1 Nesne Dzenleme Komutlar Nesne Dzenleme Komutlar Modify

  • Slides: 42
Download presentation
1 Nesne Düzenleme Komutları

1 Nesne Düzenleme Komutları

Nesne Düzenleme Komutları (Modify) Erase (Silme) Çizim ekranı üzerinde bulunan nesnelerin silinmesini sağlar. 2

Nesne Düzenleme Komutları (Modify) Erase (Silme) Çizim ekranı üzerinde bulunan nesnelerin silinmesini sağlar. 2

3 Copy (Kopyalama) Çizim ekranında bulunan nesnelerden seçilenleri kopyalar. Array alt komutu, kopyalanacak nesnelerin

3 Copy (Kopyalama) Çizim ekranında bulunan nesnelerden seçilenleri kopyalar. Array alt komutu, kopyalanacak nesnelerin istenilen bir sayıda çoklu bir şekilde kopyalanmasını sağlar.

Mirror (Aynalama) Seçtiğimiz nesneleri bir eksen doğrultusunda simetrisini almamızı sağlar. 4 Aynalama yapılacak nesnede

Mirror (Aynalama) Seçtiğimiz nesneleri bir eksen doğrultusunda simetrisini almamızı sağlar. 4 Aynalama yapılacak nesnede yazı var ise; aynalama sonucu yazı ters çıkabilir. Bu durumda komut satırına mirtext yazıp, değeri 0 yaptığımızda hata düzelecektir.

Offset (Öteleme) Seçilen bir çizgiyi mesafe belirtilerek istenilen yönde kopyalanarak ötelenmesini sağlar. Offset yapılacak

Offset (Öteleme) Seçilen bir çizgiyi mesafe belirtilerek istenilen yönde kopyalanarak ötelenmesini sağlar. Offset yapılacak nesneler; Line, Polyline, Xline, Ray, Circle, Arc, Ellipse nesneleridir. OFFSETGAPTYPE adlı bir sistem değişkeni sıfır olarak görülmektedir. Bu sistem değişkeninin değerini değiştirmek için komut satırına OFFSETGAPTYPE yazıp enter yapın. 0, 1, 2 olmak üzere üç değeri vardır. Bu değerler offsetlenen nesnelerin köşe yapılarının biçimini 5

6 Through: Offset komutunu ilk çalıştırdığımızda mesafeyi yazdığımız bölümde aktif olduğunu göreceksiniz. Herhangi bir

6 Through: Offset komutunu ilk çalıştırdığımızda mesafeyi yazdığımız bölümde aktif olduğunu göreceksiniz. Herhangi bir değer verdikten sonra bu seçenek yerine artık son girilen değer gelir. Öteleme değeri vermeden bu seçeneği kullandığımızda, nesneyi seçtikten sonra öteleme yönü için nereye tıklarsak, nesne o tıklanan yere ötelenecektir. Yani mesafeyi tıkladığımız yere göre program kendisi otomatik olarak algılayacaktır. Erase: Komutu kullanırken seçilen ana nesnenin silinerek sadece ötelenen nesnenin kalmasını sağlar. Layer: Auto. CAD içinde nesnelerin özelliklerine göre sınıflandırılması gerekebilir. İstediğimiz layer'ı kapatarak o layer’daki nesnelerin görünmemesini sağlayabiliriz. Böylece ekrana daha rahat çalışabiliriz. Ayrıca, her bir layer'daki çizgi kalınlıklarını farklı yaparak baskımızın teknik çizim kurallarına uygun olmasını sağlayabiliriz. İleriki konularda, Layer daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

7 Current seçeneği, şuan hangi layer aktif ise ötelenen nesne o layer'a dönüşür. Source

7 Current seçeneği, şuan hangi layer aktif ise ötelenen nesne o layer'a dönüşür. Source seçeneği ise, seçilen nesnenin layer'ı ne ise ötelenen nesne de o layer'da oluşur.

Array (Dizi) Rectangular (Array) Seçilen nesneleri sıralı bir şekilde ya da belirli bir nokta

Array (Dizi) Rectangular (Array) Seçilen nesneleri sıralı bir şekilde ya da belirli bir nokta etrafında döndürülerek çoğaltılmasını sağlar. 8 Seçilen nesneleri X ve Y yönlerinde belirtilen mesafe ve sayısı kadar çoğaltılmasını sağlar.

