1 Intzmnyi frhelykivltst tmogat orszgos hlzati tallkoz Orszgos

  • Slides: 11
Download presentation
1 Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási

1 Intézményi férőhelykiváltást támogató országos hálózati találkozó Országos Mentorhálózati Találkozó 2015. március 19. Szolgáltatási portfólió kialakításának gyakorlata a szakolyi intézményben

2 Szolgáltatási portfólió: Kontextus, cél Általános törekvés a szociális szektorra vonatkozóan: Szükséglet alapú tervezés

2 Szolgáltatási portfólió: Kontextus, cél Általános törekvés a szociális szektorra vonatkozóan: Szükséglet alapú tervezés Szolgáltatás alapú szervezés Tevékenység alapú finanszírozás A TL-ra vonatkozó szabályozások ebben a szellemben készülnek A kiváltásban résztvevő intézmények szolgáltató szervezetekké alakulnak Távlat…? (személyes példa a mindennapi életből) Gyermeksebészeti szakambulancia – Elszámolási nyilatkozat – Elvégzett beavatkozások Kód Megnevezés Mennyiség Pontérték 11040 Vizsgálat 1 750 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (min. 15 perc) 1 140 99995 Kiegészítő pont életkor (3 -10 év) 1 128 85002 Vérzéscsillapítás kötéssel 1 122 81929 Fertőzött seb ellátása, kötözése 1 464

3 Szolgáltatási portfólió: Definíció, jellemzők Összefoglalja, hogy a szervezet milyen szolgáltatásokat biztosít a célcsoportja

3 Szolgáltatási portfólió: Definíció, jellemzők Összefoglalja, hogy a szervezet milyen szolgáltatásokat biztosít a célcsoportja számára A szervezeti működés részletes kialakításának alapját képezi Kialakításának, tervezésének különböző fázisai, lépései és szintjei vannak Ciklikus folyamat! Szükséglet felmérés Felülvizsgálat, értékelés, módosítás Szolgáltatás tervezés (egyéni, szervezeti) Egyéni tervek és a szervezeti szolgáltatási folyamatok módosításai szükség szerint a minőségfejlesztés érdekében

4 A kialakítás folyamata - Szakoly Szervezeti szint 1. Felső (szervezeti) szintű SZP kialakítása

4 A kialakítás folyamata - Szakoly Szervezeti szint 1. Felső (szervezeti) szintű SZP kialakítása MIT? Egyéni szint 2. Egyéni szintű szolgáltatás tervezés a szükségletek alapján KINEK, MENNYIT? Egyéni és Szervezeti szint 3. A szolgáltatások megvalósításának részletes tervezése HOGYAN? Lépésenként ismertetjük: • • Cél Feladatok Felhasznált inputok Ki végezte Eszközök Nehézségek Dilemmák Eredmények

5 1. Lépés: Felső szintű SZP Cél Feladatok Inputok Résztvevők Eszközök • • 1

5 1. Lépés: Felső szintű SZP Cél Feladatok Inputok Résztvevők Eszközök • • 1 Stratégiai szinten meghatározni, hogy a szervezet: Milyen szolgáltatásokat Kinek (befelé és/vagy kifelé) Ki által (maga biztosítja vagy külső szolgáltatótól veszi) • Kíván nyújtani 2 • Információk összegyűjtése, döntés 3 • Lakók szükségletei • Stratégiai megfontolások (integráció, gazdasági szempontok, kompetenciák, erősségek, fejlesztési elképzelések) • Környéken elérhető szolgáltatások • Fenntartó, intézményvezetés, projektvezetés • SZP tábla (ld. Következő dia) Nehézségek, dilemmák • Gazdasági megfontolásokhoz (pl. térítési díj számolása, kifelé szolgáltatás pontos részletei) nem álltak rendelkezésre a szükséges információk Eredmények • Döntés: az engedélyes maga nyújtja a TL szolgáltatásokat. A működési engedély tartalmazza az intézmény által nyújtott alapszolgáltatásokat, mint egy-egy szolgáltatási elemet. A fenntartó a támogatott lakhatás keretében maga oldja meg a szolgáltatás feltételeit.

