1 Halkla likiler Ve Medya likileri Halkla ilikiler

  • Slides: 35
Download presentation
1 Halkla İlişkiler Ve Medya İlişkileri § Halkla ilişkiler ağaç dikmek gibidir; sonucunu görmeye

1 Halkla İlişkiler Ve Medya İlişkileri § Halkla ilişkiler ağaç dikmek gibidir; sonucunu görmeye başlamak zaman, emek ve sabır ister. Halkla ilişkilerden başarılı sonuçlar sağlamak için çalışmaların uzun dönemli bir yaklaşımla, planlı, tutarlı ve ara vermeden sürdürülmesi gerekir. Halkla ilişkilerin en önemli çalışma konularından biri olan medya ilişkilerinde de başarının yolu aynı şekilde uzun dönemli, tutarlı ve gerçekten karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkilerin kurulmasından geçer. Her ilişki biçiminde olduğu gibi medya ilişkileri de ne ekersek onu biçeceğimiz türden bir ilişki biçimidir.

2 Medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerin çok önemli fakat çok sayıdaki çalışma konularından sadece

2 Medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerin çok önemli fakat çok sayıdaki çalışma konularından sadece birisi olmasına karşın, halkla ilişkilerden söz edildiğinde genellikle, medyada kuruluşla ilgili olumlu haber yayınlatma işi anlaşılır. Yine doğru olmayan fakat oldukça kabul gören bir yargıya göre de halkla ilişkiler uzmanlarının başarısı; kuruluşlarıyla ilgili yayınlattıkları haberlerin sayısı ve niteliği ile ölçülür. Aslında, bu yargılar doğru olmamasına rağmen, bu kadar yaygın olarak kabul görmesinin nedenlerinin başında; gerçekten medya ile ilişkilerin halkla ilişkilerin çok önemli çalışma konularının başında yer alması gelmektedir.

3 § Kuruluşla ilgili bir haberin ücret ödemeksizin medyada yer alması, habere konu olan

3 § Kuruluşla ilgili bir haberin ücret ödemeksizin medyada yer alması, habere konu olan olayın bir haber değerine sahip olmasına bağlıdır. İngilizcede “publicity”, Türkçe’de ise “haber olma” ya da “duyurum” olarak adlandırılan bu konu, medya ile ilişkilerin en can alıcı konularının başında gelmektedir. Halkla ilişkiler görevlileri kuruluşları ile ilgili haberlerin medyada yer almasını sağlamak için basın toplantısı, basın bülteni ve çok sayıda diğer bazı yöntemler kullanırlar. Medya yöneticileri de söz konusu haberleri haber olma değerlerine göre değerlendirerek yayınlarlar ya da yayınlamazlar.

4 Medyada yayınlanan haber üzerinde, haberin kaynağı olan kurumun bir inisiyatifi ya da müdahalesi

4 Medyada yayınlanan haber üzerinde, haberin kaynağı olan kurumun bir inisiyatifi ya da müdahalesi yoktur. Yani kuruluş medyadan, basın bülteninin olduğu gibi, değiştirilmeden yayınlanmasını isteyemez. Medya, haberi yayınlayıp yayınlamamakta tümüyle özgürdür. Bu nedenle, okuyucunun ya da izleyicinin gözünde haberin yaratıcısı medyadır. Medya ile iyi ilişki kurma ve haber yayınlatma şansını artırmak için aşağıdaki temel ilkeleri uygulamak çok yararlı olur:

5 1. Neden? Mesajınız neden onları ilgilendirsin? Bir haber niteliği taşıyor mu? Okuyucuları/ izleyicileri

5 1. Neden? Mesajınız neden onları ilgilendirsin? Bir haber niteliği taşıyor mu? Okuyucuları/ izleyicileri için uygun ve ilgi çekici mi? 2. Ne zaman? Yazı veya haberin son teslim gün/saati nedir? Günlük haftalık aylık bir yayın mı? Gönderdiğiniz bilgi gazetecinin eline geç ulaşırsa basın bülteninizden ya bir sonraki sayıda yararlanılır ya da hiç yararlanılmaz. Bu nedenle bülteninizi medyaya en uygun zamanda göndermelisiniz. 3. Ne Şekilde? Medya, göndereceğiniz bilgilerin e-mail, posta, faks gibi hangi formatta ellerine geçmesini tercih ediyor? Tercih edilen yöntemi uygulamazsanız materyalinizin değerlendirilmeme olasılığını artırmış olursunuz.