9 Array üzerinde mavi renkte kutu ve ok işaretleri görünecektir. 1 nolu mavi kutu,

9 Array üzerinde mavi renkte kutu ve ok işaretleri görünecektir. 1 nolu mavi kutu, array nesnesinin yerleşim noktasını gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 2 nolu mavi ok, array nesnesinin sıraları arasındaki mesafeyi gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesinin sıraları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. 3 nolu mavi ok, array nesnesinin sıra sayısını gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesinin sıra sayısını değiştirebilirsiniz. 4 nolu mavi ok, array nesnesinin sütunları arasındaki mesafeyi gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesinin sütunları arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. 5 nolu mavi ok, array nesnesinin sütun sayısını gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesinin sütun sayısını değiştirebilirsiniz. 6 nolu mavi kutu, array nesnesinin sıra ve sütun sayısını gösterir. Mouse ile bu noktadan tutarak array nesnesini sıra ve sütun sayısını aynı anda değiştirebilirsiniz.

Ribbon menüde aşağıda görülen özellikler açılmaktadır. Type, array tipi görülmektedir Columns ve Rows’dan sıra

Ribbon menüde aşağıda görülen özellikler açılmaktadır. Type, array tipi görülmektedir Columns ve Rows’dan sıra ve sütun sayıları ve aralarındaki mesafeleri değiştirebilirsiniz. Levels ile Z yönündeki kopyalama adedini değiştirebilirsiniz. Base point ile array nesnesinin yerleşim yeri değiştirilebilir. 10

Edit Source array işlemi yapılan ilk nesnesinde değişiklikler yapılabilir. Replace item ile array nesnesi

Edit Source array işlemi yapılan ilk nesnesinde değişiklikler yapılabilir. Replace item ile array nesnesi içinde kopyalanan nesnelerden istediğiniz kadarını başka bir nesne ile değiştirebilirsiniz. Reset array ile bu değişimi geri alabilirsiniz. 11

Path (Array) Seçilen nesneleri referans gösterilen bir hat üzerinde istenilen sayı ve mesafeye bağlı

Path (Array) Seçilen nesneleri referans gösterilen bir hat üzerinde istenilen sayı ve mesafeye bağlı olarak çoğaltılmasını sağlar. 12

Polar (Array) Seçilen nesnelerin bir noktaya ve belirtilen açıya göre döndürülerek çoğaltılmasını sağlar. 13

Polar (Array) Seçilen nesnelerin bir noktaya ve belirtilen açıya göre döndürülerek çoğaltılmasını sağlar. 13

Move (Taşıma) 14 Nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar.

Move (Taşıma) 14 Nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar.

Rotate (Döndürme) Seçilen nesnelerin belirtilen bir nokta etrafında istenilen açı kadar döndürülmesini sağlar. 15

Rotate (Döndürme) Seçilen nesnelerin belirtilen bir nokta etrafında istenilen açı kadar döndürülmesini sağlar. 15

Scale (Ölçekle) 16 Çizdiğimiz nesneleri büyütme ya da küçültme yapmamıza yarar.

Scale (Ölçekle) 16 Çizdiğimiz nesneleri büyütme ya da küçültme yapmamıza yarar.

Stretch (Sündürme) Bir nesnenin istenilen bir kısmın sündürülerek uzatılmasını ya da kısaltılmasını sağlar. 17

Stretch (Sündürme) Bir nesnenin istenilen bir kısmın sündürülerek uzatılmasını ya da kısaltılmasını sağlar. 17

Trim (Budama) Çizim içerisinde çizgilerin istenilen kısımlarının budanmasını sağlar. 18

Trim (Budama) Çizim içerisinde çizgilerin istenilen kısımlarının budanmasını sağlar. 18

19 Bu komut ve bundan sonra anlatacağımız extend komutunun ortak bir sistem değişkeni mevcuttur.

19 Bu komut ve bundan sonra anlatacağımız extend komutunun ortak bir sistem değişkeni mevcuttur. Komut başlangıcında yazan Edge sistem değişkeninin şuan Extend olduğunu belirtmektedir. Eğer kapalı olsaydı, Edge=None yazacaktı. Bu sistem değişkenini değiştirmek için komut olarak EDGEMODE yazın. Açmak istiyorsanız 1, kapatmak istiyorsanız 0 yazın.

20 Bu değişken 0 iken trim işlemi aşağıdaki gibi olacaktır. Bu değişken 1 iken

20 Bu değişken 0 iken trim işlemi aşağıdaki gibi olacaktır. Bu değişken 1 iken trim işlemi aşağıdaki gibi olacaktır.

21 Extend (Uzatma) Çizim içerisinde çizgilerin başka nesneye doğru uzatılmasını sağlar. Edgemode sistem değişkeni

21 Extend (Uzatma) Çizim içerisinde çizgilerin başka nesneye doğru uzatılmasını sağlar. Edgemode sistem değişkeni aynı şekilde bu komut içinde geçerlidir.

