57 M € diaris LES PRIORITATS DEL CONSELL: Cada 24 hores, el Govern valencià destina: 16, 67 M € en Sanitat 12, 08 M € en Educació 2, 87 M € en Igualtat i Polítiques Inclusive s 960. 000 € per a Ocupació 248. 296 € per a Habitatge El total de la despesa social (11. 982 M €) suposa el 85, 77% de les despeses no financeres (sense incloure Capítol 3) 8

DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 9

DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 9

Despeses. Classificació econòmica 10

Despeses. Classificació econòmica 10

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL + 2, 3 % 5.

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL + 2, 3 % 5. 425 M € Increment de 120, 2 milions d’euros respecte a 2016 per tal de garantir els drets dels empleats públics valencians Provisió de 80, 7 milions per a preveure l’increment en les retribucions, a l’espera que es determine per l’Estat Segons els acords de la Mesa de Funció Pública, es dota la carrera professional de l’Administració amb 26 milions 11

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL El 90% de la despesa

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL El 90% de la despesa de personal de les diferents conselleries es destina a Sanitat i Educació 12

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL Principals partides de despesa que

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL Principals partides de despesa que expliquen l’increment del Capitol I (sense comptar la provisió d’increment retributiu) 13

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL Evolució en el període 1993

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol I. DESPESES DE PERSONAL Evolució en el període 1993 -2017 14

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol II. DESPESES DE FUNCIONAMENT + 4, 9 % 3.

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol II. DESPESES DE FUNCIONAMENT + 4, 9 % 3. 321 M € • S’ha fet un esforç per aflorar la despesa real, que estava infradotada en els pressupostos de Sanitat en l’anterior etapa • Per aqueix motiu, la meitat de l’increment net en compra de béns corrents i despeses de funcionament (� 155 milions) correspon a Sanitat (� 44, 4 M €) i Educació (� 26, 4 M €) • Altres increments figuren en Vicepresidència i Igualtat (� 11, 5 M €) i Agricultura i Medi Ambient (� 10, 8 M €) 15

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol III. DESPESES FINANCERES + 40, 7 % 479 M

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol III. DESPESES FINANCERES + 40, 7 % 479 M € • L’increment és de 138, 66 milions i obeix bàsicament que l’impacte del deute al 0% d’interés de 2015 ja serà nul el pròxim any. Així, tots els préstecs estatals meritaran interessos amb un augment de 128, 53 milions • La diferència, 10, 13 milions, són els interessos pel deute comercial imputat a diferents conselleries 16

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS + 7, 5 % 4. 052

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS + 7, 5 % 4. 052 M € • A l’igual que en l’exercici actual, es fa un esforç per aflorar despesa real que estava amagada en comptes extrapressupostaris • Així, de l’increment net de 281, 51 milions, la meitat correspon a Sanitat (140, 12 M €). Pràcticament tot pertany a la cobertura de la despesa farmacèutica real, amb un augment de 127, 18 M € • Els altres increments corresponen a Educació (9, 16 M €) i Presidència (44, 14 M €, dels quals 40 M € són del Fons de Cohesió Territorial) i ajudes al turisme 5, 39 M € 17

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol V. FONS DE CONTINGÈNCIA + 0% 9 M€ •

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol V. FONS DE CONTINGÈNCIA + 0% 9 M€ • El Fons de Contingència recull una quantitat de diners que es reserva per a resoldre despeses no previstes inicialment en els pressupostos, tal com s’estableix en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 18

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VI. INVERSIONS REALS + 30, 5 % 491, 4

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VI. INVERSIONS REALS + 30, 5 % 491, 4 M € • El 56% de la pujada inversora (64 M € d’un total de 115 M €) correspon a Educació, que comptarà amb 142, 71 M €, mentre que les inversions d’Hisenda i Model Econòmic, destinades principalment a fer realitat una administració sense papers, arriben als 71, 11 M €, amb un increment del 53, 4% • Altres dotacions destacades són: Sanitat Universal i Salut Pública: 75, 14 M € (+13, 1%) Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament: 55, 21 M € (+18, 6%) Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: 114, 83 M € (+4, 3%) 19 Justícia i Administració Pública: 18, 92 M € (+15, 45%)