6 Medya ile ilişkilerinin, gerçekçi olmayan beklentiler içine girilerek zorlaştırılmaması için aşağıdaki noktalara da

6 Medya ile ilişkilerinin, gerçekçi olmayan beklentiler içine girilerek zorlaştırılmaması için aşağıdaki noktalara da dikkat edilmesi gerekir: § Medyaya gönderdiğiniz her basın bülteninin yayınlanacağının bir garantisi yoktur. Basın bülteninin değerlendirilmesi için haber değerine sahip olması gerekir. Ayrıca, bülteniniz haber değerine sahip olsa bile daha büyük ve önemli bir haberin, sizin haberinizin önüne geçebileceğini de unutmamak gerekir. § Bir şeyi söylemek, dile getirmek o şeyin gerçekleşmesini sağlamaya yetmez. Söylediğiniz şeyin dikkate alınması için uygun bir zamanın gelmesi beklenebilir. § Medyada bir haberin yer almasını sağlamak kadar, kimi zaman istenmeyen haberlerin yer almamasını sağlamanın da bir başarı olacağı unutulmamalıdır.

7 § Medya ilişkilerinde başarının yolu, medyanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, yani kısaca iyice

7 § Medya ilişkilerinde başarının yolu, medyanın ne olduğu, nasıl çalıştığı, yani kısaca iyice tanınmasından geçer. Bunun için gazete, radyo, televizyon ve internetin okuyucu, izleyici yani hedef kitlelerinin kimlerden oluştuğunu, demografik ve psiografik özelliklerini ayrıca, yayın politikalarının ne olduğunu, yazar ya da yorumcuların uzmanlık konularını, politik görüşlerini bilmek gerekir. § Bu amaçla, her medya kuruluşu hakkında aşağıda yer alan temel bilgiler eksiksiz bir şekilde tamamlanmalı, “medya profili bilgisi” adı altında bir çeşit medya veri tabanı oluşturulmalı ve sık gözden geçirilerek güncellenmelidir.

8 1. Kim yayınlıyor? Yönetim ekibinin listesi ve sorumlulukları; 2. Yayın politikaları ve tarzları

8 1. Kim yayınlıyor? Yönetim ekibinin listesi ve sorumlulukları; 2. Yayın politikaları ve tarzları Genel hatlarıyla medya organının yayın politikaları; habercilik ve yorumculuk anlayışı ve tarzı. 3. Biçimsel özellikler Gazete veya derginin tasarımı, kullanılan materyal türü ve sayfa sayısı. 4. Örgütlenme biçimi Medya organının örgütsel yapısı ve alt birimleri; etkin ve düzenli bir işletme yapısına sahip olup olmadığı. 5. Sistematik bilgiler Yayınlanma sıklığı (dergi ve gazete): Günlük, haftalık, aylık vb. Tiraj sayısı Zaman sınırlaması: Gazete ve dergiler için yayın bağlama ve radyo-televizyon için yayına girme saati.

9 6. Okuyucu veya izleyici profili – Yaş – Cinsiyet – İşMeslek – Sosyo-ekonomik

9 6. Okuyucu veya izleyici profili – Yaş – Cinsiyet – İşMeslek – Sosyo-ekonomik statü ve siyasal eğilimler – Özel ilgi alanları 7. Dağıtım sistemi – Doğrudan satış – Abonelik sistemi – Ücretsiz

10 § Halkla ilişkiler uzmanlarının, başta medya görevlileri olmak üzere, işiyle ilgili herkesin kendilerine