22 Break. At. Point (Noktasal Koparma) Seçilen bir çizgiyi, seçildiği yerden ikiye böler.

22 Break. At. Point (Noktasal Koparma) Seçilen bir çizgiyi, seçildiği yerden ikiye böler.

Break (Koparma) Bir nesnenin belirtilen iki nokta arasını silerek, bu nesnenin iki ayrı parça

Break (Koparma) Bir nesnenin belirtilen iki nokta arasını silerek, bu nesnenin iki ayrı parça haline gelmesini sağlar. Genellikle bir bloğun ya da yazının üzerine gelen çizgilerin temizlenmesinde kullanılır. 23

Join (Birleştir) Aynı eksene sahip çizgilerin tek bir obje olmasını sağlar. 24

Join (Birleştir) Aynı eksene sahip çizgilerin tek bir obje olmasını sağlar. 24

Chamfer (Pah Kırma) Seçilen iki çizginin pahlanarak birleştirilmesini sağlar. Bu komut Line, Polyline, Xline

Chamfer (Pah Kırma) Seçilen iki çizginin pahlanarak birleştirilmesini sağlar. Bu komut Line, Polyline, Xline ve Ray nesneleri için geçerlidir. 25 Yazılan değerler bir sonraki kullanımda da hafızada kalacaktır.

26 Chamfer komutunun alt komutları aşağıda görülmektedir. Undo: İşlemi geri alır. Polyline: Seçilen nesnenin

26 Chamfer komutunun alt komutları aşağıda görülmektedir. Undo: İşlemi geri alır. Polyline: Seçilen nesnenin polyline olması gerekir. Bu işlemden sonra tüm köşeler verilen değerlere göre pah kırılır. Distance: Pah kırma mesafelerinin girilmesini sağlar. Angle: Bu Alt komut seçildiğinde ilk olarak birinci çizginin pah kırma mesafesini, ardından ikinci çizgiye doğru olan açısını sorar. Verilen değerlere göre pah kırma işlemini yapar.

Trim: Bu alt komutta ise iki seçenek vardır: Trim ve No Trim seçeneği seçilirse,

Trim: Bu alt komutta ise iki seçenek vardır: Trim ve No Trim seçeneği seçilirse, pah kırma işleminden sonra köşedeki fazlalıklar temizlenir. No trim seçilirse pah kırılan köşelerdeki fazlalıklar silinmez ancak pah kırma işlemi yapılır. Method: Pah kırma işleminde iki seçenek sunulur. Bunlar; Distance ve Angle’dır. Pah kırma işlemi hangi seçeneğe göre yapılacağını belirtir. Distance seçilirse, iki köşenin pah kırma mesafeleri yazılır. Angle seçilirse bir köşenin mesafesi ve açısı sorularak yapılır. Multiple: chamfer komutunu normal bir şekilde kullandığımızda iki çizgi seçildikten sonra komut biter. Eğer bu alt komutu çalıştırırsak, iki nesne seçiminden sonra komut sürekli kendi içinde tekrarlanarak birden fazla işlemin yapılmasını sağlar. 27

Fillet (Köşeleri Yuvarlama) Seçilen iki çizginin köşelerinin yuvarlanmasını ya da dik bir şekilde birleştirilmesini

Fillet (Köşeleri Yuvarlama) Seçilen iki çizginin köşelerinin yuvarlanmasını ya da dik bir şekilde birleştirilmesini sağlar. 28

29 Paralel çizgiye fillet komutunu uygularsak, bitiş noktaları yarım daire ile birleştirilir.

29 Paralel çizgiye fillet komutunu uygularsak, bitiş noktaları yarım daire ile birleştirilir.

Blend Curves Seçilen iki nesne arasında yumuşak geçiş yaparak yeni bir spline eğrisi oluşturur.

Blend Curves Seçilen iki nesne arasında yumuşak geçiş yaparak yeni bir spline eğrisi oluşturur. 30

Explode (Patlatma) Seçilen polyline ya da blok halindeki nesneleri patlatmak için kullanılır. Ayrıca model

Explode (Patlatma) Seçilen polyline ya da blok halindeki nesneleri patlatmak için kullanılır. Ayrıca model komutlarından olan Solid nesnesi patlatıldığında yine bir model nesnesi olan Region'a dönüşür. Region nesnesi patlatıldığında ise Line nesnesine dönüşür. 31

Pedit (Edit Polyline) 32 Polyline nesnelerinin düzenlenmesini sağlar.