6 Szolg. Igénylő kliensek száma (min-max. ) Szervezeti szintű SZP tervezés eszköze ÉTKEZTETÉS Hán

6 Szolg. Igénylő kliensek száma (min-max. ) Szervezeti szintű SZP tervezés eszköze ÉTKEZTETÉS Hán y fő? Fenntartási forma A fenntartó biztosítja TL keretében működési engedély alapján. Kapcsolódó intézményi feladatok Ha a fenntartó saját fenntartásban biztosítja az étkezést, az étkezésre a szociális étkeztetésre irányadó szabályok közül csak a támogatott lakhatás keretébenténylegesen biztosított szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Potenciális lehetőség arra, hogy kifelé, más igénybevevők nek is nyújtható a szolgáltatás IGEN Engedélyeztetési feltételek Ha a fenntartó a meleg és egyéb étkeztetést maga biztosítja, akkor az engedélyeztetési eljárásba bevonásra kerül a élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság követelményeinek való megfelelés kérdésében élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság, bevonásra kerül továbbá: népegészségügyi intézet, tűzvédelmi szakhatóság, építésügyi hatóság (lásd 2. segédlet) Ha kifelé is kíván szolgáltatni (azaz nem csak a TL lakóknak) 1. akkor lehetőség: SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS engedély a TL engedélyen belül 2. Külön SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS engedély (nem TL engedélyen belül) Eljárás: 321/2009. (XII. 29. ) Korm. rendelet Személyi – tárgyi feltételek 1. 2. Személyi feltételek: Ha maga biztosítja csak befelé: csak a ténylegesen biztosított étkeztetésre vonatkozó létszámszabályok az 1/2000 szerint. Tárgyi feltételek: szoc étkeztetés tárgyi feltételei(ténylegesen biztosított szolgáltatás) Ha maga biztosítja kifelé is (szoc étkeztetés engedély) akkor létszámnormák az 1/200 szerint. Tárgyi feltételek: szoc étkeztetés tárgyi feltételei Finanszí rozási Megjegyzés, szabákérdés lyok A szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díj szabályokat kell alkalmazni. ( Segédletként táblázat. ) Továbbgondolandó : Hány főnek kíván kifelé szolgáltatni? A kifelé szolgáltatás konstrukció a Stratégiával összhangban van és a jelenleg érvényes jogszabály is lehetővé teszi, bár a vonatkozó részek nem terjednek ki a megvalósítás részleteire. Ezekben további pontosítás, tisztázás várható

7 2. Lépés: Egyéni szintű szolgáltatás tervezés Cél Feladatok Inputok Résztvevők Eszközök Nehézségek, dilemmák

7 2. Lépés: Egyéni szintű szolgáltatás tervezés Cél Feladatok Inputok Résztvevők Eszközök Nehézségek, dilemmák Eredmények • Szükséglet alapú szolgáltatási tervek készítése minden lakóra • Dolgozói létszám és térítési díj tervezéshez szükséges adatok biztosítása • Tervezési sablon készítése • Táblák feltöltése (150 lakóra) • Időtartam hozzárendelése • Összesítés (házanként is) • Komplex szükségletfelmérések • Lakók igényei • Jogi, gazdasági szakmentori támogatás • Sablon kialakítása: Projekt szakmai vezetője, szakmentorok • Táblák feltöltése: Teamben: leendő esetfelelősök, kísérő-támogatók • Tervezési sablon (ld. Következő dia) • A szükséges időtartamok meghatározásához a SZF csak esetlegesen ad inputot (itt az esetfelelősök személyes információi segítenek) • Támogatási szükséglet, intenzitás, gyakoriság és releváns alapszolgáltatás feltöltve a 150 lakóra • Az időtartamok hozzárendelése folyamatban (becslés…) 1 2 3

8 Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (1) Intézmény neve: Azonosító: Támogatási szükséglet és nyújtandó szolgáltatások

8 Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (1) Intézmény neve: Azonosító: Támogatási szükséglet és nyújtandó szolgáltatások Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló - Gondozó Otthona, Szakoly Munkabér: Emelt összegű családipótlék: Rehabilitációs ellátás: Összesen: TL szolgáltatás: havi jövedelem: havi téritési díj: lakhatás várható térítési díja: Lakhatás: lakhatási költség: Helyzetváltoztatáshoz segédeszközt igényel: Jó megvilágítás/több fényforrás elhelyezése szükséges számára: Hány fős szobában szeretne élni? 1 fős/2 fős? Hol szeretne lakni? Balkány/Szakoly Milyen ház formában kíván élni? 6 -9 -10 -18 fős Diagnózis Fizikailag akadálymentes lakókörnyezetet igényel: Megjegyzés:

9 Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (2) TL szolgáltatás Esetvitel Kísérés Étkezés Fejlesztés Ápolásgondozás Társadalmi

9 Egyéni szolgáltatás tervezés eszköze (2) TL szolgáltatás Esetvitel Kísérés Étkezés Fejlesztés Ápolásgondozás Társadalmi életben történő részv. seg. szolg. Egészségügyi ellátás (nem TL) Foglalkoztatás (nem TL) Támogatási szükséglet Támogatás intenzitása Támogatás ideje, gyakorisága Releváns Térítési alapszolgáltatás díj Nem igényel / A komplex szükségletfel mérő lapon szereplő támogatási igények Nincs / Enyhe / Közepes / Intenzív Szükség Pl. szerint alkalmanként/ Ápolás-gondozás: Házi Egy segítségnyújtás időtartamon belül Fejlesztés: Nappali rendszeresen, ellátás folyamatosan/ szolgáltatási eleme Egész életében folyamatosan/

10 3. Lépés: Részletes megvalósítás tervezés Cél • Az életminőség javulás elérése (lakók szintjén)

10 3. Lépés: Részletes megvalósítás tervezés Cél • Az életminőség javulás elérése (lakók szintjén) • Minőségi és fenntartható szolgáltatások biztosítása (szervezet szintjén) Feladatok • Egyéni szolgáltatási tervek kiegészítése (célok, eredmények, ütemezés, …) • Felülvizsgálat, értékelés, módosítás módjának kialakítása (feladatok, felelősök, eljárás) • A szolgáltatások minőségbiztosítási rendszerének kialakítása Inputok Résztvevők Eszközök • Eddigi tervezések eredményei • Lakók igényei • Projekt szakmai vezetője, szakmentorok, kulcsmentorok, esetfelelősök • Tervezési sablon (Kiegészítendő a célokkal, várható eredményekkel, ütemezéssel) Nehézségek, dilemmák • Várhatóan: Figyelni kell a túlzott adminisztráció elkerülésére, erőforrás gazdaságos eszközök, módszerek! Eredmények • A jogszabálynak megfelelő és a szükségleteket kielégítő egyéni szolgáltatási tervek • Szolgáltatások minőségbiztosítási eljárásai 1 2 3

11 Összegzés, felvetések, javaslatok § A kiváltási projekt szempontjából két fázis különül el -

11 Összegzés, felvetések, javaslatok § A kiváltási projekt szempontjából két fázis különül el - eltérő követelmények, eszközök, fókuszok, körülmények: 1. Működési engedély előtt (jelenleg) – fokozott teher az intézményeken: építés, engedélyeztetés, átalakulás, változás, képzések, felkészítések, ÉS: felkészülés az „éles átállásra”. Mentori támogatás rendelkezésre állása 2. Működési engedély után („élesben”) – jogszabályi követelmények, megváltozott gazdasági feltételrendszer. Mentori támogatás már nem vagy korlátozottan áll rendelkezésre § A jogszabály szerint a működési engedélyt megelőzően nem követelmény a szolgáltatások óra szerinti megtervezése, mégis érdemes megpróbálni, hogy látni lehessen a létszámra, térítési díjra vonatkozó adatokat, és hogy tapasztalatot szerezzünk az éles időszak előtt… § A terhelés minimalizálása és a fölösleges munka elkerülése érdekében nagyon fontos a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása (pl. mint a mai alkalom )… § … és jól használható eszközök biztosítása: előzőekben bemutatott tervezési táblák finomhangolása a tapasztalatok alapján, majd megosztása, és a SZF, 14. Melléklet lehetőség szerinti összehangolása (logika, fogalmak szintjén mindenképpen) § A SZF esetlegesen tartalmaz információt az időtartamokkal kapcsolatban, érdemes segédlettel támogatni az egységes kitöltést, hogy abból minél egyszerűbben lehessen szolgáltatásokat tervezni