10 § Halkla ilişkiler uzmanlarının, başta medya görevlileri olmak üzere, işiyle ilgili herkesin kendilerine kolayca ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlıklı olmaları son derece önemlidir. Halkla ilişkiler uzmanları, medya çalışanlarından gelebilecek telefonlara tatil günü ya da gece geç saatlerde yanıt vermek durumunda kalabilirler. Bu durum, halkla ilişkiler görevinin bir özelliği olarak son derece doğaldır. Çünkü bu işin -bazı iş kollarında olduğu gibi- zamanla sınırlı bir çalışma düzeni yoktur. Bu nedenle, halkla ilişkiler uzmanlarının kendi önceliklerini medya görevlilerinin öncelikleriyle buluşturacak şekilde zaman programlarını yapmaları gerekir.

11 Bir tatil günü kuruluşunuz hakkında doğru olmayan dedikoduların yayılmaya başladığını öğrendiğinizde, harekete geçmek

11 Bir tatil günü kuruluşunuz hakkında doğru olmayan dedikoduların yayılmaya başladığını öğrendiğinizde, harekete geçmek için resmi çalışma gününü bekleyemezsiniz. Yapmanız gereken, hemen o an konuyla ilgili doğru bilgiyi ilgili tüm medyaya ulaştırmak ve dedikodulara dayalı haber yapmalarını engellemektir. Diğer yandan, halkla ilişkiler uzmanı ile gazeteci arasındaki örnek bir sağlam ilişkinin, her telefonun bir haber anlamına gelmeyeceğini bilen ama her yardımın bir iyi niyet göstergesi olarak algılanacağının farkında olan kişiler arasında kurulacağı da unutulmamalıdır.

12 Medyanın kuruluşunuzla ilgili olumlu haber yapması için medyanın ihtiyaç duyabileceği bilgi, görsel malzeme

12 Medyanın kuruluşunuzla ilgili olumlu haber yapması için medyanın ihtiyaç duyabileceği bilgi, görsel malzeme gibi her türlü gereksiniminin karşılanması gerekir. Medya çalışanlarının basın bültenleri yoluyla sürekli olarak okuyucularına/izleyicilerine hitap etmeyen bilgi bombardımanına maruz kaldıklarını, bir gün içerisinde onlarca basın bülteni aldıklarını unutmamak gerekir. Masamızın üzerinde gereksiz, önemsiz, istemediğiniz birkaç mektup bulduğumuzda nasıl sinirleniyorsak, bir gazeteci de bir günde onlarca mektup almaktan ve belki aralarında işe yarar bir şey vardır diye bunların hepsini açarak okumak zorunda olmaktan pek mutlu olmayabilir.

13 § Gazetecilerin temel görevi haber üretmektir. Halkla ilişkiler uzmanı olarak sizin haber anlayışınız

13 § Gazetecilerin temel görevi haber üretmektir. Halkla ilişkiler uzmanı olarak sizin haber anlayışınız ile medyanınki birbirinden farklı olabilir. Kuruluşunuzun imzaladığı yeni iş anlaşması size göre çok önemli bir haber konusu iken, medyanın hiç ilgisini çekmeyebilir ve haberiniz medyada yer almayabilir. Bu nedenle haberin medyanın ilgisini çekecek şekilde sunulması büyük önem taşır. Bir haberin, aşağıdaki bilgilerin dikkate alınarak hazırlanması haberin medyada yer alma şansını artıracaktır.

14 § Yerel, Ulusal ve Küresel Medya: Ulusal gazeteler, dergiler, periyodik yayınlar ve internet

14 § Yerel, Ulusal ve Küresel Medya: Ulusal gazeteler, dergiler, periyodik yayınlar ve internet coğrafi sınırlar açısından daha küreseldir. Buna karşılık yerel gazeteler, radyo ve televizyon istasyonları çevrelerindeki dar alana odaklanmışlardır. Bu açıdan, haberiniz ülke çapında bir öneme sahip olmadıkça ulusal medya yerine yerel medyayı hedeflemek daha başarılı bir sonuç yaratacaktır. § Zaman: Haberin konusunu oluşturan olayın ne zaman gerçekleştiği son derece önemlidir. Dün yaşanmış bir olay, 24 saat yayın yapan ve her gelişmeyi anında ekrana taşıyan haber kanalları için “eski” olabilir. Aylık yayınlanan yayınlar için ise zaman konusu çok daha esnektir.

