1 KPA Kladno s r o Holandsk 2531

  • Slides: 12
Download presentation
1. KŠPA Kladno, s. r. o. , Holandská 2531, 272 01 Kladno, www. 1

1. KŠPA Kladno, s. r. o. , Holandská 2531, 272 01 Kladno, www. 1 kspa. cz Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0292 Číslo materiálu: VY_42_INOVACE_MAT-FUNKCE-02 Tematický celek (sada): Funkce Téma (název) materiálu: Definiční obor a obor hodnot funkce Předmět: Matematika Ročník / Obor studia: 1. / Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Informační technologie, Podnikání Autor / datum vytvoření: Ing. Bc. Jaroslava Horová/25. 11. 2012 Anotace: Žáci se seznámí s pojmy definiční obor a obor hodnot funkce a naučí se je určovat. Metodický pokyn: Určeno k prezentaci nebo samostudiu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1

DEFINIČNÍ OBOR � definiční obor funkce - množina všech hodnot nezávisle proměnné x –

DEFINIČNÍ OBOR � definiční obor funkce - množina všech hodnot nezávisle proměnné x – značíme D(f) � pro všechny hodnoty x z definičního oboru musí mít předpis funkce smysl – řešíme podmínky platnosti předpisu 2

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY � Určete definiční obor funkce . Řešení 3

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY � Určete definiční obor funkce . Řešení 3

ŘEŠENÍ � Určete definiční obor funkce . jmenovatel nesmí být roven nule – nulou

ŘEŠENÍ � Určete definiční obor funkce . jmenovatel nesmí být roven nule – nulou nelze dělit 4

ŘEŠENÍ � Určete definiční obor funkce . Výraz pod odmocninou musí být kladný a

ŘEŠENÍ � Určete definiční obor funkce . Výraz pod odmocninou musí být kladný a jmenovatel se nesmí rovnat nule. 5

OBOR HODNOT všech prvků y B, z nichž ke každému existuje alespoň jeden takový

OBOR HODNOT všech prvků y B, z nichž ke každému existuje alespoň jeden takový prvek x A, že [x, y] f – obor hodnot H(f). � obor hodnot se obvykle obtížně určuje z předpisu funkce -1 � jestliže určíme funkci inverzní f pak platí: D(f) = H(f-1) � obor hodnot lze také odečíst z grafu funkce � Množina 6

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY � Určete obor hodnot funkce . Řešení 7

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY � Určete obor hodnot funkce . Řešení 7

ŘEŠENÍ � Určete obor hodnot funkce . 8

ŘEŠENÍ � Určete obor hodnot funkce . 8

ŘEŠENÍ � Určete obor hodnot funkce . 9

ŘEŠENÍ � Určete obor hodnot funkce . 9

PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ 1. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f)=R; H(f)= 0,

PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ 1. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f)=R; H(f)= 0, ) 2. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f)=R; H(f)= (- , 0 ] 10

PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ 3. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f)=R; H(f)= 0,

PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ 3. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f)=R; H(f)= 0, ) 4. Určete definiční obor a obor hodnot funkce. [D(f) = R- 0 ; H(f)=R- 0 ] 11

POUŽITÉ ZDROJE � � � RNDr. ČERMÁK, Pavel; Mgr. ČERVINKOVÁ, Petra. Odmaturuj z matematiky.

POUŽITÉ ZDROJE � � � RNDr. ČERMÁK, Pavel; Mgr. ČERVINKOVÁ, Petra. Odmaturuj z matematiky. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o. , 2002, ISBN 80 -86285 -38 -3. Paed. Dr. KUBEŠOVÁ, Naděžda; Mgr. CIBULKOVÁ, Eva. Matematika - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80 -86873 -03 -X. Ph. Dr. ŘÍDKÁ CSc, Eva; RNDr. BLAHUNKOVÁ, Dana; Mgr. CHÁRA, Petr. Maturitní otázky matematika. Praha: Fragment, s. r. o. , 2007, ISBN 978 -80 -253 -0497 -6. RNDr. KLODNER, Jaroslav. Matematika pro obchodní akademie II. díl. Svitavy: neuvedeno, 2000, ISBN NEUVEDENO. Není-li uvedeno jinak, jsou grafy vytvořeny v programu Funkce 2. 01. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 12