1 Morrisons Ova reklama za kompaniju William Morrison

  • Slides: 16
Download presentation
1

1

Morrisons Ova reklama za kompaniju William Morrison ilustruje pogodnost koju pruža ovaj moderan supermarket

Morrisons Ova reklama za kompaniju William Morrison ilustruje pogodnost koju pruža ovaj moderan supermarket 2

Kako posrednik u kanalu povećava efikasnost distribucije P 1 K 3 2 P 4

Kako posrednik u kanalu povećava efikasnost distribucije P 1 K 3 2 P 4 5 6 K P 7 8 9 K Direktna distribucija P = Proizvođač C = Kupac Broj kontakata = Broj proizvođača x Broj kupaca 3 3

Kako posrednik u kanalu povećava efikasnost distribucije P P 1 2 K PK K

Kako posrednik u kanalu povećava efikasnost distribucije P P 1 2 K PK K 3 P K Distribucija uz upotrebu posrednika u kanalu P = Proizvođač K = Kupac PK= Posrednik u kanalu Broj kontakata = Broj proizvođača + Broj kupaca 4 4

Distributivni kanali za potrošnu robu Proizvođač Potrošač Proizvođač Agent Maloprodavac Potrošač Veleprodavac Maloprodavac Potrošač

Distributivni kanali za potrošnu robu Proizvođač Potrošač Proizvođač Agent Maloprodavac Potrošač Veleprodavac Maloprodavac Potrošač 5 5

Distributivni kanali za kozmetiku u Japanu Proizvođač Marketinške kompanije u vlasništvu proizvođača ili ugovoreni

Distributivni kanali za kozmetiku u Japanu Proizvođač Marketinške kompanije u vlasništvu proizvođača ili ugovoreni dileri Specijalizovani maloprodavci sa franšizama (prodavnice kozmetike) Veleprodavci specijalizovani za kozmetiku Marketinške kompanije sa ograncima Sekundarni veleprodavci Prodajni personal Maloprodajne prodavnice Robne kuće Supermarketi Apoteke Prehrana Saloni lepote Potrošači 6 6

Distributivni kanali za industrijsku robu Industrijski kupac Proizvođač Industrijski kupac Agent Distributer Industrijski kupac

Distributivni kanali za industrijsku robu Industrijski kupac Proizvođač Industrijski kupac Agent Distributer Industrijski kupac 7 7

Distributivni kanali za usluge Potrošač ili poslovni kupac Uslužna kompanija Agent Potrošač ili poslovni

Distributivni kanali za usluge Potrošač ili poslovni kupac Uslužna kompanija Agent Potrošač ili poslovni kupac 8 8

Strategija kanala Izbor kanala Tržišni faktori Faktori vezani za proizvođača Faktori vezani za proizvod

Strategija kanala Izbor kanala Tržišni faktori Faktori vezani za proizvođača Faktori vezani za proizvod Konkurentski faktori Intenzitet distribucije Intenzivna Selektivna Ekskluzivna Integracija kanala Konvencionalni marketing kanali Franšizing Vlasništvo nad kanalom 9 9

O’Briens Sandwich Bars Franšize kompanije O’Briens šire se velikom brzinom 10

O’Briens Sandwich Bars Franšize kompanije O’Briens šire se velikom brzinom 10

Menadžment kanala Selekcija Motivacija Obuka Evaluacija Upravljanje konfliktom 11

Menadžment kanala Selekcija Motivacija Obuka Evaluacija Upravljanje konfliktom 11

Glavni tipovi maloprodaje u i van prodavnica Supermarketi Onlajn maloprodaja Prodaja putem automata Robne

Glavni tipovi maloprodaje u i van prodavnica Supermarketi Onlajn maloprodaja Prodaja putem automata Robne kuće Maloprodavci Naručivanje poštom (finalna veza sa potrošačem) Kataloške prodavnice Specijalizovane prodavnice Diskontne prodavnice Konvinijentne prodavnice Category killer prodavnice 12

La Senza Specijalizovana prodavnica La Senza ima ograničen, specijalizovan asortiman proizvoda.

La Senza Specijalizovana prodavnica La Senza ima ograničen, specijalizovan asortiman proizvoda.

Ključne marketing odluke u maloprodaji Maloprodajno pozicioniranje Lokacija prodavnice Marketing odluke u maloprodaji Asortiman

Ključne marketing odluke u maloprodaji Maloprodajno pozicioniranje Lokacija prodavnice Marketing odluke u maloprodaji Asortiman proizvoda i usluge Cena Atmosfera u prodavnici 14

Komponente sistema fizičke distribucije Sistem fizičke distribucije Usluga kupcima Kontrola zaliha Obrada narudžbi Skladištenje

Komponente sistema fizičke distribucije Sistem fizičke distribucije Usluga kupcima Kontrola zaliha Obrada narudžbi Skladištenje Transport Upravljanje materijalima 15

Etička pitanja u distribuciji Ø Bonifikacije za prostor na polici Ø Siva tržišta Ø

Etička pitanja u distribuciji Ø Bonifikacije za prostor na polici Ø Siva tržišta Ø Ugovori o ekskluzivnoj distribuciji Ø Ograničenje snabdevanja Ø Fer trgovina 16