15 § Farklılık: Haberin, ne ilgili olduğu haberin özünü oluşturur. Haberin, çok sayıda insanı

15 § Farklılık: Haberin, ne ilgili olduğu haberin özünü oluşturur. Haberin, çok sayıda insanı ilgilendiren bir konu olması, haberin medya tarafından yayınlanma şansını artırır. İnsanlar, ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik yönden kendilerini ilgilendiren haberlerle daha çok ilgilenirler ve somut haberlere değer verirler. § Şöhret: Haberin değerinin belirlenmesinde, haberin kiminle ilgili olduğu son derece önemlidir. Uyuşturucu madde ile yakalanan bir gencin haberi belki yerel gazetenin iç sayfalarında yer bulurken, aynı şeyi tanınmış bir politikacının oğlu yaptığında ulusal gazetelerin ilk sayfasında yer alabilir. Aynı durum ünlüler ve pop yıldızları için de geçerlidir. Örneğin, ünlü İngiliz manken Kate Moss’un, sevgilisi ile uyuşturucu kullanırken gizlice çekilmiş fotoğrafları günlerce uluslararası medyayı meşgul edebilmişti.

16 § Çatışma: Genellikle insanlar, birbiriyle çatışan insanların hikayelerine ilgi gösterirler. Bu nedenle, savaşlar,

16 § Çatışma: Genellikle insanlar, birbiriyle çatışan insanların hikayelerine ilgi gösterirler. Bu nedenle, savaşlar, kavgalar, tartışmalar, anlaşmazlıklar, politik çekişmeler gibi haberler medyanın fazlasıyla ilgisini çekeceğinden emin olabilirsiniz. § Cinsellik: Cinsellikle ilgili her türlü haber, okuyucuların ilgisini çeker. Fakat bu konunun oldukça dikkatli bir şekilde, ele alınması gereken bir konu olduğunu da unutmamak gerekir. § Merak: Göçük altında kalan madenciler ya da büyük bir kamu kuruluşunun özelleştirilmesi sürecinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin belirsizlikler içeren bu yönüyle bizi merakta bırakan haberler de her zaman ilgimizi çeker.

17 § Günlük yaşam: İnsanlar, her şeyden önce kendi kişisel yaşantıları ile ilgilidir. Bu

17 § Günlük yaşam: İnsanlar, her şeyden önce kendi kişisel yaşantıları ile ilgilidir. Bu nedenle, insanların başta satın aldıkları ürün ve hizmetler ve bunlarla ilgili olarak yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere yemek, sağlık, güzellik gibi herkesin ilgisini çeken, günlük yaşama ilişkin haberlerin medyada yer alma şansı oldukça yüksektir. § Duygu: Konusunu nefret, öfke, sevgi, suç, ihanet gibi yoğun duyguların oluşturduğu olaylara medya her zaman büyük ilgi gösterir. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı gerçekleştirilen öfkeli protesto gösterileri, kaybolan çocuğunu arayan ana baba, altın madalyayı kazandığı için mutluluktan gözyaşlarına boğulan atlet gibi haberlerin medyada yer alma şansı her zaman çok yüksektir.

18 Basın Bültenleri § Basın bültenleri, bir halkla ilişkiler görevlisinin basınla ilişkiler kapsamında başvurduğu

18 Basın Bültenleri § Basın bültenleri, bir halkla ilişkiler görevlisinin basınla ilişkiler kapsamında başvurduğu yöntemler arasında en ön sırada gelmektedir. Basın bültenleri aracılığıyla medya, kuruluştaki güncel çalışmaları öğrenmekte ve eğer haber değeri varsa değerlendirme yoluna gitmektedir. Bir haberin haber değerine sahip olup olmadığı konusu son derece göreceli bir konudur. Bununla birlikte bir sanayi kuruluş için medyanın ilgi gösterme olasılığı yüksek haber konularını şu şekilde sıralayabiliriz:

Medya İlişkilerinde Yöntemler 1. İmzalanmış, yürürlükte olan ya da sona ermiş sözleşmeler 2. İç

Medya İlişkilerinde Yöntemler 1. İmzalanmış, yürürlükte olan ya da sona ermiş sözleşmeler 2. İç ya da dış pazarlarla ticaret anlaşmaları 3. Yeni lisans anlaşmaları 4. Bayii toplantıları 5. Teknik buluşlar, yeni gelişmeler 6. Yeni ürün ya da ürünler 7. Stratejik öneme sahip toplantılar, görüşmeler, ziyaretler 8. Üst düzey yönetim kademelerindeki değişiklikler 9. Sergiler, yarışmalar 10. Sendika ilişkileri, toplu sözleşmeler 11. Yönetici, işgören ilişkileri 19

20 A- İçerik § Halkla ilişkiler görevlileri aynen bir gazeteci gibi kuruluşlarının faaliyetlerini gözleyerek

20 A- İçerik § Halkla ilişkiler görevlileri aynen bir gazeteci gibi kuruluşlarının faaliyetlerini gözleyerek bu olayları haber değeri olup olmadığı açısından değerlendirmelidir. Basın bülteni, haber yazım ilkelerine bağlı kalınarak yazılmalıdır. Bir halkla ilişkiler uzmanı basın bülteni yazarken, şu sorulara doğru yanıtlar verebilmelidir: § Basın bülteni, okuyucunun sorabileceği tüm soruları yanıtlıyor mu? Basın bülteninde kim, nerede, ne zaman, nasıl, neden soruları açık bir şekilde yanıtlanıyor mu? Haberin gerektirdiği tüm bilgi kaynaklarına yeterli düzeyde ulaşılmış mı?

21 § Haberle ilgili tüm tarafların görüşlerine yer verilmiş mi? § Basın bülteni, haberin

21 § Haberle ilgili tüm tarafların görüşlerine yer verilmiş mi? § Basın bülteni, haberin gerektirdiği tüm bilgileri içerecek şekilde tam olmalıdır. Eksik haber hem haber değerini zayıflatır hem de yanlış değerlendirmelere neden olabilir. § Basın bülteninde geçen özel adlar ve yerlerin doğru yazılıp yazılmadığı titiz bir şekilde kontrol edilmelidir. § Basın bülteninin içeriği ve dili kesinlikle, kuruluşun reklamını yapıyor gibi bir izlenim taşımamalıdır. § Yazım kurallarına dikkat edilmelidir. § Bülten içeriği gerekiyorsa fotoğraf, resim, çizim ve benzeri materyalle desteklenmelidir.

22 Düzen § Basın bülteninin görünümü temiz, bakıldığında rahat okunabilir olması gerekir. § Bültenler,

22 Düzen § Basın bülteninin görünümü temiz, bakıldığında rahat okunabilir olması gerekir. § Bültenler, dosyalama ve üzerinde kolaylıkla düzeltme yapma olanağı sağladığı için, A 4 boyutundaki kağıtlara yazılmalıdır. Basın bültenlerinde mutlaka tarih bulunmalıdır. Tarihsiz basın bülteni, tarihsiz gazete gibidir. Basın bülteninin sonuna, daha fazla bilgi alınabilecek kişi veya kişilerin adları, elektronik posta adresleri ile telefonlarının eklenmesi gerekir. Gazetecilerin bülten üzerinde çalışmalarına olanak vermek için, satırlar iki ara ile yazılmalıdır.

23 § Birden fazla sayfalı basın bültenlerinde, sayfa sonlarında devam olduğunu belirtecek işaret koymalıdır.

