1 KIM JESTEM JA CZOWIEK Tekst biblijny A

  • Slides: 9
Download presentation
1. KIM JESTEM JA, CZŁOWIEK?

1. KIM JESTEM JA, CZŁOWIEK?

Tekst biblijny: A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam…” Stworzył

Tekst biblijny: A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam…” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. (Rdz 1, 26 -27)

Tekst biblijny: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza

Tekst biblijny: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (Rdz 2, 7)

Zapamiętaj: � Człowiek jest na ziemi po to, aby poznawał i miłował Boga. Bóg

Zapamiętaj: � Człowiek jest na ziemi po to, aby poznawał i miłował Boga. Bóg ukazuje nam prawdziwą wartość i godność osoby ludzkiej. Nie wynika ona z tego, co człowiek sam osiągnął, lecz opiera się na tym, co dla nas uczynił Bóg. Za każdego z nas Jezus umarł na krzyżu. Godność osoby ludzkiej jest powszechna i niezbywalna. Obdarzeni są nią wszyscy ludzie. Nikogo nie można jej pozbawić.

Praca domowa � Wypisz pięć swoich dobrych cech i ułóż modlitwę, w której podziękujesz

Praca domowa � Wypisz pięć swoich dobrych cech i ułóż modlitwę, w której podziękujesz za nie Bogu. � Dostrzeż piękno w drugim człowieku – powiedz dzisiaj komuś coś miłego.

Obrazy: � � � � Slajd 1 – shutterstock_568902958. jpg Slajd 2 – shushutterstock_1054724933.

Obrazy: � � � � Slajd 1 – shutterstock_568902958. jpg Slajd 2 – shushutterstock_1054724933. jpg Slajd 3 – shushutterstock_1054724933. jpg; shutterstock_791650675. jpg; shutterstock_768908692. jpg Slajd 4 i 6 – http: //jakogarnac. pl/10 -cytatow-z-pisma-swietego-ktore-mnie-prowadza/ Slajd 5 – shutterstock_1151223080. jpg; shutterstock_581412889. jpg; shutterstock_1155406366. jpg; shutterstock_325895210. jpg; shutterstock_361440518. jpg; shutterstock_569109028. jpg; shutterstock_659253613. jpg; shutterstock_777147616. jpg Slajd 7 – wykrzyknik – https: //pngio. com/images/png-37968. html Slajd 8 – klipart – https: //www. google. com/search? q=zadanie+domowe+cliparty&client=firefoxb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2 ah. UKEwj 817 z. X 29 zf. Ah. XMLl. AKHQm. GDk. I Qs. AR 6 BAg. GEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=-30 MUHHAABu. H 9 M