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL + 40, 2 % 485,

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL + 40, 2 % 485, 2 M € • El 60% de l’increment (84, 39 M €, sobre un total de 139, 4 M €) correspon a Educació, que comptará amb una dotació de 177 M € (una pujada del 90, 96%). També destaca l’increment de 32, 9 milions en l’apartat d’economia sostenible que, amb una dotació pressupostària de 133, 52 M €, creix un 32, 70% 20

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VIII. ACTIUS FINANCERS + 33 % 96 M €

Despeses. Classificació econòmica ► Capítol VIII. ACTIUS FINANCERS + 33 % 96 M € ► Capítol IX. PASSIUS FINANCERS (amortitzacions del deute) + 9% 3. 364 M € 21

INGRESSOS 22

INGRESSOS 22

Ingressos. Classificació econòmica 23

Ingressos. Classificació econòmica 23

Ingressos. Classificació orgànica MODEL DE FINANÇAMENT 469, 7 M € 2016 2017 Var %

Ingressos. Classificació orgànica MODEL DE FINANÇAMENT 469, 7 M € 2016 2017 Var % Lliuraments a compte 7. 784, 0 M € 8. 029, 8 M € 3, 16 Liquidació model 1. 314, 9 M € 1. 538, 9 M € 17, 03 TOTAL 9. 098, 9 M € 9. 568, 7 M € 5, 16 24

Ingressos. Classificació orgànica UN FINANÇAMENT INSUFICIENT El finançament per a 2017 comunicat pel Ministeri

Ingressos. Classificació orgànica UN FINANÇAMENT INSUFICIENT El finançament per a 2017 comunicat pel Ministeri d’Hisenda: � vulnera els principis d’equitat i suficiència de la LOFCA �és clarament insuficient perquè està molt lluny de les necessitats dels valencians La Comissió d’Experts va determinar que per a arribar a la despesa mitjana per habitant entre les autonomies la Comunitat Valenciana necessitaria rebre uns ingressos adicionals de 2. 464 milions per a complir amb el dèficit (al 0, 3%) S’ha de fer front a l’increment de les despeses financeres per 138 milions 25

Ingressos. Classificació orgànica UN FINANÇAMENT INSUFICIENT Els lliuraments a compte estan pràcticament congelats i

Ingressos. Classificació orgànica UN FINANÇAMENT INSUFICIENT Els lliuraments a compte estan pràcticament congelats i no reflecteixen el creixement de l’economia valenciana, actualment una de les més dinàmiques La Generalitat ha d’assumir amb els seus recursos decisions estatals que no venen acompanyades del finançament corresponent, com és el cas del cost íntegre dels tractaments contra l’hepatitis C, la reducció de les ratios de nombre d’alumnes o la falta de garantia en el finançament del 50% de les ajudes a la Dependència Malgrat això, la Generalitat està compromesa amb la senda de l’estabilitat pressupostària i la reducció del dèficit prevista entre 2016 i 2017 serà de les majors de les CCAA 26

DESPESES. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA 27

DESPESES. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA 27

Despeses. Classificació orgànica 28

Despeses. Classificació orgànica 28

Despeses. Classificació orgànica ► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 20, 07 % 253, 58 M

Despeses. Classificació orgànica ► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 20, 07 % 253, 58 M € L’increment net és de 42, 4 milons respecte a 2016, conseqüència directa que, per primera vegada, s’inclou amb una dotació adient el Fons de Cohesió Territorial, amb 40 milions d’euros, un augment del � 742%. Volem reconstruir la nostra economia apostant pels municipis com a motors de progrés L’altra explicació de la pujada és el recolzament al turisme. Destinem a l’Agència de Turisme un � 19, 7% més (2, 6 milions més, amb un total de 44, 2 milions d’euros), incloent un Pla de Desestacionalització del Turisme amb 3, 5 milions 29

Despeses. Classificació orgànica ► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT Recuperem el dret dels valencians a

Despeses. Classificació orgànica ► PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT Recuperem el dret dels valencians a gaudir d’un mitjà audiovisual en valencià amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, 55 milions (Secció 20) Aposta per la transformació del model econòmic: L’ Agència Valenciana de la Innovació (AVI) comptarà el primer any amb 28 milions (Secció 20) L ’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta davant les Emergències naix per a garantir la seguretat dels valencians i minimitzar els efectes de qualsevol emergència: 1, 2 milions euros (Secció 20) 30