23 § Birden fazla sayfalı basın bültenlerinde, sayfa sonlarında devam olduğunu belirtecek işaret koymalıdır. § Bülteni bir sayfa ya da en fazla iki sayfayla sınırlandırmak doğru olacaktır. § Her zaman beyaz ya da açık renkli kağıtları tercih edin. § Eğer bülten bir sayfadan fazla ise sayfaları birbirine zımbalayın. § Fotoğraf varsa, arkasına fotoğrafın kime ait olduğunu ve neyi gösterdiğini özetleyin. § Her zarfa tek bir bülten koyun. § Eğer az kullanılan kısaltmalar veya kısaltılmış adlar kullandıysanız bunların açılımını belirtin.

24 Zamanlama § Basın bülteninin, ne zaman dağıtılacağı, en az yazımı kadar önemlidir. Gazetelere

24 Zamanlama § Basın bülteninin, ne zaman dağıtılacağı, en az yazımı kadar önemlidir. Gazetelere öğleden sonra dağıtılan bültenin içeriği ne kadar önemli olursa olsun, ertesi gün yayınlanması olanaksızdır. Basın bülteni sabah saat 11. 00’e kadar tüm yayın organlarına dağıtılmış olmalıdır. § Basın bülteninin dağıtılacağı gün, gazetelerin gündemlerinin önceden öğrenilmesi yerinde olur. Eğer gündem çok yoğun ise haberiniz medyada yer almayabilir. § Basın bültenlerinin halkla ilişkiler görevlilerince dağıtılması yerinde olur. Böylece halkla ilişkiler görevlileri, medya görevlileri ile tanışma ve ilişkilerini pekiştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca, bu şekilde bültenin yayınlanma şansı da artırılmış olur.

25 § Basın bültenleri her yayın organına aynı gün içinde, ayrım yapılmaksızın, eşitlik ilkesi

25 § Basın bültenleri her yayın organına aynı gün içinde, ayrım yapılmaksızın, eşitlik ilkesi doğrultusunda dağıtılmalıdır. § Medya genellikle cumartesi ve pazar günleri haber sıkıntısı çektiği için bu günlerde basın bültenlerini değerlendirmede daha cömert davranır. Kuruluşların bu günler için özel basın bülteni çalışması yapmaları yararlı olur. § Basın bültenleri zaman ambargolu olarak dağıtılabilir. Ambargo, dağıtılan bültenin belirlenen gün ve saate kadar yayınlanmaması gerektiğini anlamı taşır. § Hiç bir zaman bir kuruluş gazete ya da televizyona verdiği reklam karşılığında haber bülteninin yayınlanmasını isteyemez. Başka deyişle, eğer haberimi yayınlamazsan bende reklam vermem diyemez. Bu nedenle kesinlikle basın bülteni bir reklama iliştirerek gönderilmemelidir.

26 Basın Toplantıları § En yaygın başvurulan medya ile ilişki yöntemlerinden birisi de basın

26 Basın Toplantıları § En yaygın başvurulan medya ile ilişki yöntemlerinden birisi de basın toplantılarıdır. Basın toplantıları, konunun önemi bir basın bülteni ile yansıtılamadığı durumlarda düzenlenir. Dolayısıyla gerekli gereksiz her konuda basın toplantısı düzenlemekten kaçınılması gerekir. Aksi takdirde “Yalancı çoban” öyküsünde olduğu gibi, ilk basın toplantılarına gösterilen ilgi daha sonrakilerde görülmeyebilir. § Basın toplantısı için yapılması gereken hazırlıkları şu şekilde açıklayabiliriz:

27 1. Basın toplantısı için saat belirlenirken, o saatte medyanın ilgi göstereceği başka ne

27 1. Basın toplantısı için saat belirlenirken, o saatte medyanın ilgi göstereceği başka ne gibi etkinliklerin ya da olayların olacağı araştırılmalıdır. 2. Toplantının yapılacağı yer, herkesin kolayca ulaşabileceği merkezi bir yer olmalıdır. Örneğin son yıllarda İstanbul’daki basın toplantılarının, medya kuruluşlarının İkitelli gibi merkezden epeyce uzak bir bölgede bulunması nedeniyle bu bölgeye yakın otellerde düzenlendiğini görüyoruz. 3. Medya mensupları, basın toplantısına yazılı olarak davet edilmelidir. Telefonla davetin hatırlatılması yolunu da gidilebilir. Davette konu, konuşmacı veya konuşmacılar, yer, tarih, saat, ulaşım olanakları açıkça belirtilmelidir.