Pedit (Edit Polyline) 32 Polyline nesnelerinin düzenlenmesini sağlar.

33 İlk nesneyi seçtikten sonra; bu nesnenin polyline olmadığını ifade eden ve devam etmek

33 İlk nesneyi seçtikten sonra; bu nesnenin polyline olmadığını ifade eden ve devam etmek isteyip istemediğimizi soran bir uyarı ile karşılaşırız. Evet diyerek komuta devam ederiz. Bu nesneleri birleştireceğimiz için, “J” yazarak komutu devam ettiririz.

Close: Kapalı olmayan polyline nesnesinin başlangıç ile bitiş noktaları arasına çizgi çizerek bir bütün

Close: Kapalı olmayan polyline nesnesinin başlangıç ile bitiş noktaları arasına çizgi çizerek bir bütün olarak polyline olmasını sağlar. Close alt komutu kapalı olmayan nesnelerin seçiminde görünür. Eğer kapalı bir polyline nesnesi seçilirse close yerine open seçeneği olacaktır. 34

Width: Polyline nesnesine kalınlık vermek için kullanılır. 35

Width: Polyline nesnesine kalınlık vermek için kullanılır. 35

Fit: Seçilen polyline nesnesinin pürüzsüz bir eğri oluşturmasını ve bu eğrinin her bir köşesine

Fit: Seçilen polyline nesnesinin pürüzsüz bir eğri oluşturmasını ve bu eğrinin her bir köşesine grip noktasından geçmesini sağlar. 36

Spline: Seçilen polyline nesnesinin spline eğrisine dönüşmesini sağlar. 37

Spline: Seçilen polyline nesnesinin spline eğrisine dönüşmesini sağlar. 37

Decurve: Fit ya da spline uygulanmış polyline nesnesinin orijinal haline gelmesini sağlar. 38

Decurve: Fit ya da spline uygulanmış polyline nesnesinin orijinal haline gelmesini sağlar. 38

39 Spline (Nesneleri Polyline Nesnesine Dönüştürme) Pedit komutu spline nesnesine uygulanacaksa önce polyline nesnesine

39 Spline (Nesneleri Polyline Nesnesine Dönüştürme) Pedit komutu spline nesnesine uygulanacaksa önce polyline nesnesine dönüştürülmesi gerekir. Spline nesnesi polyline nesnesine dönüştürülmüş oldu. Bir polyline nesnesi ile spline nesnesi pedit komutu ile birleştirilemez. Birleştirme yapılabilmesi için spline nesnesinin pline olması gerekmektedir.

Overkill Çizim içerisindeki Line, Arc ve Polyline nesnelerinde yinelenen veya örtüşen nesneleri temizler. 40

Overkill Çizim içerisindeki Line, Arc ve Polyline nesnelerinde yinelenen veya örtüşen nesneleri temizler. 40

Tolerance: Temizleme işlemi esnasında nesneler arasında karşılaştırma mesafesini belirler. 41 Ignore object property: Temizleme

Tolerance: Temizleme işlemi esnasında nesneler arasında karşılaştırma mesafesini belirler. 41 Ignore object property: Temizleme işlemi uygulanırken göz ardı edilecek nesne özelliklerini içerir. Örneğin, bir çizgi üzerinde yer alan daha küçük bir çizgi var ise, komut uygulandığında küçük nesne silinir. Ancak bu küçük nesnenin renk seçeneği color özelliği kullanılarak değiştirilmiş ise temizleme esnasında bu nesne silinmez. Ignore object property kısmında yer alan Color seçeneği işaretlenirse farklı renklerde dahi olsalar üste geldiği için temizleme işlemi uygulanır. Optimize segments within polylines: Bu seçenek işaretli iken, seçilen polyline nesne hatlarındaki fazla bölümler kaldırılır. Aynı hat üzerinde tekrarlanan bölümler ve noktalar da iptal edilir.

Ignore polyline segment width: Polyline nesnesinin bölümleri optimize edilirken bölüm genişliklerini yok sayar. Do

Ignore polyline segment width: Polyline nesnesinin bölümleri optimize edilirken bölüm genişliklerini yok sayar. Do not break polylines: Polyline nesnesi değiştirilmez. Combine Co-linear Objects That Partially Overlap: Çakışan nesneleri tek bir nesne yaparak birleştirir. Combine co-Iinear objects when aligned end to end: Ortak noktalan olan nesneleri tek bir nesne yaparak birleştirir. Maintain associative objects: Başka nesnelerle bağlantılı nesneler silinmez ya da değiştirilmez. 42