Despeses. Classificació orgànica ► VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 7, 14 %

Despeses. Classificació orgànica ► VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 7, 14 % 1. 048 M € Decidida aposta per les persones: El programa de Serveis Socials és dispara un � 44, 6% i arriba als 68 milions, amb una clara estratègia de municipalització d’aquestes polítiques. Les ajudes als ajuntaments (52, 2 milions) ascendeixen un � 101% La dotació per a la Dependència, oberta a l’obtenció dels fons de l’Estat que haurien d’estar garantits, ascendeix fins als 247, 2 milions (el 24% de tota la conselleria) 31

Despeses. Classificació orgànica ► VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Es reforça l’atenció

Despeses. Classificació orgànica ► VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Es reforça l’atenció a menors en situació de risc amb un augment del � 46, 3% (3, 68 milions) i per als Centres de Dia de Menors, amb una pujada del � 25% (4, 5 milions) Més recursos per als Centres de Persones Majors: 278, 7 milions (un augment del � 4, 1%), representant el 26% de tota la dotació de la conselleria Increment del � 6, 5% en l’atenció a les víctimes de violència d’odi (180. 000 euros) 32

Despeses. Classificació orgànica ► HISENDA I MODEL ECONÒMIC 16, 14 % 286 M €

Despeses. Classificació orgànica ► HISENDA I MODEL ECONÒMIC 16, 14 % 286 M € L’augment de 39, 7 milions en el pressupost de la conselleria respon a la política transversal de modernització de la Generalitat amb la implantació de l’Administració electrònica (32 milions) i a l’IVF i el nou Banc de la Generalitat (5, 2 milions) Sistemes d’Informació creix un � 30, 4% (120, 4 milions en total). Aquesta partida suposa el 42% dels recursos de tota la conselleria Telecomunicacions i societat digital s’incrementa en un � 16, 2% (19, 7 milions) 33

Despeses. Classificació orgànica ► HISENDA I MODEL ECONÒMIC Un � 71% més per al

Despeses. Classificació orgànica ► HISENDA I MODEL ECONÒMIC Un � 71% més per al programa que recull les transferències a l’Institut Valencià de Finances, que alberga el Banc de la Generalitat (12, 4 milions) El pressupost de l’IVF inclou un augment del � 100% en la subvenció a l’emprenedoria i suport al cooperativisme (1 milió) i partides com el finançament de línies sectorials (5 milions), la línia de microcrèdits (2 milions) o instruments financers sufragats amb el Pla Operatiu dels Fons Feder 2014 -2020 (3, 5 milions) L’Institut Valencià d’Administració Tributària comptarà amb 45 milions 34

Despeses. Classificació orgànica ► JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 6, 0%

Despeses. Classificació orgànica ► JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 6, 0% 291 M € Els recursos per a l’Administració de Justícia abasten els 275, 5 milions, amb un creixement del � 6, 5% Modernització de la Justícia: Implantació de la Nova Oficina Judicial, així com desenvolupament de la Nova Oficina Fiscal Millora i dignificació de les seus judicials, amb una dotació de 18, 9 milions, la 35 qual cosa representa un increment del � 15, 88% respecte a 2016

Despeses. Classificació orgànica ► JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES Torn d’ofici:

Despeses. Classificació orgànica ► JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES Torn d’ofici: La dotació als Col. legis d’Advocats suma els 27, 5 milions, un � 3, 4% més, y la dels Col. legis de Procuradors, � 4, 3 milions, un 10% més Desplegament de la Xarxa d’Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delit (OAVD), el nou model d’atenció integral a les víctimes, amb una dotació d’ 1, 1 milions -Hi haurà 21 oficines, 3 d’aquestes d’àmbit provincial i altres 18 d’abast comarcal 36

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 5, 40% 4. 527, 4

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 5, 40% 4. 527, 4 M € Consolidació de l’increment del personal docent: • 2. 800 docents més que el curs passat • Recuperem en un curs el 57% del professorat suprimit per l’antic govern 37

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Mapa de les infraestructures escolars:

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Mapa de les infraestructures escolars: • Increment en un � 77% de l’inversió per a la construcció de centres educatius d’Infantil i Primària, així com d’equipament (93, 8 milions) • Increment en un � 72% de la inversió per a la construcció de centres educatius de Secundària, així com de reformes i d’equipament (39 milions) • Garantim la progressiva recuperació d’aules dignes amb 26 centres educatius en procés de construcció durant l’actual curs escolar 38

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Nou model de Formació del

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Nou model de Formació del Professorat: • Es dobla el pressupost per a la implantació del nou sistema formatiu fins als 19, 5 milions Cap persona sense estudis universitaris per raons econòmiques: • Augment de les beques universitàries en un � 5, 7% amb una dotació de 22, 1 milions per a fomentar la igualtat d’oportunitats • Un � 13, 9% més de fons (33, 8 milions) per a investigació, desenvolupament tecnològic i innovació • 671, 5 milions per a subvencionar les universitats públiques valencianes i amortització del Pla d’Inversions amb una pujada del � 869, 4% (99, 2 milions) 39

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Augment en la inversió per

Despeses. Classificació orgànica ► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT Augment en la inversió per a la protecció del patrimoni cultural valencià en un � 298% (4, 56 milions) Augment en la inversió per a la producció cultural en 2, 3 milions per a dinamitzar el sector cultural valencià Increment en un � 33% (22, 2 milions) dels recursos per al foment de l’activitat esportiva 40

Despeses. Classificació orgànica ► SANITAT I SALUT PÚBLICA 2, 96 % 6. 084 M

Despeses. Classificació orgànica ► SANITAT I SALUT PÚBLICA 2, 96 % 6. 084 M € L’objetiu és apropar els pressupostos a la quantitat real que necessita la sanitat valenciana: � 185 milions més per a la partida de farmàcia de recepta, que creix un � 13% (1. 100 milions). L’anterior Consell infradotava aquesta partida, amb 850 milions Les ajudes per a fer front al copagament farmacèutic i ortoprotèsic en pensionistes amb rendes baixes es reforcen en un � 14, 5%, i passen de 35 a 40 milions 41

Despeses. Classificació orgànica ► SANITAT I SALUT PÚBLICA La inversió en infraestructures creix un

Despeses. Classificació orgànica ► SANITAT I SALUT PÚBLICA La inversió en infraestructures creix un � 13%, fins a arribar als 75 milions. És la dotació econòmica per a fer realitat el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries que es presentarà en les pròximes setmanes Prestacions externes es congela i, amb una dotació de 248 milions, té un creixement del 0% Les ajudes per a la investigació i l’avaluació de l’atenció al pacient augmenten un � 5% (16, 8 milions). Inclou partides per a la investigació en malalties rares per import de 3, 4 milions. 450. 000 euros per al tractament de lluita contra el mosquit Tigre en els municipis 42

Despeses. Classificació orgànica ► ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 9, 02 %

Despeses. Classificació orgànica ► ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 9, 02 % 367 M € És una de les conselleries de major creixement, amb l’ambició d’establir les bases per a la reconstrucció econòmica de la Comunitat Valenciana. Hi ha una aposta decidida per la reindustrialització, amb un augment del � 42, 3% de la Política Industrial (113, 2 milions) 43

Despeses. Classificació orgànica ► ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL La política comercial

Despeses. Classificació orgànica ► ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL La política comercial puja un � 6, 2% (45, 5 milions), mentre la promoció d’emprenedors i el cooperativisme s’incrementa un � 15, 3% (6, 4 milions) El Servei Valencià d’Ocupació i Formació comptarà amb 132, 7 milions, i consolida l’augment d’enguany del � 6, 5% incloent la pujada del � 7, 1% en foment de l’ocupació Les transferències corrents i de capital a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial creixen un � 43%. El pressupost de l’IVACE passa de 84, 8 a 108, 95 milions, un � 28% més 44

Despeses. Classificació orgànica ► AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 6, 27

Despeses. Classificació orgànica ► AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 6, 27 % 316 M € Aposta decidida per les polítiques d’aigua, amb un increment del 41% en el Programa de Gestió i Infraestructures de Recursos Hídrics, Sanejament i Depuració. Les obres urgents d’infraestructura hidràulica es doten amb 1, 4 milions i un increment del � 1. 367% 45

Despeses. Classificació orgànica ► AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL Augment dels