28 4. Basın toplantısı davetiyesinde, toplantının saat kaçta başlayacağı ve biteceği belirtilmelidir. 5. Toplantı

28 4. Basın toplantısı davetiyesinde, toplantının saat kaçta başlayacağı ve biteceği belirtilmelidir. 5. Toplantı salonunun düzenlenmesi, ikramın ne olacağı ve ne zaman verileceği önceden kararlaştırılmalıdır. 6. Eğer gerekiyorsa medyaya, konu ve konuşmacı ile ilgili ayrıntılı bilgi davetiye ile birlikte gönderilmelidir. 7. Davet yazılı olarak, toplantı tarihinden en az bir hafta önce yapılmalıdır. Ayrıca, toplantıdan bir gün önce telefonla toplantının anımsatılması ve toplantıya kimin katılacağının öğrenilmesi yerinde olur. 8. Ayrıcalık yapılmadan konuyla ilgili tüm medya kuruluşları basın toplantısına davet edilmelidir.

29 Basın Kokteylleri § Medya ile ilişkileri yakınlaştırmak amacıyla düzenlenen basın kokteylleri, kurumun ve

29 Basın Kokteylleri § Medya ile ilişkileri yakınlaştırmak amacıyla düzenlenen basın kokteylleri, kurumun ve yöneticilerin hoş, sıcak bir ortamda medya görevlilerine tanıtılması, ilişkilerin pekiştirilmesi fırsatını sağlar. Basın kokteylleri, basın toplantısının hemen ardından verilebileceği gibi basın toplantısından bağımsız olarak da düzenlenebilir. Basın kokteyli, göreve yeni atanan bir yönetici, bir yıldönümü, kutlama, bir açılış, yeni ürün ya da hizmet tanıtımı gibi amaçlarla düzenlenebilir. Basın kokteyllerinin düzenlenmesinde de, basın toplantısında olduğu gibi bazı ön hazırlıkların yapılması, medya görevlilerinin yazılı ve sözlü olarak davet edilmesi gerekir.

30 Basın Gezileri § Basın gezileri ve turları, kuruluşu ve yönetimini medyaya daha yakından

30 Basın Gezileri § Basın gezileri ve turları, kuruluşu ve yönetimini medyaya daha yakından tanıtma amacı taşır. Haber amaçlı bu organizasyonların, yeni bir teknolojinin yerinde görülmesi, fabrikanın ek ünitelerinin incelenmesi gibi önemli nedenlere dayandırılarak düzenlenmesi gerekir. Basın gezileri, bir gün içinde başlayıp bitebileceği gibi bir kaç gün de sürebilir. Basın gezisi programı, ulaşım, ikram, görevli kişiler, dağıtılacak basın dosyası gibi çalışmalar dikkate alınarak çok iyi bir şekilde planlanarak, uygulanmalıdır.

Medya Ziyaretleri Halkla ilişkiler uzmanları, mutlaka medya kuruluşlarını belirli aralıklarla ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler,

Medya Ziyaretleri Halkla ilişkiler uzmanları, mutlaka medya kuruluşlarını belirli aralıklarla ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler, medya görevlileri ile kişisel ilişkilerin geliştirilmesini, karşılıklı bir anlayışın oluşmasını kolaylaştıracağı için medya ile ilişkilerin daha başarılı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur. Basın Dosyası İyi bir şekilde hazırlanmış basın dosyası kurumun medya imajını olumlu yönde etkiler. CD formatında da hazırlayabileceğimiz basın dosyasında genel olarak şu bilgiler yer alır: – Kuruluşun tarihçesi. – Kuruluşu tanıtan yayınlar – Konuşma metinleri – İlgili haber metinleri – Durum raporları – Kuruluşun sektördeki ve piyasadaki durumu hakkında hazırlanan raporlar – Kurum yöneticisinin fotoğraflı özgeçmişi – Kuruluş ile ilgili resim, fotoğraf, amblem, logo vb. görsel malzemeler 31

