1 4 SIN 12 as pruanje nege u

  • Slides: 16
Download presentation
1. 4 SIN 12 čas. pružanje nege u toku 24 časa 4. 4 hirurška

1. 4 SIN 12 čas. pružanje nege u toku 24 časa 4. 4 hirurška intervencija GASTROSCHISIS Vms Mila Nedeljković

SESTRINSKA FUNKCIJA l NEZAVISNA ( samostalna )- u delu koji se odnosi na rad

SESTRINSKA FUNKCIJA l NEZAVISNA ( samostalna )- u delu koji se odnosi na rad medicinske sestre/tehničara l MEĐUZAVISNA-ostvaruje se radom lekara, medicinske sestre/tehničara i drugih članova zdravstvenog tima

KRITERIJUM ZA IZVRŠENJE FUNKCIJE l l l Odluka lekara da se izvrši hirurški zahvat

KRITERIJUM ZA IZVRŠENJE FUNKCIJE l l l Odluka lekara da se izvrši hirurški zahvat Zdravstveno stanje majke i novorođenčeta Pacijent se smešta u inkubator Kontinuirano dobija kiseonik, infuziju, po potrebi transfuziju i medikametoznu terapiju Primena standarda 1. 4 Primena stsandarda 4. 4

NORME ZA OSTVARANJE FUNKCIJE l l l l l Kadrovski normativ: Kadrovski profil Lekar-ginekolog,

NORME ZA OSTVARANJE FUNKCIJE l l l l l Kadrovski normativ: Kadrovski profil Lekar-ginekolog, anesteziolog, pedijatar Viša medicinska sestra/tehničar 1 ( u svojstvu rukovodeće sestre) Medicinska sestra/tehničar 1 ( neposredni izvršioc) Babica Pomoćni radnik u zdravstvu

OPERACIONA SALA

OPERACIONA SALA

l l l Viših med. sestara/tehničara 3 Medicinskih sestara/tehničar 3 Sva lica učestvuju samo

l l l Viših med. sestara/tehničara 3 Medicinskih sestara/tehničar 3 Sva lica učestvuju samo jednim delom svog radnog vremena u radu sa jednim pacijentom Vremenski normativ: 720 minuta ( 12 časova) u toku 24 časa za negu i zbrinjavanje jednog pacijanta

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA, LICA, , OPREME I MATERIJALA ZA RAD l Priprema pacijenata

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA, LICA, , OPREME I MATERIJALA ZA RAD l Priprema pacijenata l Priprema medicinske sestre/tehničara l Priprema opreme l Priprema materijala za rad

STANDARD KOJIM SE OSTVARUJE KVALITET RADA l l l l LEKAR- ginekolog. hirurg, anesteziolog

STANDARD KOJIM SE OSTVARUJE KVALITET RADA l l l l LEKAR- ginekolog. hirurg, anesteziolog VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEH. ( u funkciji rukovodeće sestre) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ( neposredni izvršioc ) Babica Pomoćni radnik u zdravstvu

Gastroschisis Operisan Gastroschisis

Gastroschisis Operisan Gastroschisis

VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR l l l 1. 01 Učestvuje u razgovoru sa ginekologom I

VIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR l l l 1. 01 Učestvuje u razgovoru sa ginekologom I duševno priprema majku 1. 02 Ugovara premeštanje novorođenčeta ili organizuje operaciju u svojoj ustanovi 1. 03 Stara se o kompletnosti pribora, materijala i sredstava za reanimaciju 1. 04 Trebuje neophodne lekove, infuzije, sterilan materijal i pribor za rad

l l l 1. 05 Organizuje odnošenje biološkog materijala 1. 06 Brine o odgovarajućem

l l l 1. 05 Organizuje odnošenje biološkog materijala 1. 06 Brine o odgovarajućem transportu, pošto se radi o veoma ugroženomm bolesniku 1. 07 Brine o ažurnosti medicinske dokumentacije 1. 08 Učestvuje u radu sa medicinskom sestrom, prilikom urgentnog prijema 1. 09 Brine o poštovanju standarda 1. 10 Vrši analizu ostvarenih sestrinskih aktivnosti

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 3. 01 Prihvata pacijenta i učestvuje u njegovom zbrinjavanju ( uvija creva

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 3. 01 Prihvata pacijenta i učestvuje u njegovom zbrinjavanju ( uvija creva u sterilnu gazu, ako to nije urađeno u porodilištu, kvasi sterilnim fiziološkim, ako nije operisano) l 3. 02 Smešta novorođenče u inkubator (prethodno ugrejan) l 3. 03 Uspostavlja intravensku liniju l 3. 04 Proverava ili asistira prilikom stavljanja nazogastrične sonde l

l l l l l 3. 05 Prati vitalne funkcije na monitoru u razmacima

l l l l l 3. 05 Prati vitalne funkcije na monitoru u razmacima manjim od jednog časa 3. 06 Ako je novorođenče ugroženo, asistira prilikom priključenja na mehaničku ventilaciju 3. 07 Daje infuziju, transfuziju i druge ordinirane lekove 3. 08 Menja položaj novorođenčetu 3. 09 Vrši toaletu ano-genitalnog dela tela 3. 10 Obrađuje i previja hiruršku ranu 3. 11 Uzima biološki materijal 3. 12 Sakuplja urin i meri diurezu 3. 13 Upisuje šifru 1. 4 (SIN) i šifru 4. 4

PRIKAZ OSTVARENOG (NEOSTVARENOG) SADRŽAJA RADA l Odgovor DA- potvđuje da je planirana aktivnost realizovana

PRIKAZ OSTVARENOG (NEOSTVARENOG) SADRŽAJA RADA l Odgovor DA- potvđuje da je planirana aktivnost realizovana l Odgovor NE- potvđuje da planirana aktivnost nije realizovana

ANALIZA PODATAKA U CILJU KONTROLE RADA l l l Analiza počinje brojčanim prikazom Realizovanih

ANALIZA PODATAKA U CILJU KONTROLE RADA l l l Analiza počinje brojčanim prikazom Realizovanih aktivnost, odgovor –DA UKUPNO------Nerealizovanih aktivnosti, odgovor –NE UKUPNO------- Potpis rukovodeće med. sestre

ZAKLJUČAK l Ukoliko je plan specijalne intenzivne nege (SIN) REALIZOVAN u toku 24 časa

ZAKLJUČAK l Ukoliko je plan specijalne intenzivne nege (SIN) REALIZOVAN u toku 24 časa uz ostvarenje svih programiranih aktivnosti, realizacija ove funkcije, može se smatrati KVALITETNOM.