Despeses. Classificació orgànica ► AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL Augment dels fons per a pesca un � 11, 4% (20, 6 milions en total) Protecció dels nostres boscos, amb una dotació de 18, 6 milions, que representa un � 17, 9% més de recursos Increment del � 16, 7% en gestió forestal sostenible i parcs naturals (31, 5 milions de dotació en total) 46

Despeses. Classificació orgànica ► HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 8, 45 %

Despeses. Classificació orgànica ► HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 8, 45 % 354 M € Increment de la línia d’habitatge quasi un � 15%, que passa de 78, 8 a 90 milions. La dotació multiplica per 3 la de l’últim pressupost de l’anterior Consell l’any 2015 Per primera vegada, s’inclou una partida de 5, 9 milions per a posar en marxa la Llei de la Funció Social de l’Habitatge perquè es puga aplicar tant prompte l’aproven les Corts 47

Despeses. Classificació orgànica ► HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI El pressupost d’inversions

Despeses. Classificació orgànica ► HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI El pressupost d’inversions en Ferrocarrils augmenta un 38, 2% de manera que passa de 16, 4 a 22, 6 milions d’euros dels quals 17 aniran per a inversions a la línia 9 del TRAM d’Alacant. També es reprendran obres abandonades o paralitzades per la falta de previsió de l’antic Govern com el túnel de la Serra Grossa a Alacant o el soterrament de les vies a Burjassot Per primera vegada, apareix en el Pressupost l’Autoritat Metropolitana de Transport i l’ Agència de Seguretat Ferroviària El 33, 08% del pressupost està hipotecat per a pagar obres ja acabades o paralitzades per l’antic Govern (Autovia de La Plana, CV 13 Aeroport. Torreblanca, Passeig Benidorm, Avinguda Dénia-Alacant, etc. ) 48

Despeses. Classificació orgànica ► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 31, 6 % 34,

Despeses. Classificació orgànica ► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 31, 6 % 34, 7 M € La pujada obeïx a l’increment en un � 39, 8% (18, 7 milions) dels diners fixats per al programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament i que suposa el 54% dels fons de tota la conselleria Es continua així amb la recuperació de la Cooperació, que passarà del 0, 02% amb l’anterior Consell al 0, 11% en 2017 49

Despeses. Classificació orgànica ► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ Increment del 24, 55%

Despeses. Classificació orgànica ► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ Increment del 24, 55% en la dotació de personal per a millorar els serveis d’atenció a la ciutadania i per a la Inspecció General de Serveis, en coherència amb el compromís d’enfortir l’organ de control intern de la GVA La partida de Cooperació inclou una línea de 138. 000 euros, que són els diners que s’han recuperat fins ara del “cas Cooperació” Es crea un nou programa, Consell de la Transparència, amb 60. 000 € 50

Despeses. Classificació orgànica ► ALTES INSTITUCIONS DE LA GVA 46, 6 Milions € 1,

Despeses. Classificació orgànica ► ALTES INSTITUCIONS DE LA GVA 46, 6 Milions € 1, 84 % SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES VARIACIÓ PRESSUPOST 2017 Corts Valencianes 0, 1% 31. 371, 56 Milers € Sindicatura de Comptes 7, 8 % 7. 272, 00 Milers € Consell Valencià de Cultura 3, 2 % 1. 470, 00 Milers € Consell Jurídic Consultiu 3, 2 % 2. 516, 26 Milers € Acadèmia Valenciana de la Llengua 3, 7 % 3. 157, 13 Milers € Comité Econòmic i Social 7, 0% 849, 31 Milers € 51

Despeses. Classificació orgànica ► SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL + 1, 44 % 2. 079 M

Despeses. Classificació orgànica ► SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL + 1, 44 % 2. 079 M € Les 44 entitats que componen el sector públic instrumental disminueixen la seua dotació en � 30, 38 milions d’euros Els recursos d’aquestes entitats representen el 10, 99% del total del pressupost consolidat (18. 916 M €) 52

Despeses. Classificació orgànica ► SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL EVOLUCIÓ 30 25 20 15 10 5

Despeses. Classificació orgànica ► SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL EVOLUCIÓ 30 25 20 15 10 5 0 1997 2001 2004 2008 2011 2013 2016 2017 53

54

54