32 Kupür Derleme § Kuruluş ile ilgili, gazete ve dergilerde çıkan haber, fotoğraf gibi

32 Kupür Derleme § Kuruluş ile ilgili, gazete ve dergilerde çıkan haber, fotoğraf gibi materyalin kesilerek arşivlenmesine kupür derleme adı verilir ve değişik biçimlerde yapılabilir. Yalnızca kuruluşa ait basında çıkan haberlerin derlemesi yapılabileceği gibi, doğrudan kuruluşla ilgili olmayan sektörle ilgili ya da genel ekonomik sosyal ve siyasal gelişmelerle ilgili konularda da yapılabilir. Kupür derleme çalışmalarında konulara, haberlerin içeriklerine, yerli ya da yabancı basında yayınlanmasına göre genel bir sınıflama yapılması gerekir.

33 Medya İlişkilerinde İnternetin Kullanımı Günümüzde kuruluşlar, medya ile ilişkilerinin yürütülmesinde internetten de geniş

33 Medya İlişkilerinde İnternetin Kullanımı Günümüzde kuruluşlar, medya ile ilişkilerinin yürütülmesinde internetten de geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Kuruluşların web sitelerinde kendileriyle ilgili her türlü bilgiye yer vermesi durumunda, medyanın kuruluş hakkında kolayca bilgi edinerek haber yapması olanağı sağlanmış olmaktadır. Internet ve web sayfalarının sağladığı kolaylıklardan kuruluşların mutlaka yararlanmaları gerekir. Günümüzde birçok gazeteci, basın bültenlerinin kendilerine e-mail yoluyla gönderilmesini istemektedir. Gazeteci e-mail kullanımını tercih etmiyorsa ya da e-mail yoluyla gönderilen mesajlara karşı bir tepki alınmıyorsa, medya ilişkilerini geleneksel yollarla yapılması gerekir.

34 § Kuruluşlar, web sayfalarında oluşturacakları bir medya merkeziyle medyaya yönelik sürekli bir bilgi

34 § Kuruluşlar, web sayfalarında oluşturacakları bir medya merkeziyle medyaya yönelik sürekli bir bilgi akışı sağlayabilirler. Bu hizmeti verilirken, medya çalışanlarına zaman harcatmadan kolayca ilgili sayfaya ulaşmalarını sağlayacak şekilde bir sistem kurmaya dikkat edilmesi gerekir. Web sayfasındaki medya merkezi içinde, basın bültenlerinin belli bir arşiv sistemi içinde yer alması doğru olacaktır. Böylece gazeteci istediği her bülteni görme olanağına kavuşmuş olur. Internet sayfasında yer alan bültenlerin, gazetecilerin kendi bilgisayarlarına kopyalayabileceği bir formatta (Word, PDF) olması gerekir.

35 Medya İlişkilerinde Diğer Yöntemler Medyadan yararlanmanın bir diğer yolu da gazete ve dergilerde

35 Medya İlişkilerinde Diğer Yöntemler Medyadan yararlanmanın bir diğer yolu da gazete ve dergilerde çeşitli makalelerin yayınlanmasıdır. Makaleler, kimi kez medyadaki köşe yazarları ya da görevlileri tarafından, kimi kez ise kuruluşun yöneticisi ya da halkla ilişkiler uzmanları tarafından yazılabilir. Makale kimin tarafından yazılırsa yazılsın, doğru bilgi içermesi için halkla ilişkiler görevlisinin yazarlara gerekli bilgi ve dokümanları sağlaması gerekir. Medya ilişkilerinde kullanılan diğer bir yöntem ise röportajdır. Medya mensuplarının yaptığı röportajlar kimi zaman halkla ilişkiler yöneticisi ya da kurum sözcüsü ile yapılırken, kimi zaman da kurum yöneticisi veya kurucusu ile yapılabilmektedir.